Than Núi Béo đặt mục tiêu khai thác 1,3 triệu tấn than nguyên khai năm 2019

Với mức sản lượng khai thác trên 400 nghìn tấn than hầm lò trong năm 2018, Công ty tiếp tục nâng sản lượng đạt 850 nghìn tấn năm 2019 và đạt công suất khai thác 2 triệu tấn vào năm 2021.

Năm 2018, Than Núi Béo hoàn thành vượt hầu hết các chỉ tiêu kinh doanh. Tính đến cuối năm, Công ty đã đào trên 10.000 m lò (gấp đôi so với thực hiện năm 2017), trong đó đào trên 7.500 m lò neo - đạt 472% kế hoạch năm; bốc xúc 5,95 triệu m3 đất đá; khai thác 918.000 tấn than nguyên khai (trong đó, có 415.000 tấn than hầm lò); tiêu thụ 1,55 triệu tấn than các loại; tổng doanh thu 2.164 tỷ đồng; tiền lương bình quân của người lao động là 11,4 triệu đồng/người/tháng...

Với mức sản lượng khai thác trên 400 nghìn tấn than hầm lò trong năm 2018, Công ty tiếp tục nâng sản lượng đạt 850 nghìn tấn năm 2019 và đạt công suất khai thác 2 triệu tấn vào năm 2021. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao năm 2019. Để hoàn thành các mục tiêu trên, song song với quá trình điều hành sản xuất, Công ty đã phát động các phong trào thi đua hoàn thành chỉ tiêu sản lượng, tăng cường quản lý an ninh trật tự, đảm bảo an toàn lao động và tiếp tục cải thiện điều kiện việc làm cho người lao động, khắc phục khó khăn, đổi mới tổ chức sản xuất, không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố nghiêm trọng, đầu tư đồng bộ cơ giới hóa, tự động hóa để tăng năng suất, giảm sức lao động.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019, Công ty Than Núi Béo đặt mục tiêu khai thác 1,3 triệu tấn than nguyên khai (trong đó 450.000 tấn than lộ thiên, 850.000 tấn than hầm lò); đào hơn 13.000m lò (trong đó đào lò xây dựng cơ bản 4.400m, đào lò chuẩn bị sản xuất 8.600m); tiêu thụ 1,72 triệu tấn than; bốc xúc 4,7 triệu m3 đất đá, doanh thu đạt trên 2.275 tỷ đồng.

 

T.H