Than Thống Nhất: Tiếp tục mang "Mái ấm Công đoàn" đến với người lao động

Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” do Công đoàn TKV phát động trở thành một hoạt động xã hội có sức lan tỏa sâu rộng, thể hiện tinh thần đoàn kết “lá lành đùm lá rách”, được đông đảo đoàn viên, công nhân viên chức lao động, cơ quan, đơn vị trong Tập đoàn đồng tình ủng hộ.

Hưởng ứng Chương trình, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã thông báo và hướng dẫn các Đơn vị tổ chức triển khai chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” năm 2022. Đồng thời, chỉ đạo công đoàn bộ phận tổ chức tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Chương trình để đoàn viên, CNVCLĐ biết và hưởng ứng thực hiện.

mai am 1

Xác định việc hỗ trợ triển khai Chương trình nhà ở “Mái ấm Công đoàn” là việc làm có ý nghĩa thiết thực, giúp đoàn viên, CNVCLĐ khó khăn về nhà ở có điều kiện ổn định cuộc sống, ngay từ khi triển khai thực hiện chương trình, Ban Thường vụ Công đoàn Công ty Than Thống Nhất đã tích cực chỉ đạo và hướng dẫn công đoàn bộ phận thường xuyên nắm bắt, khảo sát tình hình nhà ở, đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên, CNVCLĐ.

Việc này nhằm kịp thời hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho đoàn viên, CNVCLĐ có hoàn cảnh khó khăn đúng người, đúng đối tượng. Mỗi gia đình được hỗ trợ xây mới mức hỗ trợ tối đa là 60 triệu đồng, hỗ trợ sửa chữa lại nhà là 20 triệu đồng. Năm 2022 chương trình được triển khai thành 2 đợt vào tháng 4 và tháng 8.

mai am 2

Chương trình nhà ở “Mái ấm công đoàn” mang ý nghĩa xã hội sâu sắc, thể hiện tinh thần đoàn kết, tương thân, tương ái của các cấp công đoàn trong việc chăm lo đời sống cả về vật chất và tinh thần cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động. Mỗi ngôi nhà “Mái ấm công đoàn” được xây dựng và hoàn thành là cả một niềm vui vô bờ không chỉ đối với mỗi cá nhân, mà của cả những người làm công tác công đoàn.

mai am 3

Trong thời gian qua, Công đoàn đã phối hợp cùng với Ban lãnh đạo Công ty Than Thống Nhất - TKV thường xuyên tổ chức các hoạt động chăm lo đời sống cho người lao động. Trong đó, công tác hỗ trợ xây, sửa nhà cho công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn luôn nhận được sự quan tâm của Công đoàn Than - Khoáng sản Việt Nam và Công ty.

Đây là hoạt động có ý nghĩa, thể hiện tinh thần “Tương thân tương ái”, sẻ chia của những người thợ mỏ Than Thống Nhất, từ đó động viên người lao động có hoàn cảnh khó khăn, giúp họ thêm động lực phấn đấu vươn lên trong cuộc sống.

 

 

Hà Thúy