Tạo thuận lợi hơn về thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh

Tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 08/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, Bộ Tài chính có đề xuất mới về thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh nhằm cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN.

Bộ Tài chính cho biết, hiện tại Nghị định 08/2015/NĐ-CP, 59/2018/NĐ-CP (sửa đổi, bổ sung Nghị định 08) đã quy định cụ thể về thủ tục hải quan đối với việc chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải, đóng chung với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu nhưng còn có cách hiểu không thống nhất về địa điểm được thực hiện các công việc này cũng như thủ tục chưa được điện tử hóa, ví dụ như: thủ tục về gửi văn bản đề nghị được chuyển tải, lưu kho chia tách, cách thức phản hồi của cơ quan hải quan,...

Hiện nay, theo quy định tại 02 Nghị định nêu trên thì hàng hóa quá cảnh chỉ được chuyển tải, thay đổi phương thức vận chuyển tại một số các địa điểm có lực lượng hải quan quản lý, giám sát. Tuy nhiên, do đặc thù vận chuyển hàng hóa quá cảnh: vận chuyển từ biên giới phía bắc để xuất sang Lào, Campuchia hoặc ngược lại, trong quá trình vận chuyển để tiết kiệm chi phí, doanh nghiệp sẽ thay đổi phương thức vận chuyển ví dụ từ đường bộ sang đường sắt, sang đường biển... tuy nhiên có địa điểm như ga Vinh – Nghệ An, ga Đồng Hới – Quảng Bình không thuộc địa điểm được thay đổi phương thức vận chuyển, dẫn đến khó khăn cho hoạt động vận tải hàng hóa quá cảnh của DN.

Do vậy, để cải cách thủ tục hành chính, tháo gỡ khó khăn cho DN, tại dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định 08, Bộ Tài chính đề xuất giải pháp như sau:

Bổ sung quy định về phương thức gửi văn bản đề nghị cũng như phản hồi của cơ quan hải quan dưới dạng điện tử đối với trường hợp doanh nghiệp đề nghị được thực hiện việc chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải, đóng chung với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu.

Bổ sung quy định về cửa khẩu nhập, cửa khẩu xuất khi thực hiện thủ tục hải quan đối với hàng hóa quá cảnh.

Quy định cụ thể các địa điểm được thực hiện việc chia tách, lưu kho, thay đổi phương thức, phương tiện vận tải hàng quá cảnh, việc đóng chung hàng hóa quá cảnh với hàng xuất khẩu đối với từng nhóm, cụ thể:

Việc chuyển tải, lưu kho, chia tách lô hàng, thay đổi phương thức vận tải, hàng hóa quá cảnh đóng ghép với hàng xuất khẩu được thực hiện tại khu vực cửa khẩu, kho ngoại quan, bãi ngoại quan, địa điểm thu gom hàng lẻ, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu tập trung; địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa được thành lập trong nội địa, địa điểm tập kết, kiểm tra, giám sát tập trung đối với hàng bưu chính, chuyển phát nhanh. Trường hợp doanh nghiệp thực hiện chuyển tải, thay đổi phương thức vận tải tại các ga đường sắt,......

Hàng hóa quá cảnh được đóng ghép với hàng nhập khẩu tại cửa khẩu nhập đầu tiên.