Thí sinh chính thức đăng ký xét tuyển đại học từ hôm nay

Từ 10/7 đến 17h ngày 30/7, thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học thức trực tuyến với số lần không giới hạn.
đăng ký xét tuyển đại học
Thí sinh đăng ký, điều chỉnh và bổ sung nguyện vọng xét tuyển đại học thức trực tuyến với số lần không giới hạn

Theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc đăng ký xét tuyển trực tuyến trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ tại địa chỉ

https://thisinh.thithptquocgia.edu.vn hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia.

Thí sinh sử dụng tài khoản đã được cấp để nhập, sửa, xem thông tin. Mỗi thí sinh được đăng ký xét tuyển không giới hạn số nguyện vọng, số trường.

Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh phải sắp xếp nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp, trong đó nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất. Khi đã xếp theo thứ tự ưu tiên, mỗi thí sinh chỉ trúng tuyển vào nguyện vọng cao nhất có thể.

đăng ký xét tuyển đại học
Thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các trường vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống

Năm nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo cải tiến phần mềm nhằm tránh việc thí sinh nhầm lẫn phương thức, tổ hợp xét tuyển khi đăng ký xét tuyển. Cụ thể, thí sinh chỉ đăng ký xét tuyển theo mã tuyển sinh (trường, nhóm ngành, ngành hoặc chương trình), không phải quan tâm đến tổ hợp và mã phương thức xét tuyển.

Hệ thống xét tuyển sẽ dựa trên dữ liệu điểm thi mà thí sinh có để xét tuyển với mục tiêu tối ưu nhất.

Bộ Giáo dục và Đào tạo lưu ý thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển sớm ở các trường vẫn phải đăng ký nguyện vọng trên hệ thống. Nếu không, thí sinh đã từ bỏ quyền trúng tuyển vào ngành/trường đó.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng cho biết, khi đã có tên trong danh sách đủ điều kiện trúng tuyển phương thức xét tuyển sớm và được các cơ sở đào tạo đưa lên hệ thống, nếu thí sinh lựa chọn và muốn chắc chắn trúng tuyển ngành đó, thí sinh cần đăng ký ngành đó vào nguyện vọng 1.

Thời gian đăng ký xét tuyển đại học bắt đầu từ 8h ngày 10/7 đến 17h ngày 30/7.

Ngọc Châm