Thái Bình: Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải phát động phong trào thi đua

Nhân dịp kỷ niệm 195 năm thành lập huyện Tiền Hải (1828 - 2023). Thay mặt Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tiền Hải, ông Phạm Ngọc Kế, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền Hải đã phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Tiền Hải.
huyện Tiền Hải

Năm 1828 dưới sự chỉ huy tài tình của Doanh điền sứ Nguyễn Công Trứ với quyết tâm “đẩy sóng ra xa, kéo chân trời gần lại”, từ tháng 3 đến tháng 9 cuộc đại khẩn hoang đã hoàn thành. Cuộc khẩn hoang đã đưa nông dân đến với ruộng đồng, với thôn xóm, làng, xã quê hương mới, tạo điều kiện cho sự ổn định trật tự xã hội và thúc đẩy nền kinh tế nông nghiệp phát triển. Cuộc khẩn hoang đã đi vào lịch sử như một thiên anh hùng ca bất diệt, ca ngợi những người con của vùng đồng bằng châu thổ đã kiên trì, dũng cảm, thông minh vươn lên làm chủ thiên nhiên, làm chủ cuộc sống.

Chặng đường 195 năm trải qua nhiều thế hệ nối tiếp nhưng đều chung một khát vọng và tầm nhìn, đó là xây dựng Tiền Hải ngày càng phát triển, đem lại hạnh phúc, ấm no cho nhân dân. Với truyền thống đoàn kết, chung sức, đồng lòng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, vững bước đi lên, trong những năm qua Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Tiền Hải đã tập trung trí tuệ, lãnh đạo, chỉ đạo đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng được giữ vững, kết cấu hạ tầng được đầu tư đồng bộ, diện mạo đô thị, nông thôn khang trang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân được phát huy.

huyện Tiền Hải
Ông Phạm Ngọc Kế - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Tiền phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, Chính quyền, đoàn thể, lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp với 6  nội dung

Với quyết tâm “Xây dựng quê hương Tiền Hải 14-10 anh hùng giàu về kinh tế, đẹp về văn hóa, vững mạnh về quốc phòng an ninh". Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua và những người thi đua là những người yêu nước nhất”, Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động phong trào thi đua trong toàn Đảng bộ, chính quyền, đoàn thể, các lực lượng vũ trang, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp huyện Tiền Hải với những nội dung chủ yếu sau:

Thứ nhất, Quán triệt sâu sắc tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc, các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác thi đua, khen thưởng, trọng tâm là Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng”; các Chỉ thị, Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, của Ban Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng đối với công tác thi đua, khen thưởng.

Tiếp tục nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua - khen thưởng, đưa các phong trào thi đua trở thành ý thức tự giác, thường xuyên, liên tục ở mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương và từng cá nhân; đẩy mạnh tuyên truyền về công tác thi đua - khen thưởng, nhất là các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt; huy động sức mạnh tổng hợp, nguồn lực to lớn để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra.

Thứ hai, Thi đua thực hiện hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua “Chung sức xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu”, gắn với thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), chương trình "thắp sáng đường quê"; thi đua tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường; thi đua thực hiện tốt công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, ứng phó kịp thời và khắc phục, giảm nhẹ hậu quả thiên tai. Thi đua đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trọng điểm, như: Khu công nghiệp đô thị dịch vụ Hải Long, KCN Tiền Hải, các Cụm công nghiệp, các dự án đường trục khu kinh tế, dự án tạo nguồn thu từ đất; thi đua đẩy nhanh tiến độ và hoàn thành các đồ án quy hoạch chung đô thị mới, quy hoạch khu dân cư, quy hoạch khu kinh tế.

Thứ ba, Thi đua đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng xã hội, huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tạo đột phá xây dựng và hoàn thiện kết cấu hạ tầng theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tính kết nối cao, trọng tâm là đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng giao thông, hạ tầng khu dân cư, hạ tầng các khu, cụm công nghiệp, hạ tầng đô thị Tiền Hải mở rộng theo tiêu chí đô thị loại IV, là điều kiện, động lực cho kinh tế - xã hội phát triển.

Thứ tư, Thi đua đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tạo sức hấp dẫn mới để thu hút đầu tư, đặc biệt là thu hút đầu tư vào Khu kinh tế, Khu, cụm công nghiệp tạo động lực mạnh mẽ cho kinh tế phát triển nhanh và bền vững trong giai đoạn tới.

Thứ nămthi đua đổi mới và nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thi đua đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao quần chúng; thi đua thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; thi đua thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội.

Thứ sáuThi đua xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc; thi đua tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ. Thi đua thực hiện tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị của Nhân dân. Thi đua chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính, trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, linh hoạt trong tham mưu, giải quyết công việc được giao.

Khu Công Nghiệp Tiền Hải
Khu công nghiệp Tiền Hải - Thái Bình

Tự hào với trang sử 195 năm hình thành và phát triển, mảnh đất và con người Tiền Hải ngày nay đang không ngừng đổi mới, khẳng định tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt, phấn đấu vươn lên, quyết tâm xây dựng quê hương Tiền Hải anh hùng thành vùng đất năng động, là miền quê cách mạng, giàu lòng mến khách, nhân văn, hội nhập và phát triển.

Phạm Ngọc Kế (Phó Bí thư, Chủ tịch huyện Tiền Hải)