Quảng Ninh: 20 đơn vị tham gia Chương trình OCOP

Nhằm tiếp tục khẳng định quyết tâm trong việc gia tăng giá trị sản xuất nông nghiệp, làm thay đổi nhận thức, tư duy của người dân trong sản xuất, năm 2014, Quảng Ninh chính thức triển khai thực hiện C

Đến nay, toàn tỉnh đã có 20 đơn vị đăng ký tham gia Chương trình OCOP (gồm 10 DN, 9 HTX, 1 đơn vị sự nghiệp), với 65 sản phẩm. Các đơn vị đăng ký đã tích cực triển khai sản xuất, chủ động phối hợp với các ngành chức năng, đơn vị tư vấn, xây dựng nhãn hiệu, thiết kế bao bì sản phẩm, website theo hướng hiện đại. Tính đến hết tháng 11/2014, toàn tỉnh đã triển khai hơn 20 dự án xây dựng thương hiệu, như: Nhãn hiệu tập thể vải chín sớm Phương Nam (Uông Bí), nếp cái hoa vàng Ðông Triều, mía tím Quảng Ninh, tôm chân trắng Móng Cái, rượu mơ Yên Tử...

Thu Trang