Supe Lâm Thao hoàn thành 92% kế hoạch năm 2023

Ngày 3/10/2023, Công ty cổ phần Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao (Công ty Supe Lâm Thao) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác quý III, 9 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch quý IV năm 2023.

Theo báo tại Hội nghị sơ kết, 9 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Supe Lâm Thao đều đạt kết quả cao, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.990 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm, tăng 19% so với cùng kỳ; đóng góp vào ngân sách Nhà nước đúng và đủ theo quy định; thu nhập bình quân của người lao động đạt gần 11 triệu đồng/người/tháng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2022. Trong đó, riêng quý III năm 2023, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt đạt 840 tỷ đồng, bằng 139% kế hoạch quý, tăng 37% so với cùng kỳ năm 2022.

Supe Lâm Thao
9 tháng đầu năm 2023, các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty Supe Lâm Thao đều đạt kết quả cao, trong đó doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 2.990 tỷ đồng, bằng 92% kế hoạch năm

Nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn do bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục biến động phức tạp, khó lường cùng với những khó khăn chung của ngành phân bón. Tuy nhiên, tình hình sản xuất kinh doanh của Supe Lâm Thao được duy trì ổn định, tuân thủ đúng quy trình, theo định mức đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, an toàn và môi trường.

Công tác quản trị chi phí, đảm bảo dòng tiền cho hoạt động sản xuất kinh doanh được ổn định, hiệu quả; đời sống vật chất, tinh thần của người lao động được nâng cao rõ rệt, điều này chứng minh hiệu quả của chiến lược phát triển Công ty là phù hợp và đúng hướng.

Công ty Supe Lâm Thao
Hai đơn vị của Công ty Sup Lâm Thao là Văn phòng và Xí nghiệp Supe 2 đã vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh và các công tác khác

Để hoàn thành kế hoạch sản xuất kinh doanh quý IV và cả năm 2023 trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức của tình hình kinh tế thế giới và thị trường phân bón, Tổng Giám đốc Công ty Phạm Thanh Tùng nhấn mạnh: Thời gian tới, Supe lâm Thao sẽ tiếp tục đổi mới công tác quản trị nội bộ, đổi mới trong sản xuất kinh doanh để thực hiện thành công các kế hoạch trong năm 2024, trong đó chú trọng đổi mới quản trị về sản xuất và tối ưu hoá các dây chuyền sản xuất. Đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật năm 2023 trong tập thể cán bộ, người lao động Công ty.

Với việc quan tâm nâng cao chất lượng sản phẩm và đổi mới chính sách thị trường, bán hàng đã giúp các khách hàng ngày càng yên tâm tin tưởng và lựa chọn sử dụng sản phẩm phân bón Lâm Thao nhiều hơn.

Công ty Supe Lâm Thao: Duy trì sản xuất ổn định

Thời gian tới, bên cạnh việc hoàn thành mục tiêu kế hoạch đề ra về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 928 tỷ đồng, Công ty tiếp tục duy trì sản xuất ổn định kết hợp với tổ chức đại tu các dây chuyền sản xuất đảm bảo an toàn, chất lượng và môi trường; tăng cường công tác huấn luyện, kiểm tra về an toàn, vệ sinh lao động, về công tác phòng cháy, chữa cháy,... Tiếp tục tổ chức các mô hình trình diễn, Hội nghị tập huấn sử dụng phân bón Lâm Thao tại các địa phương; tổ chức Hội nghị tri ân khách hàng tại Australia và Trung Quốc đảm bảo chu đáo, trang trọng và ý nghĩa.

Công ty Supe Lâm Thao
Các đơn vị nhận được Cờ thi đua của  Công ty Sup Lâm Thao vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất trong quý

Bên cạnh đó, để nâng cao điều kiện làm việc cho người lao động, Tổng Giám đốc Công ty Supe Lâm Thao cũng đề nghị Công đoàn Công ty phối hợp với các tổ chức đoàn thể để hoàn thiện công tác sửa chữa, cải tạo và nâng cấp 5 nhà (Nhà tập thể Xí nghiệp NPK Hải Dương, Nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh, nhà thay quần áo) tại các đơn vị cho người lao động trong Công ty. Các đơn vị tiến hành rà soát lại các vị trí để tiếp tục đề nghị cải tạo điều kiện làm việc cho người lao động được thuận lợi và ổn định nhất.

Tại Hội nghị sơ kết, hai đơn vị của Công ty Sup Lâm Thao đã vinh dự nhận được Cờ Thi đua của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào sản xuất kinh doanh và các công tác khác, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của Tập đoàn Hoá chất Việt Nam trong năm 2022. Đó là Văn phòng Công ty và Xí nghiệp Supe 2.

Ngoài ra, Tổng Giám đốc Công ty Phạm Thanh Tùng cũng trao tặng Cờ đơn vị dẫn đầu thi đua quý III cho Phòng Y tế, Xí nghiệp Supe 1 và Phòng Tổ chức Lao động. Biểu dương các Xí nghiệp NPK số 2, NPK số 3; Phòng Tài chính Kế toán, phòng Kinh doanh vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động sản xuất trong quý.

Nguyên Vỵ