QLTT Hà Nội: Đề nghị chuyển hồ sơ vụ buôn bán hàng qua biên giới không hoá đơn chứng từ sang Cơ quan Công an điều tra

Đội Quản lý thị trường số 9 (Quản lý thị trường Hà nội) đã đề nghị Công an huyện Đông Anh tiếp nhận hồ sơ, tang vật vụ việc có dấu hiệu tội phạm.

Đội Quản lý thị trường số 9 (Quản lý thị trường Hà Nội) đã đề nghị Công an huyện Đông Anh tiếp nhận hồ sơ, tang vật vụ việc có dấu hiệu tội phạm (có yếu tố buôn bán hàng hoá qua biên giới, không có hoá đơn chứng từ; có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn) để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Cụ thể, trước đó ngày 23/6/2023, Đội Quản lý thị trường số 9 (Cục Quản lý thị trường Hà Nội) phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (Công an huyện Đông Anh), kiểm tra địa điểm kinh doanh thuộc Công ty Cổ phần kinh doanh thương mại xuất nhập khẩu Hoàng Nguyễn.

Quản lý thị trường Hà Nội Đề nghị chuyển hồ sơ vụ buôn báng hàng qua biên giới không có hoá đơn chứng từ sang Cơ quan Công an
Toàn bộ số hàng hoá vật liệu xây dựng (gạch ốp lát) có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu, bị cơ quan chức năng kiểm tra.

Tại thời điểm kiểm tra Công ty đang kinh doanh mặt hàng vật liệu xây dựng (gạch ốp lát), gồm 42.025 m2 gạch ốp lát các loại. Qua kiểm tra hàng hóa và đối chiếu hóa đơn chứng từ do đại diện công ty xuất trình. Đội Quản lý thị trường số 9 và Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Công an huyện Đông Anh xét thấy hàng hóa có dấu hiệu không phù hợp với hóa đơn. Đoàn kiểm tra đã tạm giữ toàn bộ số hàng hóa trên để xác minh làm rõ.

Sau quá trình xác minh, làm việc, Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội và đại diện Đội Cảnh sát kinh tế Công an huyện Đông Anh xác định: Toàn bộ số hàng hóa (là gạch ốp lát) do nước ngoài sản xuất, chưa có hóa đơn và có hóa đơn, chứng từ liên quan chưa phù hợp với hàng hóa tạm giữ (có dấu hiệu là hàng hóa nhập lậu), tổng giá trị hàng hoá là 4.565.534.500 đồng.

Bên cạnh đó, số hàng hóa do nước ngoài sản xuất có hóa đơn chứng từ, không có nhãn phụ, có nhãn phụ không đúng. Chưa có căn cứ xác định tính hợp pháp với các hóa đơn liên quan là 703.444.960 đồng.

QLTT Hà Nội: Đề nghị chuyển hồ sơ vụ buôn bán hàng qua biên giới không hoá đơn chứng từ sang Cơ quan Công an điều tra
Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã tạm giữ toàn bộ 42.025 m2 gạch ốp lát không có hoá đơn, chứng từ, và đề nghị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an huyện Đông Anh xem xét tiếp nhận hồ sơ, để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Tổng số lượng hàng hoá mà cơ quan chức năng đã tạm giữ là 42.025 m2 gạch ốp lát các loại. Giá trị hàng hoá có dấu hiệu vi phạm là 5.268.979.460 đồng.

Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội xét thấy vụ việc trên có dấu hiệu tội phạm (có yếu tố buôn bán hàng hoá qua biên giới, không có hoá đơn chứng từ; có hóa đơn, chứng từ nhưng hóa đơn, chứng từ là không hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý hóa đơn). 

Đội Quản lý thị trường số 9, Cục Quản lý thị trường Hà Nội đã đề nghị Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu Công an huyện Đông Anh xem xét tiếp nhận hồ sơ, tang vật để tiếp tục điều tra, xử lý vụ việc theo thẩm quyền.

 

Diệu Hân