Thúc đẩy tự động hóa trong nền kinh tế số

VINK dự kiến tổ chức 5 hội thảo trực tuyến từ tháng 8 đến tháng 12 năm nay, trong đó có hội thảo về Hợp đồng thông minh trên Blockchain: thúc đẩy tự động hóa trong nền kinh tế số.

Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã giao nhiệm vụ phát triển Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam trên phạm vi toàn cầu.

Theo trưởng nhóm Thành viên sáng lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc (VINK) Nguyễn Quang Phước, VINK Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc” có tầm nhìn trở thành một tổ quan trọng trong Mạng lưới Đổi mới sáng tạo toàn cầu, qua đó thúc đẩy, kết nối, chia sẻ và hợp tác toàn diện nhằm nâng tầm Trung tâm Đổi mới sáng tạo Việt Nam nói riêng và hệ sinh thái Đổi mới sáng tạo Việt Nam nói chung.

VINK gồm 3 ban chính: Ban Chuyên gia, Ban Doanh nghiệp và Ban Nông nghiệp Công nghệ cao để thực hiện các nhiệm vụ kết nối các chuyên gia, cố vấn khoa học, chuyên gia công nghệ; kết nối doanh nghiệp, tư vấn doanh nghiệp và hỗ trợ khởi nghiệp; kết nối khoa học/doanh nghiệp, tư vấn về nông nghiệp công nghệ cao.

Về các hoạt động triển khai, trong năm 2021 Mạng lưới sẽ phối hợp tổ chức lễ ra mắt trong sự kiện Hội sinh viên khoa học công nghệ lần thứ 7 vào ngày 31/7/2021 do Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc bảo trợ.

VINK dự kiến tổ chức 5 hội thảo trực tuyến từ tháng 8 - 12/2021 về các nội dung: Vai trò của cộng đồng người Việt tại Hàn Quốc trong mối quan hệ Việt Nam - Hàn Quốc; Giới thiệu quỹ đầu tư cho các Startups; Quy trình thành lập và gọi vốn đầu tư của các start-up tại Hàn Quốc; Chia sẻ kinh nghiệm và khó khăn trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp công nghiệp tại Hàn Quốc; Hợp đồng thông minh trên Blockchain: thúc đẩy tự động hóa trong nền kinh tế số.

Giám đốc Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) Vũ Quốc Huy cho biết, NIC đã triển khai kết nối các cá nhân là chuyên gia, trí thức đang làm việc, nghiên cứu, công tác tại Hàn Quốc về việc phát triển Mạng lưới thành phần tại Hàn Quốc với chức năng là đầu mối thúc đẩy các hoạt động đổi mới sáng tạo trong cộng đồng người Việt nói riêng và kết nối đổi mới sáng tạo giữa Việt Nam và Hàn Quốc nói riêng.

Từ đó, các chuyên gia, trí thức đã tập hợp ý kiến, thống nhất triển khai việc thành lập Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam tại Hàn Quốc với thành phần lòng cốt ban đầu là 16 thành viên. Khi được thành lập, Mạng lưới sẽ là mạng lưới thành phần của Mạng lưới đổi mới sáng tạo Việt Nam và tiếp tục xây dựng, mở rộng và phát triển thành viên tại Hàn Quốc. Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ đóng vai trò hỗ trợ, phối hợp triển khai các hoạt động trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ được giao.

NIC ủng hộ tầm nhìn và sứ mệnh mà VINK đưa ra và đã có văn bản gửi Mạng lưới về việc ủng hộ và bảo trợ cho các hoạt động của Mạng lưới trong thời gian tới. NIC sẽ kết nối và phối hợp với VINK, cũng như mạng lưới đổi mới sáng tạo của Việt Nam tại các quốc gia, đặc biệt là các chuyên gia trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo để cùng nhau hoàn thiện các hoạt động trong khuôn khổ dự án mà NIC đang triển khai.

Đà Bắc