Tân Tạo (ITA): Lợi nhuận 6 tháng đầu năm tăng đột biến 200%

Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA - sàn HoSE) mới công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2022 với mức doanh thu và lợi nhuận tăng trưởng vượt trội so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo đó, trong quý 2 vừa qua, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (mã chứng khoán: ITA - sàn HoSE) ghi nhận mức doanh thu thuần đạt 309,7 tỷ đồng, tăng 114% so với cùng kỳ năm trước, và lợi nhuận sau thuế đạt 118 tỷ đồng, tăng tới 202% so với cùng kỳ năm ngoái.

Đáng chú ý, doanh thu hoạt động tài chính của ITA tăng mạnh lên mức 10,16 tỷ đồng trong quý 2/2022, gấp 13,3 lần cùng kỳ năm ngoái nhờ việc công ty thanh toán các khoản đầu tư. ITA cũng được hoàn nhập 1,2 tỷ đồng chi phí tài chính nhờ hoàn nhập chi phí lãi vay và dự phòng đầu tư tài chính dài hạn. Chi phí quản lý doanh nghiệp của ITA đã giảm 62% nhưng chi phí bán hàng tăng 42% so với hồi quý 2 năm ngoái.  

Luỹ kế 6 tháng đầu năm nay, ITA ghi nhận mức doanh thu thuần và lợi nhuận sau thuế lần lượt là 373,2 tỷ đồng và 134 tỷ đồng, tăng 16% về doanh thu và 77% về lợi nhuận so với cùng kỳ năm trước. Ban lãnh đạo công ty cho kết quả kinh doanh khởi sắc chủ yếu do doanh thu cho thuê đất đã phát triển cơ sở hạ tầng tăng nên doanh thu và lợi nhuận đều tăng mạnh so với cùng kỳ năm ngoái.  

Cổ phiếu ITA
Diễn biến giá cổ phiếu ITA từ đầu năm đến nay (Nguồn: FireAnt)

 

Tính đến cuối quý 2/2022, tổng tài sản của ITA đạt hơn 13.246 tỷ đồng, giảm nhẹ so với hồi đầu năm. Trong đó, tiền và tương đương tiền giảm hơn 10%, xuống còn khoảng 20 tỷ đồng. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng mạnh 103%, lên hơn 3.945 tỷ đồng. Đối với nợ vay, nợ phải trả của ITA đã giảm 7% xuống còn 2.084 tỷ đồng.

Theo dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của ITA, công ty đặt mục tiêu doanh thu năm nay sẽ đạt hơn 777 tỷ đồng và lợi nhuận thuần đạt hơn 186 tỷ đồng.

Công ty sẽ tập trung đầu tư hoàn thiện cơ sở hạ tầng của Khu công nghiệp Tân Đức (Long An) giai đoạn 2 và xây dựng Nhà máy kính thông minh tại đây trong giai đoạn 2023 – 2026 nhằm phục vụ cho xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ và Châu Âu. Bên cạnh đó, ITA sẽ đẩy nhanh hoàn thiện các thủ tục pháp lý để được phép đầu tư dự án Khu công nghiệp Tân Tạo (Long An) với diện tích 417 ha.

Trên thị trường chứng khoán, trong phiên giao dịch chiều ngày 3/8, cổ phiếu ITA được giao dịch quanh mức 8.200 đồng/cổ phiếu. Nếu so sánh với mức đỉnh lịch sử 19.570 đồng/cổ phiếu được thiết lập vào ngày 11/1 thì thị giá cổ phiếu ITA hiện đã giảm hơn 58%.

Quỳnh Trang