Tập đoàn An Phát Holdings: Chi phí nguyên vật liệu tăng, lợi nhuận quý 1/2023 giảm 57%

Trong quý 1/2023, lợi nhuận sau thuế của Tập đoàn An Phát Holdings chỉ đạt hơn 35 tỷ đồng, giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái do chi phí nguyên vật liệu tăng và doanh thu từ dự án bất động sản khu công nghiệp chưa được ghi nhận.
Nhựa An Phát Holdings
Chi phí nguyên vật liệu đầu vào tăng là một trong những yếu tố khiến lợi nhuận của Tập đoàn An Phát Holdings trong quý 1/2023 giảm 57% so với cùng kỳ năm ngoái.

Công ty Cổ phần Tập đoàn An Phát Holdings (mã chứng khoán: APH – sàn: HoSE) vừa công bố Báo cáo tài chính hợp nhất quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt hơn 4.117 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Điều này khiến lợi nhuận gộp của tập đoàn giảm hơn 33% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn gần 339 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp cũng giảm xuống còn 8,2% trong quý 1/2023, so với mức 11,4% trong quý 1/2022.

Doanh thu hoạt động tài chính trong quý 1/2023 gần như không đổi so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 56 tỷ đồng. Tuy nhiên, chi phí tài chính đã tăng tới 12,6%, lên gần 87 tỷ đồng, chủ yếu do chi phí lãi vay tăng. Chi phí quản lý doanh nghiệp cũng tăng 25,8%, lên hơn 120 tỷ đồng. Ngược lại, chi phí bán hàng đã giảm 52,6%, xuống còn hơn 133 tỷ đồng.  

Kết quả, Tập đoàn An Phát Holdings ghi nhận lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 35 tỷ đồng trong quý 1/2023, sụt giảm 57% so với cùng kỳ năm 2022. Trrong đó, công ty mẹ báo lỗ hơn 7 tỷ đồng, so với mức lãi 20 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.  

Đối với Báo cáo tài chính riêng, Tập đoàn An Phát Holdings báo lợi nhuận sau thuế quý 1/2023 chỉ đạt hơn 4 tỷ đồng, giảm tới hơn 94% so với quý 1/2022.

Theo giải trình của lãnh đạo Tập đoàn An Phát Holdings, lợi nhuận sau thuế hợp nhất giảm 57% chủ yếu do chi phí nguyên vật liệu đầu vào cao hơn so với cùng kỳ và doanh thu từ dự án bất động sản khu công nghiệp mới chưa được ghi nhận trong quý 1/2023 dẫn đến lợi nhuận giảm so với quý 1/2022.

Đối với sự sụt giảm của lợi nhuận sau thuế trên Báo cáo tài chính riêng, Tập đoàn An Phát Holdings cho biết nguyên nhân chủ yếu do lợi nhuận từ hoạt động chuyển nhượng vốn của tập đoàn giảm mạnh so với cùng kỳ dẫn đến doanh thu tài chính giảm 74,7%.

Tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 vừa qua, Tập đoàn An Phát Holdings đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất năm nay ở mức 14.900 tỷ đồng, tăng 14% so với mức thực hiện năm 2022, và lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 420 tỷ đồng, tăng 630% so với năm ngoái.

Như vậy, kết thúc quý 1/2023, Tập đoàn An Phát Holdings đã thực hiện được 27% mục tiêu doanh thu và 8,3% mục tiêu lợi nhuận cả năm nay.

Diễn biến giá cổ phiếu APH Tập đoàn An Phát Holdings
Diễn biến giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu APH của Tập đoàn An Phát Holdings từ đầu năm 2023 đến nay. (Nguồn: Tradingview.com)

Trên thị trường chứng khoán, kết thúc phiên giao dịch ngày 10/5, giá cổ phiếu APH của Tập đoàn An Phát Holdings đạt 8.600 đồng/cổ phiếu.

Tính đến thời điểm 31/3/2023, tổng tài sản của Tập đoàn An Phát Holdings đạt gần 12.359 tỷ đồng, giảm nhẹ 1,5% so với thời điểm đầu năm, chủ yếu do hàng tồn kho giảm. Cụ thể, hàng tồn kho đã giảm mạnh 33% so với thời điểm đầu năm, xuống còn hơn 1.446 tỷ đồng (chiếm 11,7% tổng tài sản).

Trong khi đó, các khoản đầu tư tài chính nắm giữ đến ngày đáo hạn đã tăng 52%, lên gần 1.224 tỷ đồng. Tập đoàn An Phát Holdings cũng nắm giữ hơn 1.906 tỷ đồng tiền mặt và các khoản tương đương tiền. Tổng tiền mặt, các khoản tương đương tiền và đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn chiếm hơn 25% tổng tài sản.

Xét về cơ cấu nguồn vốn, nợ phải trả hiện chiếm gần 51% tổng nguồn vốn, đạt 6.286 tỷ đồng, chủ yếu là nợ ngắn hạn. Đáng chú ý, trong quý 1/2023, Tập đoàn An Phát Holdings ghi nhận lượng trái phiếu phát hành trị giá 1.089 tỷ đồng và lượng trái phiếu phát hành đến hạn trả là hơn 165 tỷ đồng.

Vốn chủ sở hữu của Tập đoàn An Phát trong quý 1/2023 đã giảm 2,9% so với thời điểm đầu năm, đạt 6.072 tỷ đồng, chủ yếu do vốn góp của chủ sở hữu giảm.

Quỳnh Trang