Petrolimex Quảng Trị: Dẫn dầu đóng góp ngân sách tỉnh Quảng Trị năm 2022

Năm 2022, Công ty Xăng dầu Quảng Trị tiếp tục là đơn vị có số nộp ngân sách cao nhất của tỉnh Quảng Trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với tổng doanh thu: 2.369 tỷ, nộp ngân sách: 164 tỷ đạt 102,7% kế hoạch.

Công ty Xăng dầu Quảng Trị (Petrolimex Quảng Trị) vừa tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và Hội nghị đại biểu Người lao động năm 2023.

Petrolimex quang tri
Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Hà Sỹ Đồng đã trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho tập thể Công ty Xăng dầu Quảng Trị đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động SXKD năm 2022

Năm 2022 được đánh giá là năm cực kỳ khó khăn, thách thức đối với Công ty Xăng dầu Quảng Trị khi phải chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố khách quan, bất khả kháng. Tuy nhiên, với sự quan tâm, ủng hộ của các cấp, các ngành cùng sự quyết tâm, đoàn kết, đồng lòng, nỗ lực của toàn hệ thống, nhiều giải pháp đã được triển khai đồng bộ, linh hoạt, thích ứng nhanh với tình hình thực tế, nhờ đó Công ty đã đạt được những kết quả nổi bật.

Năm 2022, Công ty đã đảm bảo an toàn mọi mặt trong hoạt động sản xuất kinh doanh, không để sự cố mất an toàn nào xảy ra.

Thực hiện tốt vai trò chủ đạo của Doanh nghiệp Nhà nước trong thực hiện bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là những thời điểm khó khăn về nguồn hàng hệ thống phân phối của Công ty vẫn đảm bảo nguồn cung đáp ứng nhu cầu thị trường tại các địa bàn Công ty phục vụ. Điều này cũng khẳng định vai trò trách nhiệm của Petrolimex từ “kinh doanh vì lợi nhuận” sang “kinh doanh có trách nhiệm” trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD.

Công ty đã thực hiện tốt vai trò Trưởng Cụm thi đua số 9, tổ chức tốt phong trào thi đua của Cụm từ xây dựng chương trình kế hoạch, ban hành tiêu chí thi đua, ký kết giao ước thi đua, tổ chức thực hiện các phong trào thi đua đến tổng kết phong trào thi đua của Cụm.

Bên cạnh đó, Công ty cũng đã tiếp tục phát triển hệ thống phân phối, đưa thêm 01 cửa hàng xăng dầu mới vào hoạt động; Thực hiện tốt, đúng tiến độ các đề án, dự án chuyển đổi số của Tập đoàn, triển khai dựa án TTKDTM, hóa đơn điện tử, áp dụng hiệu quả các phần mềm quản trị SAP-ERP, EGAS…

Việc làm và thu nhập của người lao động được đảm bảo và cải thiện đáng kể, đặc biệt cho người lao động thuộc khối trực tiếp tại các cửa hàng; quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm của người lao động.

Nội bộ Công ty đoàn kết thống nhất, tinh thần thi đua lao động giỏi được phát huy, xây dựng được bản sắc Văn hóa doanh nghiệp của Petrolimex Quảng Trị.

Năm 2022, Công ty tiếp tục là đơn vị có số nộp ngân sách cao nhất của tỉnh Quảng Trị, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương với tổng doanh thu: 2.369 tỷ, đạt 151% KH và 176% cùng kỳ; Sản lượng xăng dầu: 106.390 m3, đạt 108,8% KH và 108,9% cùng kỳ; Lợi nhuận đạt: 118,6% kế hoạch; Nộp ngân sách: 164 tỷ đạt 102,7% kế hoạch.

Petrolimex quang tri 1
Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Thanh Sơn phát biểu chỉ đạo Hội nghị

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện năm 2022, dự báo tình hình và định hướng, kế hoạch, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của Tập đoàn đề ra, Công ty xây dựng chỉ tiêu kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2023, cụ thể:

(1) Đảm bảo tuyệt đối an toàn trong quá trình kinh doanh là mục tiêu hàng đầu, xuyên suốt.

(2) Tổ chức thực hiện tốt công tác đảm bảo nguồn cung, công tác bán hàng, chính sách kinh doanh để đảm bảo vai trò bình ổn thị trường xăng dầu của DNNN trên địa bàn.

(3) Tiếp tục triển khai thực hiện tốt định hướng, kế hoạch về ứng dụng CNTT, chuyển đổi số của Tập đoàn tại Công ty.

(4) Tiếp tục đầu tư phát triển hệ thống bán lẻ xăng dầu theo đề án, định hướng mới của Tập đoàn về phát triển cửa hàng xăng dầu.

(5) Tăng cường giám sát tình hình xâm phạm nhãn hiệu, thực hiện tốt công tác bảo vệ thương hiệu để nâng cao năng lực cạnh tranh.

(6) Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách đối với người lao động, quan tâm nguồn lực con người, nâng cao chất lượng đội ngũ cửa hàng trưởng, nhân viên bán hàng, xây dựng văn hóa doanh nghiệp, phát triển thương hiệu. Tiếp tục các chính sách khuyến khích, động viên CBCNV-LĐ sáng tạo, phát huy năng lực sở trường, thi đua lao động để hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

Petrolimex quang tri 3
Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty Nguyễn Đức Hùng trình bày Báo cáo tổng kết 2022, phương hướng nhiệm vụ 2023

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Ủy viên thường vụ tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị Hà Sĩ Đồng ghi nhận và biểu dương những kết quả hoạt động SXKD Công ty thực hiện trong năm 2022 đã góp phần vào bức tranh tổng thể thành công chung của tỉnh trong năm 2022. Là doanh nghiệp đầu đàn của tỉnh, đặc biệt Công ty đã làm tốt công tác đảm bảo nguồn xăng dầu trên địa bàn tỉnh Quảng Trị, góp phần đáp ứng ổn định nhu cầu tiêu dùng xã hội và cung ứng nhiên liệu cho các doanh nghiệp hoạt động, đảm bảo thu nhập cho người lao động năm sau cao hơn năm trước, là doanh nghiệp dẫn đầu trong việc đóng góp ngân sách cho địa phương, làm tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn.

Đồng thời Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh cũng chỉ ra các hạn chế mà Công ty còn gặp phải: Một số cửa hàng bán lẻ, dịch vụ chưa được mở rộng, một số cửa hàng, cơ sở đã xuống cấp; chưa thu hút được nhiều khách hàng tiềm năng gắn bó lâu dài…

Để phát huy tiềm năng, vị thế của Công ty trên địa bàn tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh đề nghị năm 2023, Công ty triển khai thực hiện tốt các Chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, địa phương và Tập đoàn Xăng dầu để đảm bảo an toàn trong kinh doanh, xem đây là mục tiêu hàng đầu; Chấp hành nghiêm các quy định pháp luật về công tác kiểm tra, giám sát, an toàn vệ sinh lao động, bảo vệ môi trường, an toàn về tài sản, an ninh trật tự tại các cơ sở kinh doanh.

Nắm bắt kịp thời nhu cầu thị trường, dự báo tốt tình hình để đảm bảo cân đối nguồn lực, đảm bảo nguồn cung cũng như công tác bán hàng, chính sách kinh doanh để đảm bảo vai trò là doanh nghiệp dẫn dắt của Nhà nước trong bình ổn xăng dầu trên địa bàn.

Triển khai tốt các mục tiêu, kế hoạch về ứng dụng công nghệ thông tin, thanh toán không dùng tiền mặt, nâng cao trình độ tay nghề, văn hóa ứng xử, tinh thần phục vụ của doanh nghiệp với khách hàng.

Tiếp tục đầu tư mở rộng hệ thống bán lẻ xăng dầu, định hướng mở rộng cho những năm tiếp theo tiến tới phủ sóng hệ thống phân phối trên tất cả địa bàn của tỉnh Quảng Trị. Tăng cường phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm tra, giám sát, tố giác các hành vi về xâm phạm thương hiệu sản phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng… Thực hiện tốt các chính sách cho người lao động, nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, người lao động, gắn bó lâu dài với Công ty… Lãnh đạo UBND tỉnh tin tưởng rằng Công ty sẽ hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch, nhiệm vụ giải pháp trong năm 2023, tiếp tục khẳng định là lá cờ đầu của Khối doanh nghiệp tỉnh nhà.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Nguyễn Thanh Sơn đã ghi nhận và biểu dương kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 của Công ty góp phần chung vào kết quả hoạt động của Tập đoàn; Yêu cầu Công ty cần quan tâm thực hiện các ý kiến phát biểu chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh tại Hội nghị; Bám sát các mục tiêu giải pháp của Tập đoàn, chú trọng công tác đầu tư nâng cấp cửa hàng xăng dầu, nhận diện thương hiệu, trạm dịch vụ xe tải, các giải pháp gia tăng sản lượng bán hàng thanh toán không tiền mặt, thực hiện tốt công tác chuyển đổi số, ứng dụng CNTT trong công tác quản trị, quản lý điều hành.

Tại hội nghị, đã tổ chức trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân xuất sắc, trao tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị cho tập thể Công ty Xăng dầu Quảng Trị, tập thể các đơn vị trực thuộc và các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2022, Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2020-2021. Đây là sự động viên, khích lệ kịp thời đối với các tập thể, cá nhân nhằm đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng và phát triển Công ty.

Hà Anh