PVEP lọt Top 10 danh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023

Tổng công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) vừa lọt vào Top 10 trong bảng xếp hạng PROFIT500 - Top 500 doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023.
Top 10 danh nghiệp lợi nhuận tốt nhất việt nam 2023
PVEP lọt Top 10 danh nghiệp lợi nhuận tốt nhất việt nam 2023

Bên cạnh Petrovietnam lần thứ 5 liên tiếp dẫn đầu bảng xếp hạng, việc PVEP nằm trong Top 10 (xếp thứ 6) danh sách các doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam năm 2023 cho thấy những nỗ lực của Tổng công ty trong suốt thời gian qua cùng rất nhiều giải pháp căn cơ để vượt qua khó khăn.

Cùng với đó, PVEP đã tập trung vào tối ưu công tác quản trị, đánh giá lại tổng thể các danh mục đầu tư, qua đó có các bước đi vững chắc cho giai đoạn tiếp theo sau khi hết đại dịch và giá dầu thế giới có dấu hiệu dần phục hồi.

8 tháng đầu năm 2023, PVEP đã xuất sắc hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu tài chính tháng 8 và 8 tháng năm 2023. Cụ thể, tổng doanh thu phần PVEP là 3.189 tỷ đồng (toàn dự án: 6.832 tỷ đồng), đạt 146% kế hoạch tháng; cộng dồn 8 tháng là 26.122 tỷ đồng (toàn dự án: 51.012 tỷ đồng), đạt 136% kế hoạch tháng. Nộp ngân sách nhà nước tháng 8 là 1.290 tỷ đồng, cộng dồn 8 tháng là 11.719 tỷ đồng, trong đó nộp thuế phần PVEP là 8.020 tỷ đồng (toàn dự án: 20.251 tỷ đồng), về đích sớm kế hoạch nộp ngân sách cả năm 2023.

Tú Linh