Thép Miền Nam – VNSTEEL: Đầu tư bài bản cho môi trường

Đã từ lâu đã, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam – VNSTEEL đã thực hiện chính sách về môi trường rất nghiêm ngặt, đồng bộ. Một mặt, về nội tại, Công ty tiến hành đầu tư công nghệ nhằm xử lý khí thải đạt tiêu chuẩn cũng như các công trình thu gom, lưu giữ, chuyển giao xử lý chất thải theo đúng quy định. Mặt còn lại, áp dụng sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các nguyên vật liệu, nguồn năng lượng để giảm thiểu phát thải và giảm thiểu tác động lên môi trường.

Bên cạnh đó là các giải pháp khác như tuân thủ chính sách pháp luật về bảo vệ môi trường, áp dụng các biện pháp tốt nhất trong quản lý thu gom và xử lý chất thải, rác thải, giáo dục và đào tạo mọi người ý thức bảo vệ môi trường…

Từ năm 2017, Công ty TNHH MTV Thép Miền Nam - VNSTEEL (Thép Miền Nam - VNSTEEL) đã lắp đặt và đưa vào sử dụng Hệ thống quan trắc khí thải tự động lò điện hồ quang với tổng chi phí 6 tỷ đồng. Các dữ liệu về khí thải được theo dõi, cập nhật thường xuyên giúp Công ty chủ động trong việc giám sát chất lượng khí thải góp phần đáng kể trong việc bảo trì hệ thống xử lý khí thải đạt yêu cầu. Các chỉ tiêu giám sát khí thải từ khi Công ty đi vào hoạt động đến nay đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN 51:2017 BTNMT cột A, bảng 3). Khí thải sau xử lý được thải ra ngoài môi trường bằng ống khói cao 35m, đường kính 5,5m.

Mới đây, hồi tháng 9/2020, Công ty tiếp tục đầu tư 42 tỷ đồng nâng cấp hệ thống xử lý khí thải lò điện hồ quang. Hệ thống này nhằm mục đích thu gom và xử lý khí thải lò hồ quang điện, khí thải được xử lý bằng hệ thống túi vải lọc bụi (1 buồng túi lọc hiện hữu với 2.880 túi lọc chia làm 24 khoang; lắp đặt thêm 1 buồng túi lọc có với 1.260 túi lọc chia thành 6 khoang, nâng tổng số buồng lọc của hệ thống lên 2 buồng có 30 khoang với 4.140 túi lọc). Tổng lưu lượng khí thải được xử lý tăng từ 1.170.000 m3/h lên 1.560.000 m3/h. Sau khi hệ thống xử lý khí thải nâng cấp giúp thu gom triệt để khói bụi phát sinh từ quá trình luyện thép.

Đặc biệt, từ năm 2009, Công ty đã chuyển đổi nhiên liệu của lò nung từ dầu nặng (FO) sang khí thiên nhiên NG (nhiên liệu thân thiện với môi trường) nên các chỉ tiêu giám sát đều đạt quy chuẩn cho phép (QCVN51:2017/BTNMT cột A1, bảng 3). Việc chuyển đổi nhiên liệu sử dụng giúp Công ty tiết kiệm được năng lượng, chi phí và chủ động hơn trong việc kiểm soát khí thải lò nung phôi. Khí thải lò nung phôi được thải qua ống khói cao 60m, đường kính 1,2m.

Hiện nay, Công ty đã đầu tư lắp đặt hệ thống quan trắc khí thải tự động lò nung phôi thép với tổng chi phí khoảng 3,7 tỷ đồng và truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Dự kiến hoàn thành trong năm 2021.

Đối với chất thải, Công ty đã thực hiện thu gom, phân loại chất thải và lưu giữ đúng theo quy định hiện hành. Khu vực chứa nguyên liệu, bãi phế liệu và khu vực sản xuất... đã được bê tông hóa, xung quanh có gờ bê tông cao 200 mm x 200 mm; toàn bộ chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất được Công ty thu gom, bảo quản trong nhà; Bụi lò thu hồi từ hệ thống lọc bụi được đóng bao PE loại 3 lớp và lưu giữ trong kho chứa với tổng diện tích trên 4.000 m2, bảo đảm không phát tán ra môi trường. 

Song song với đó, Công ty đã đầu tư 836 triệu đồng lắp đặt hệ thống phun nước khu vực phân xưởng sản xuất luyện, các bãi liệu, nhà sàng liệu và kết hợp sử dụng xe chuyên dụng tưới nước các tuyến đường nội bộ.

Đó là chưa kể từ 2014, Công ty đã đầu tư hệ thống xử lý nước mưa bãi phế liệu, hệ thống thu gom và xử lý nước mưa chảy tràn qua bãi phế liệu tái sử dụng. Năm 2018, Công ty đã thực hiện nâng cải tạo cấp hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn bãi phế liệu với tổng chi phí 1,8 tỷ đồng, nâng công suất từ 850m3/ngày đêm lên 950m3/ngày đêm (bổ sung thêm 01 bể điều hòa, 01 bể trung chuyển, 02 bồn lọc áp lực) làm tăng khả năng xử lý hiệu quả chỉ tiêu Fe, các chất cặn có kích thước lớn hơn 50µm, vi khuẩn và các chất gây nên mùi, màu. Nước sau xử lý đạt tiêu chuẩn cho phép so với QCVN 40:2011/BTNMT, cột A.

Để chủ động hơn trong việc kiểm soát các chỉ tiêu nước mưa sau xử lý từ bãi phế liệu, trong năm 2021 Công ty sẽ triển khai đầu tư mở rộng, nâng cấp hệ thống xử lý nước mưa chảy tràn qua bãi phế liệu và lắp đặt bổ sung hệ thống quan trắc nước thải tự động, truyền dữ liệu về Sở TNMT tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu. Tổng chi phí dự kiến khoảng 4,1 tỷ.

Sự đầu tư không tiếc tiền của Thép Miền Nam – VNSTEEL trong suốt chặng đường qua cho thấy rất rõ tinh thần chủ động giải quyết mọi vấn đề với môi trường của đơn vị. Điều đó được thể hiện rất cụ thể qua việc sử dụng tài nguyên hợp lý, hiệu quả, triển khai các giải pháp về đổi mới sáng tạo, về đầu tư, cải tiến công nghệ, đặc biệt là trong ưng dụng, đầu tư lớn cho công nghệ cùng với việc chủ động triển khai các giải pháp một cách bài bản và nghiêm túc.

Minh Thủy