Sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 tiếp tục khởi sắc

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm 2020. Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tổng cục Thống kê, sản xuất công nghiệp trong tháng 11 tiếp tục khởi sắc khi các địa phương trên cả nước thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2021 ước tính tăng 5,5% so với tháng trước và tăng 5,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2020.

Ngành chế biến, chế tạo tiếp tục khẳng định vai trò dẫn dắt toàn ngành công nghiệp khi đạt mức tăng trưởng cao nhất với 4,8% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,4%), đóng góp 4,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung.

Tiếp đến là ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,8%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6%, làm giảm 1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Tính chung 11 tháng năm 2021, IIP ước tính tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn tốc độ tăng 3% của cùng kỳ năm 2020). Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 4,8% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,4%), đóng góp 4,2 điểm phần trăm vào mức tăng chung; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 3,8%, đóng góp 0,3 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3%, đóng góp 0,1 điểm phần trăm; riêng ngành khai khoáng giảm 6%, làm giảm 1 điểm phần trăm trong mức tăng chung.

Theo Tổng cục Thống kê, một số sản phẩm công nghiệp chủ lực trong 11 tháng năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Chẳng hạn, thép cán - tăng 35,4%; linh kiện điện thoại - tăng 33,8%; xăng dầu các loại - tăng 13,3%; sữa bột - tăng 12,6%; sắt, thép thô - tăng 10,7%; khí hóa lỏng LPG - tăng 10,6%...

Ở chiều ngược lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước. Giảm mạnh nhất là tivi các loại, giảm tới 40,3%. Tiếp đó, là khí đốt thiên nhiên dạng khí - giảm 18,4%; đường kính - giảm 8,5%; bia các loại - giảm 7,8%; dầu mỏ thô khai thác - giảm 6,5%; thủy hải sản chế biến và thức ăn cho thủy sản - cùng giảm 3,9%.

[Quảng cáo]

Hoàng An