Quý I, TKV tiêu thụ 344.224 tấn alumin, bằng 26,5% kế hoạch năm

Kết thúc quý I, hai dự án sản xuất alumin của TKV là Tân Rai và Nhân Cơ đã tiêu thụ 344.224 tấn, đạt 26,5% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ.
Đóng gói alumin thành phẩm tại Nhà máy alumin Nhân Cơ

Đóng gói alumin thành phẩm tại Nhà máy Alumin Nhân Cơ

 

Trong tháng 3, hai dự án sản xuất alumin Tân Rai và Nhân Cơ đã sản xuất 118.500 tấn alumin và hydrat quy đổi, tiêu thụ 119.726 tấn. Lũy kế, trong quý I, cả hai dự án đã sản xuất 322.892 tấn alumin quy đổi, đạt 25% kế hoạch năm và bằng 101% so cùng kỳ năm 2018; tiêu thụ 344.224 tấn, đạt 26,5% kế hoạch và bằng 104% so với cùng kỳ.

Hiện tại, Công ty Nhôm Lâm Đồng và Công ty Nhôm Đắk Nông đều hoạt động 24/24 giờ, chia làm 3 ca mỗi ngày.

Hoạt động phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật là một trong những phong trào thi đua được cả hai công ty tích cực triển khai và đem lại hiệu quả kinh tế rất lớn. Các sáng kiến này đã cho thấy khả năng làm chủ công nghệ đối với ngành sản xuất alumin - một ngành công nghiệp rất mới lần đầu tiên ở Việt Nam - của đội ngũ cán bộ kỹ thuật hai đơn vị. Phần lớn các sáng kiến đã góp phần giảm tiêu hao sức lao động cho công nhân, tiết kiệm chi phí cho sản xuất. Hoạt động này cũng đã tạo ra sự hăng say nghiên cứu, tìm tòi của cán bộ, công nhân viên trong hai công ty.

H.G