“PVOIL SERVICE” - Nhìn từ sáng kiến chăm sóc khách hàng của PVOIL Thanh Hóa

Sau thời gian chuẩn bị và tập huấn đào tạo những kỹ năng chăm sóc khách hàng của PVOIL, Đội chăm sóc khách hàng của PVOIL Thanh Hóa (PVOIL SERVICE) đã chính thức ra quân triển khai tại các cửa hàng trên địa bàn Tỉnh

Đây là hoạt động cụ thể mà PVOIL Thanh Hóa thực hiện trong chương trình chăm sóc khách hàng năm 2021 với phương châm: PVOIL Thanh Hóa luôn đồng hành, gắn kết cùng quý khách hàng.

PVOIL Thanh Hóa thực hiện trong chương trình chăm sóc khách hàng năm 2021
PVOIL Thanh Hóa thực hiện trong chương trình chăm sóc khách hàng năm 2021

Đội PVOIL SERVICE bao gồm các thành viên tại các bộ phận của Công ty, chia thành các tổ đến hỗ trợ khách hàng là Đại lý nhượng quyền bán lẻ của PVOIL Thanh Hóa. Các hạng mục triển khai bao gồm: Bảo dưỡng, vệ sinh thiết bị cột bơm, kiểm tra chất lượng hàng hóa, kiểm tra hệ thống bồn bể nhập hàng, vệ sinh sơn sửa một số hạng mục tại cửa hàng… nhằm đảm bảo mỹ quan, chất lượng hàng hóa tại các cửa hàng của khách hàng.

Sáng kiến chăm sóc khách hàng từ PVOIL Thanh Hóa
Sáng kiến chăm sóc khách hàng từ PVOIL Thanh Hóa

Việc thực hiện các công việc trên cũng đem lại diện mạo mới cho PVOIL Thanh Hoá, các hạng mục được sơn sửa, khu dự trữ, bán hàng được đảm bảo an toàn. Hy vọng những hoạt động này của PVOIL Thanh Hoá sẽ được Tổng Công ty áp dụng và lan toả đến các tỉnh thành khác trên cả nước.

PVOIL Thanh Hóa luôn đồng hành, gắn kết cùng quý khách hàng
PVOIL Thanh Hóa luôn đồng hành, gắn kết cùng quý khách hàng

Bên cạnh việc đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ tại CHXD, hoạt động này đã tiếp tục khẳng định sự quan tâm, nâng cao uy tín, chất lượng phục vụ của PVOIL hướng đến khách hàng.

PV