Than Thống Nhất hỗ trợ tiêu thụ gần 6,9 tấn vải thiều Bắc Giang

Công ty Than Thống Nhất - TKV đã thống nhất hỗ trợ mua vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang, số lượng vải thiều Công ty mua hỗ trợ tỉnh Bắc Giang khoảng gần 6,9 tấn.

Để hỗ trợ nông dân tỉnh Bắc Giang tiêu thụ vải thiều trong giai đoạn dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến khó lường, đồng thời động viên khích lệ CBCNV trong Công ty khắc phục khó khăn, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2021, ngày 2/6/2021, Ban Lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất - TKV đã thống nhất hỗ trợ mua vải thiều trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cho CBCNV trong toàn Công ty và học sinh đang thực tập tại Công ty.

Theo đó, Công ty Than Thống Nhất đã mua phát cho mỗi CBCNV và học sinh đang thực tập là 2 kg vải thiều VietGap của tỉnh Bắc Giang. Với số lượng đăng ký mua vải thiều của các đơn vị gửi về Phòng TCLĐ, số lượng vải thiều Công ty mua hỗ trợ tỉnh Bắc Giang khoảng gần 6,9 tấn. Nguồn kinh phí mua vải thiều được trích từ nguồn Quỹ Phúc lợi của Công ty.

Việc làm này nhằm thực hiện tích cực công văn của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam về việc hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm vải thiều của các hộ nông dân trên địa bàn tỉnh Bắc Giang là địa phương đang chịu tác động mạnh nhất của đợt dịch Covid-19 lần thứ tư.

Cẩm Nhung