Quỹ tín dụng nhân dân Nghĩa Kỳ: Góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương

Quỹ tín dụng nhân dân Nghĩa Kỳ (TDND) đã từng bước nâng cao uy tín, phát triển thành viên, tăng cường công tác huy động vốn, cho vay, góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân trong công cuộc phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Quỹ TDND Nghĩa Kỳ (huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) chính thức đi vào hoạt động kể từ ngày 14/06/1994, trải qua gần 30 năm xây dựng và phát triển. Nhờ đồng bộ nhiều giải pháp, Quỹ TDND Nghĩa Kỳ đã không ngừng đổi mới hoạt động, nâng cao chất lượng dịch vụ, đa dạng hóa các phương thức huy động, đưa Quỹ ngày càng phát triển, tăng trưởng ổn định, bền vững.

Quỹ TDND Nghĩa Kỳ
Trụ sở Quỹ TDND Nghĩa Kỳ, xã Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi.

Tính đến thời điểm 31/12/2022 Quỹ TDND Nghĩa Kỳ hoạt động trên địa bàn 2 xã: Nghĩa Kỳ, Nghĩa Thuận. Số thành viên của Quỹ là 2.162 thành viên; tổng nguồn là 47,403 tỷ đồng,. Tổng dư nợ cho vay thành viên đến ngày 31/12/2022 là 43,079 tỷ, giải quyết cho 568 lượt thành viên vay..

Quỹ TDND Nghĩa Kỳ đã tiến hành cho vay trong các lĩnh vực: Sản xuất và chăn nuôi gia súc, gia cầm; kinh doanh - dịch vụ; tiêu dùng… Vốn của Quỹ TDND Nghĩa Kỳ được khách hàng là thành viên vay sử dụng hiệu quả, tập trung vào phát triển ngành nghề sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi... nhờ mà nhiều hộ gia đình thoát nghèo bền vững, làm giàu, đời sống vật chất tinh thần của người dân ngày càng được cải thiện.

Bên cạnh hoạt động kinh doanh, hàng năm Quỹ TDND Nghĩa Kỳ dành khoảng kinh phí từ 25 - 30 triệu đồng để hỗ trợ, đồng hành cùng chính quyền địa phương trong công tác an sinh xã hội, thăm hỏi, động viên chia sẻ với các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, già yếu, bệnh tật, ủng hộ quỹ vì người nghèo, quỹ khuyến học… Qua đó Quỹ đã càng gây dựng được lòng tin, uy tín và trở thành địa chỉ tin cậy đối với các thành viên, bà con nhân dân trên địa bàn, góp phần cho sự phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới tại địa phương, hạn chế tình trạng tín dụng đen, cho vay nặng lãi trong cộng đồng dân cư.

Quỹ TDND Nghĩa Kỳ
Ông Đinh Văn Công (thứ 3 từ trái qua phải), Giám đốc Ngân hàng Nhà nước tỉnh Quảng Ngãi chụp ảnh lưu niệm với lãnh đạo, cán bộ, nhân viên Quỹ TDND Nghĩa Kỳ

Nhờ hoạt động hiệu quả trong lĩnh vực Tiền tệ - Tín dụng - Ngân hàng, Quỹ TDND Nghĩa Kỳ đã góp phần khẳng định chủ trương của Đảng và Nhà nước về củng cố phát triển hệ thống Quỹ TDND là cần thiết, đáp ứng nhu cầu vốn phát triển kinh tế, an sinh xã hội trong đời sống nhân dân.

Thời gian tới, để đáp ứng với sự phát triển trong tình hình mới, Quỹ TDND Nghĩa Kỳ tập trung vào công tác tập huấn để không ngừng nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ, nhân viên với chủ đề “giỏi chuyên môn, tinh thông nghiệp vụ”. Mặt khác, đối với đội ngũ Ban lãnh đạo, hội đồng quản trị luôn đổi mới về cách nghĩ, cách làm, vận dụng sáng tạo vào tình hình thực tiễn ở địa phương để Quỹ TDND Nghĩa Kỳ phát triển ổn định và an toàn.

An Khang