Than Núi Béo: Lợi nhuận năm 2022 vượt 71% kế hoạch, chạm mức cao nhất kể từ năm 2018

Lợi nhuận sau thuế của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin trong năm 2022 đạt 48,6 tỷ đồng, vượt 71% mục tiêu lợi nhuận.

Báo cáo tài chính quý 4/2022 cho thấy Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin (mã chứng khoán: NBC - sàn: HNX) đạt 1.164 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 35,3% so với quý 4/2021. Mức lợi nhuận gộp của công ty đạt 163 tỷ đồng, giúp biên lợi nhuận đạt 14%, so với mức 12,3% trong quý 4/2021.

Sau khi khấu trừ các chi phí phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh, Than Núi Béo ghi nhận 28 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế trong quý 4/2022, tăng gần gấp đôi so với quý 4/2021. Đây cũng là mức lợi nhuận theo quý cao nhất của công ty trong vòng 2 năm trở lại đây.  

Luỹ kế cả năm 2022, doanh thu thuần của Than Núi Béo đạt 3.611 tỷ đồng, tăng 35,4% so với năm 2021  và cũng là mức cao nhất kể từ trước đến nay. Lợi nhuận sau thuế của công ty tăng 8%, đạt 48,6 tỷ đồng.

Lãnh đạo công ty cho biết Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã điều chỉnh giá bán than trong quý 4/2022, giúp cải thiện doanh thu và lợi nhuận của công ty. Đồng thời, hoạt động khai thác than của công ty diễn ra tốt và sản lượng khai thác đạt kế hoạch. Trong cơ cấu doanh thu của Than Núi Béo, doanh thu từ than chiếm 99% tổng doanh thu, phần còn lại đến từ hoạt động cung cấp dịch vụ. 

Chi tiết kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần Than Núi Béo – Vinacomin xem tại đây.

Diễn biến cổ phiếu Than Núi Béo
Diễn biến giá cổ phiếu NBC của Công ty Cổ phần Than Núi Béo từ đầu năm 2022 đến nay. (Nguồn: FireAnt)

 

Nếu so với kế hoạch kinh doanh cả năm, Than Núi Béo đã hoàn thành vượt 57,3% mục tiêu doanh thu và vượt 71% mục tiêu lợi nhuận năm 2022. Tại Hội nghị tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022, công ty cho biết đã khai thác than hầm lò đạt gần 1,4 triệu tấn và tiêu thụ hơn 2,1 triệu tấn than trong năm 2022.

Trong năm 2023, công ty đặt mục tiêu thu doanh thu và lợi nhuận lần lượt ở mức 2.946 tỷ đồng và 39,68 tỷ đồng. Khu vực khai thác chính của công ty nằm trên địa bàn hai phường Hà Tu và Hà Trung, TP. Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Tính đến thời điểm 31/12/2022, tổng tài sản của Than Núi Béo đạt 3.387 tỷ đồng, giảm 2,4% so với thời điểm đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn giảm hơn 18% xuống còn 2.168,6 tỷ đồng, chủ yếu do khấu hao máy móc, thiết bị, nhà cửa. Mặt khác, tài sản dài hạn tăng mạnh 49% lên 1.219 tỷ đồng, chủ yếu do các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng đã tăng gấp 7 lần.

Đối với nguồn vốn, tổng nợ phải trả của Than Núi Béo đạt 2.896,7 tỷ đồng (chiếm 85% tổng nguồn vốn). Cơ cấu nợ của công ty chủ yếu là vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn (1.089 tỷ đồng) và dài hạn (854,2 tỷ đồng). Vốn chủ sở hữu của công ty tăng nhẹ 3,3% lên 495 tỷ đồng.

Trên thị trường chứng khoán, chốt phiên giao dịch ngày 30/1, cổ phiếu NBC của Than Núi Béo tăng 9,43%, đạt 11.600 đồng/cổ phiếu. Khối lượng giao dịch bình quân 20 phiên giao dịch gần nhất của cổ phiếu NBC đạt hơn 163.000 đơn vị.

Duy Quang