Petrolimex: Quyết liệt triển khai kế hoạch kinh doanh tại cụm Đông Bắc

Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex) vừa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Cụm Đông Bắc tại Công ty Xăng dầu B12 (Petrolimex Quảng Ninh).
petrolimex
ổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải phát biểu chỉ đạo, kết luận Hội nghị triển khai kế hoạch kinh doanh năm 2023 - Cụm Đông Bắc 

Triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, song với sự cố gắng, nỗ lực của tập thể lãnh đạo, CBCNV các Công ty Xăng dầu Cụm Đông Bắc đã tích cực triển khai các giải pháp, nhiệm vụ SXKD với những kết quả rất khả quan: Sản lượng xuất bán xăng dầu đạt 27% Kế hoạch năm 2023 (KH) và bằng 97% so với cùng kỳ năm 2022 (CK); Sản lượng dầu nhờn, gas cùng đạt 24% KH; Doanh thu bảo hiểm đạt 27%KH; Doanh thu hợp nhất đạt 32% KH;

Tại Hội nghị, đại diện Lãnh đạo các Công ty Xăng dầu cụm Đông Bắc và các Ban HĐQT, Ban nghiệp vụ Tập đoàn đã tập trung thảo luận về các vấn đề còn vướng mắc, khó khăn trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch kinh doanh năm 2023, cũng như các giải pháp để chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đặt ra trong thời gian tiếp theo.

Một số vấn đề quan trọng đã được nêu rõ tại Hội nghị như: Công tác đảm bảo nguồn xăng dầu; Cơ chế chính sách kinh doanh đảm bảo tính linh hoạt, phù hợp với mặt bằng thị trường để hỗ trợ các Công ty giữ vững và phát triển hệ thống khách hàng; Việc xây dựng giá bán các hàng hóa khác (Gas, DMN) để có cơ chế hỗ trợ phù hợp, mang lại hiệu quả kinh doanh; Công tác đầu tư xây dựng phát triển mạng lưới cửa hàng và triển khai nhận diện thương hiệu Petrolimex; Việc tuyển dụng lao động và trang cấp bảo hộ lao động; Công tác quản trị nội bộ, đảm bảo an toàn SXKD; Việc triển khai thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Giám đốc Petrolimex Đào Nam Hải ghi nhận và đánh giá cao kết quả đạt được trong hoạt động SXKD của các Công ty cụm Đông Bắc đã góp phần vào kết quả chung của toàn Tập đoàn. Đồng thời, Tổng giám đốc Petrolimex chỉ đạo các Công ty cần tập trung thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

1) Các Đơn vị tích cực, chủ động và quyết tâm phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2023 được Tập đoàn giao. Chú trọng công tác an ninh, an toàn về PCCC, bảo vệ môi trường, an toàn tài chính, đặc biệt là an toàn về pháp lý…

(2) Về công tác đầu tư phát triển, các Công ty cần chú trọng phát triển hệ thống CHXD, triển khai tích cực, đồng bộ nhận diện thương hiệu theo chỉ đạo của Tập đoàn. Nâng cao chất lượng dịch vụ, phục vụ khách hàng tại hệ thống CHXD đặc biệt chú trọng thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường.

(3) Tăng cường công tác quản trị nội bộ, thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật, các quy chế, văn bản chỉ đạo của Tập đoàn nhằm giảm thiểu các rủi ro trong quá trình tổ chức hoạt động SXKD và gia tăng hiệu quả chung (đặc biệt là về quản lý cho thuê kho, quản lý công nợ, tiền hàng, khởi tạo, phát hành hóa đơn GTGT và tích điểm PLX ID...).

(4) Thực hiện Đề án cơ cấu lại Tập đoàn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn 2035 để triển khai các nội dung theo hướng dẫn, quy định và lộ trình Tập đoàn đề ra.

(5) Tập trung đẩy mạnh áp dụng công nghệ, tự động hóa, chuyển đổi số trong các quá trình của SXKD.

(6) Đẩy mạnh công tác kinh doanh HHK (Gas, DMN, Sơn, Bảo hiểm).

(7) Quan tâm nghiên cứu và triển khai gia tăng thu nhập cho cấp quản lý, khối lao động gián tiếp và khối lao động tại kho xăng dầu (trong điều kiện kinh doanh cho phép) theo lộ trình chung của Tập đoàn.

Thùy Dung - Đức Dũng