Thủy điện Sông Ba Hạ: Từng bước hiện thực hóa mục tiêu chuyển đổi số

Năm 2021, Thủy điện Sông Ba Hạ không ngừng đa dạng hóa các hình thức đào tạo, hướng dẫn về chuyển đổi số cho 100% cán bộ, người lao động...

Nhằm đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học - công nghệ trong các hoạt động của Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam (EVN) năm 2021, thực hiện chương trình “Chuyển đổi số trong EVN, Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ (Thủy điện Sông Ba Hạ) đã tạo động lực khích lệ cán bộ, người lao động chủ động, đổi mới sáng tạo, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, góp phần vào sự phát triển bền vững của đơn vị.

Sau 2 năm ảnh hưởng đại dịch COVID-19, nhận thấy sự cấp thiết và tầm quan trọng của chuyển đổi số, EVN đã triển khai thực hiện chủ đề năm 2021 là “Chuyển đổi số trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam” nhằm đẩy mạnh lộ trình ứng dụng khoa học, công nghệ trong các hoạt động; tích hợp công nghệ kỹ thuật số và mô hình quản trị phù hợp với quá trình ứng dụng công nghệ kỹ thuật số vào hoạt động sản xuất kinh doanh; phấn đấu đưa EVN trở thành doanh nghiệp số vào năm 2025.

Ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết: Nhằm từng bước đáp ứng và triển khai có hiệu quả quá trình chuyển đổi số, Công ty đã tổ chức xây dựng và triển khai chương trình nâng cao nhận thức, đào tạo kỹ năng về chuyển đổi số, phát triển doanh nghiệp số, kế hoạch chuyển đổi số trong từng lĩnh vực của Công ty để toàn thể người lao động tiếp cận được các thông tin khái quát về chuyển đổi số của Tập đoàn; hiểu biết được các định hướng, các chỉ tiêu chuyển đổi số của EVN, EVNGENCO2 nói chung và của Công ty nói riêng, đồng thời hiểu được lợi ích của việc chuyển đối số đối với người lao động.

phòng điều khiển nhà máy thủy điện
Phòng điều khiển trung tâm nhà máy Thủy điện Sông Ba Hạ đẩy mạnh ứng dụng chuyển đổi số

Với định hướng này, Thủy điện Sông Ba Hạ đã quán triệt đến toàn thể cán bộ, người lao động nghiêm túc thực hiện các nội dung, kiến thức về chuyển đổi số thông qua đề án chuyển đổi số tổng thể của EVN; Sổ tay chuyển đổi số trong EVN; kế hoạch chuyển đổi số của EVNGENCO2; tích cực tham gia cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, sáng kiến CĐS trên nhóm Facebook Đồng nghiệp EVN” và kế hoạch chuyển đổi số của Công ty…

Ngoài ra năm 2021, Thủy điện Sông Ba Hạ ngừng đa dạng hóa các hình thức đào tạo, hướng dẫn về chuyển đổi số thông qua các cuộc họp giao ban, đào tạo trực tuyến, học tập trực tuyến trên phần mềm E-learning; thực hiện các bài giảng về nhận thức chuyển đổi số trên phần mềm E-Learning cho 100% cán bộ, người lao động...

Tuy nhiên theo đại diện Thủy điện Sông Ba Hạ, hiện vẫn còn rất nhiều thách thức đặt ra với EVN nói chung, Công ty nói riêng. Cụ thể đó là trình độ công nghệ thông tin của CBCNV chưa đồng đều, nguồn nhân lực hiểu và đáp ứng được yêu cầu công nghệ mới còn hạn chế, đặc biệt là các công nghệ nền tảng như: IoT, Bigdata, AI, Cloud, BI,… đòi hỏi cần có một kế hoạch đào tạo, tuyển dụng phù hợp để CBCNV bắt kịp các công nghệ số.

Trao đổi về những giải pháp để thực hiện thành công công tác chuyển đổi số theo kế hoạch trong thời gian tới, ông Trần Lý, Tổng Giám đốc Công ty CP Thủy điện Sông Ba Hạ, cho biết: Trước tiên, đó là sự quyết tâm mạnh mẽ của toàn thể lãnh đạo, CBCNV làm công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng trong Công ty để hiện thực hóa từng mục tiêu.

hình ảnh trong nhà máy Thủy điện sông Ba Hạ
Thủy điện Sông Ba Hạ cũng là một trong những đơn vị điển hình trong EVNGENCO2 về áp dụng chuyển đổi số trong công tác cảnh báo xả nước điều tiết hồ chứa, chạy máy phát điện thông qua hệ thống cảnh báo đặt từ xa. Ảnh minh họa

Cũng theo Trần Lý hiện nay, các kết quả bước đầu của quá trình chuyển đổi số của EVN và các đơn vị thành viên đã mang lại nhiều lợi ích trực tiếp cho khách hàng như tiết kiệm thời gian, chi phí, đảm bảo sự công khai, minh bạch. Đặc biệt, trong bối cảnh Việt Nam bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, các dịch vụ trực tuyến của ngành Điện đã phát huy hiệu quả, được khách hàng ghi nhận và đánh giá cao.

Đây là những tiền đề quan trọng để Thủy điện Sông Ba Hạ áp dụng thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số giai đoạn tới. Đặt biệt, Công ty sẽ tiếp tục đẩy mạnh các chương trình đào tạo chuyển đổi nhận thức cho CB-NLĐ về công tác chuyển đổi số thông qua các khóa học; qua đó tiếp tục lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tích cực đến người lao động để nâng cao nhận thức và hành động của CB-NLĐ trong thực thi nhiệm vụ tại đơn vị.

Thực hiện chương trình chuyển đổi số, rất nhiều công nghệ đã được EVN và các đơn vị thành viên ứng dụng vào công tác KD&DVKH. Một trong những phần mềm cốt lõi là Hệ thống quản lý khách hàng sử dụng điện (CMIS). Hiện hệ thống này đang quản lý hơn 29 triệu khách hàng, với toàn bộ tính năng, chức năng đáp ứng yêu cầu quy trình nghiệp vụ KD&DVKH.

Trên cơ sở đó, EVN hướng đến mục tiêu tận dụng sức mạnh của công nghệ số, dữ liệu số để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh, tạo ra giá trị gia tăng mới cho Tập đoàn cũng như cho khách hàng. Lấy khách hàng là trung tâm, nhằm cung cấp các dịch vụ gia tăng, EVN đảm bảo khách hàng có khả năng tương tác “mọi lúc, mọi nơi” trên không gian số, không ngừng nâng cao mức độ hài lòng cho khách hàng.

Văn Ngọc - Hồng Thanh