Thủy điện Thác Mơ đẩy mạnh ứng dụng CMCN 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh

Nhanh nhạy nắm bắt xu hướng chung, thời gian qua, Công ty Cổ phần Thuỷ điện Thác Mơ (TMHPC)tích cực nghiên cứu, ứng dụng thành tựu cách mạng công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất kinh doanh, triển khai đồng bộ trong toàn đơn vị.

Cụ thể, TMHPC cho biết, các đề tài công nghệ 4.0 đang từng bước được đưa vào nghiên cứu và triển khai như: Ứng dụng công nghệ AI và xây dựng phần mềm dự báo lưu lượng về hồ thủy điện; Nâng cấp hệ thống điều khiển đập tràn – cửa nhận nước; Hệ thống giám sát phóng điện cục bộ online tổ máy H1; Hệ thống giám sát tổ máy H1; Lưu trữ email và dữ liệu lớn,...

Đặc biệt đề tài ứng dụng dịch vụ “Lưu trữ Email và Dữ liệu lớn” của Google là một trong những đề tài được đưa vào triển khai đầu tiên tại TMHPC, áp dụng thực tế đã đem lại nhiều lợi ích. Ứng dụng này đã mang đến cho Công ty sở hữu một hệ thống email chuyên nghiệp và một hệ sinh thái của Google với đầy đủ công cụ, tiện ích như: Email với tên miền riêng của Công ty; Lưu trữ không giới hạn và chia sẻ dữ liệu; Soạn thảo văn bản trực tuyến, Lịch họp, Chat, Gọi Video trực tuyến,…Được chạy trên nền tảng Icloud, hoạt động trên nhiều thiết bị dịch vụ đã mang đến sự hài lòng cho Cán bộ Công nhân viên khi thực hiện công việc.

hình ảnh trong văn phòng thủy điện Thác Mơ
Với  nguồn nhân lực trẻ, tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh và Internet cao, tiếp cận và ứng dụng công nghệ tốt, mang lại nhiều lợi ích trong quản lý, điều hành SXKD của Thủy điện Thác Mơ.

Doanh nghiệp xác định triển khai ứng dụng CMCN 4.0 là con đường ngắn nhất để  bứt phá, nâng cao năng lực sản xuất, đổi mới, sáng tạo trong các lĩnh vực sản xuất kinh doanh, vận hành thiết bị - công trình và các dịch vụ khách hàng,… Đây chính là “chìa khóa” để Công ty nhanh chóng đáp ứng những thay đổi về công nghệ, tối ưu chi phí sản xuất, và đây là nhiệm vụ quan trọng trong thời gian tới đối với TMHPC.

 

PV