Sản xuất kinh doanh phục hồi nhanh, giải ngân vốn đầu tư tăng

Trong bối cảnh các hoạt động sản xuất kinh doanh trên đà hồi phục nhanh, giải ngân vốn đầu tư công và vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được đẩy mạnh thực hiện.

von dau tu cong

Tổng cục Thống kê cho biết, tính chung 5 tháng đầu năm 2022 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước tăng 9,5% so với cùng kỳ; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện ước tính đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 05/2022 ước đạt 38,1 nghìn tỷ đồng, tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn Trung ương quản lý đạt 7 nghìn tỷ đồng, tăng 14,8%; vốn địa phương quản lý 31,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9,4%.

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 147,8 nghìn tỷ đồng, bằng 27,7% kế hoạch năm và tăng 9,5% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 26,9% và tăng 15,6%). Trong đó, vốn đầu tư thực hiện do Trung ương quản lý đạt 25,3 nghìn tỷ đồng, bằng 24,9% kế hoạch năm và tăng 15,1% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 24,7% và tăng 28%). Vốn đầu tư thực hiện do địa phương quản lý đạt 122,5 nghìn tỷ đồng, bằng 28,4% kế hoạch năm và tăng 8,4% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2021 bằng 27,3% và tăng 13,4%).

Trong khi đó, theo cập nhật của Cục Đầu tư nước ngoài - Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tổng vốn đầu tư nước ngoài đăng ký vào Việt Nam tính đến ngày 20/5/2022 bao gồm: Vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài đạt gần 11,71 tỷ USD, giảm 16,3% so với cùng kỳ năm trước.

Vốn đăng ký cấp mới có 578 dự án được cấp phép với số vốn đăng ký đạt 4,12 tỷ USD, giảm 5,7% về số dự án và giảm 53,4% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được cấp phép mới đầu tư trực tiếp nước ngoài lớn nhất với số vốn đăng ký đạt 2,68 tỷ USD, chiếm 65% tổng vốn đăng ký cấp mới; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 834,7 triệu USD, chiếm 20,3%; các ngành còn lại đạt 604,9 triệu USD, chiếm 14,7%.

von fdi moi

Trong số 47 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư được cấp phép mới tại Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2022, Đan Mạch là nhà đầu tư lớn nhất với 1,32 tỷ USD, chiếm 32,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Singapore 798,4 triệu USD, chiếm 19,4%; Trung Quốc 505,3 triệu USD, chiếm 12,3%; Nhật Bản 428,7 triệu USD, chiếm 10,4%; Đài Loan 296,5 triệu USD, chiếm 7,2%.

Vốn đăng ký điều chỉnh có 395 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước đăng ký điều chỉnh vốn đầu tư tăng thêm 5,61 tỷ USD, tăng 45,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu tính cả vốn đăng ký mới và vốn đăng ký điều chỉnh của các dự án đã cấp phép từ các năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đăng ký vào ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 6,39 tỷ USD, chiếm 65,7% tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng thêm; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,94 tỷ USD, chiếm 20%; các ngành còn lại đạt 1,4 tỷ USD, chiếm 14,3%.

Vốn đăng ký góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài có 1.339 lượt với tổng giá trị góp vốn 1,98 tỷ USD, tăng 51,6% so cùng kỳ năm trước. Trong đó có 630 lượt góp vốn, mua cổ phần làm tăng vốn điều lệ của doanh nghiệp với giá trị góp vốn là 973,5 triệu USD và 709 lượt nhà đầu tư nước ngoài mua lại cổ phần trong nước mà không làm tăng vốn điều lệ với giá trị 1.009,1 triệu USD. Đối với hình thức góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 1,05 tỷ USD, chiếm 53,1% giá trị góp vốn; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 427,3 triệu USD, chiếm 21,6%; ngành còn lại 502,4 triệu USD, chiếm 25,3%.

Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện tại Việt Nam 5 tháng đầu năm 2022 ước tính đạt 7,71 tỷ USD, tăng 7,8% so với cùng kỳ năm trước, trong đó Công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 5,86 tỷ USD, chiếm 76,1% tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện; hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 686,1 triệu USD, chiếm 8,9%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí đạt 639,8 triệu USD, chiếm 8,3%.

von fdi thuc hien

Trong khi đó, đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2022 có 43 dự án được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với tổng số vốn của phía Việt Nam là 293,4 triệu USD, gấp hơn 2 lần so với cùng kỳ năm trước; có 14 lượt dự án điều chỉnh vốn với số vốn điều chỉnh tăng 44,9 triệu USD, giảm 88,9%.

Tính chung tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài (vốn cấp mới và điều chỉnh) đạt 338,3 triệu USD, giảm 38,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo đạt 204,4 triệu USD, chiếm 60,4% tổng vốn đầu tư; hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm đạt 35,3 triệu USD, chiếm 10,4%; khai khoáng đạt 33,5 triệu USD; chiếm 9,9 %.

Trong 5 tháng đầu năm 2022 có 19 quốc gia và vùng lãnh thổ nhận đầu tư của Việt Nam, trong đó Lào dẫn đầu với 64,5 triệu USD, chiếm 19,1% tổng vốn đầu tư; Xin-ga-po 38,9 triệu USD, chiếm 11,5%; Hoa Kỳ 37,3 triệu USD, chiếm 11%; Đức, Hà Lan, Pháp cùng đạt 34,7 triệu USD, cùng chiếm 10,3%.

Hoàng Phương