Than Thống Nhất : 5 tập thể và 13 cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp

Công ty Than Thống Nhất - TKV có 5 tập thể và 13 cá nhân vừa được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp vì có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2020.
than thong nhat
Lãnh đạo Tập đoàn TKV trao tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước giai đoạn 2018-2019 cho CBCNV Công ty 

Vừa qua, Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp Nguyễn Hoàng Anh đã ký Quyết định về việc tặng bằng khen Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cho 143 tập thể và 336 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2020. Trong đó, Công ty Than Thống Nhất-TKV đã có 5 tập thể và 13 cá nhân được vinh danh.

Theo đó, trong số 143 tập thể và 336 cá nhân thuộc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đã có thành tích xuất sắc trong công tác giai đoạn 2019-2020 được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp, Công ty Than Thống Nhất - TKV vinh dự có 05 tập thể và 13 cá nhân được vinh danh.

Việc các cá nhân của Công ty được tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp không chỉ là niềm vinh dự, tự hào, góp phần động viên, khuyến khích tinh thần làm việc mà còn thúc đẩy, tạo động lực cho cán bộ công nhân viên của Công ty luôn nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

    Danh sách 5 tập thể được vinh danh:
      1. Phân xưởng Khai thác 7
      2. Phân xưởng Khai thác 9
      3. Phân xưởng Thông gió thoát nước
      4. Phòng Kỹ thuật An toàn và Bảo hộ lao động
      5. Phòng Kỹ thuật công nghệ mỏ.

  Danh sách 13 cá nhân được vinh danh:

1. Ông Dương Văn Thạo - Công nhân khai thác Phân xưởng Khai thác 2.

2. Ông Phạm Văn Đoàn - Công nhân khai thác Phân xưởng Khai thác 2.

3. Ông Nguyễn Văn Dân - Công nhân khai thác Phân xưởng Khai thác.

4. Ông Phạm Văn Tuyển - Phó Quản đốc Phân xưởng Khai thác 7.

5. Ông Đào Xuân Viện - Công nhân khai thác Phân xưởng Khai thác 8.

6. Ông Phạm Văn Triều - Công nhân khai thác Phân xưởng Khai thác 9.

7. Ông Nịnh A Sềnh - Công nhân khai thác Phân xưởng Đào lò 1.

8. Ông Nguyễn Văn Nam - Công nhân khai thác Phân xưởng Đào lò 3.

9. Ông Hà Duy Việt - Công nhân Phân xưởng Vận tải lò 2.

10. Ông Vũ Đình Quang - Công nhân Phân xưởng Sàng tuyển than.

11. Ông Phan Đăng Phúc - Nhân viên phòng Kế hoạch và Quản trị chi phí.

12. Ông Hoàng Nhật Thắng - Phó Giám đốc Công ty.

 

Cẩm Nhung