Thủy điện Trung Sơn chủ động các giải pháp ứng phó thiên tai, đảm bảo vận hành an toàn mùa mưa lũ

Trước những diễn biến bất thường của thời tiết, ngay từ đầu năm 2020 Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn (TSHPCo) cho biết đã chủ động triển khai các giải pháp ứng phó, phòng, chống thiên tai, bảo đảm an toàn vận hành trong mùa mưa lũ cho công trình và vùng hạ du.

Từ kế hoạch, diễn tập, đến vật tư, nguyên liệu, thiết bị dự phòng đều đã được chuẩn bị

Đại diện lãnh đạo Thủy điện Trung Sơn cho biết ngay từ đầu năm Công ty đã xây dựng và ban hành kế hoạch Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT& TKCN), phương án ứng phó thiên tai năm 2020 và kiện toàn Ban Chỉ huy và đội xung kích PCTT&TKCN. Công ty đã cập nhật kế hoạch hành động khẩn cấp (EPP) công trình Thủy điện Trung Sơn và trình UBND tỉnh Thanh Hóa xin gia hạn để có cơ sở cho TSHPCo và các cấp chính quyền địa phương, đơn vị liên quan phối hợp triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn, giảm thiểu thiệt hại cho hạ du do thiên tai gây ra trong mùa mưa lũ năm 2020.

TSHPCo cũng tổ chức kiểm tra, đánh giá tình hình an toàn đập, hồ chứa, kiểm tra bảo dưỡng các thiết bị vận hành chống lũ, nguồn điện dự phòng máy phát điện diesen, hệ thống cảnh báo khi xả lũ, phát điện, hệ thống thông tin liên lạc… Kết quả quan trắc và kiểm tra các hạng mục công trình đầu mối ổn định, các giá trị quan trắc đo được nhỏ hơn giới hạn cho phép. Công trình được đánh giá ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn.

TSHPCo và chính quyền địa phương kiểm tra dòng chảy thoát lũ hạ lưu đập.
TSHPCo và chính quyền địa phương kiểm tra dòng chảy thoát lũ hạ lưu đập.

Đầu tháng 5 năm 2020, Công ty tiến hành xây dựng phê duyệt và tổ chức diễn tập phương án ứng phó thiên tai. Vật tư, nhiên liệu, thiết bị dự phòng thiết yếu phục vụ cho sản xuất cũng đã được chuẩn bị sẵn sàng và ký biên bản ghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc với các nhà thầu thi công có đủ năng lực trên địa bàn để huy động khi cần thiết.

Công ty cũng đã gửi văn bản nhắc lại các quy ước hiệu lệnh cảnh báo khi Thủy điện Trung Sơn vận hành xả lũ cho các đơn vị truyền thông trong Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Thanh Hóa và tỉnh Hòa Bình; UBND các huyện, xã áp dụng EPP thuộc hai tỉnh Thanh Hóa và Hòa Bình để phổ biến cho người dân, có những hành động ứng phó phù hợp khi công trình Thủy điện Trung Sơn vận hành xả lũ.

lòng hồ thủy điện Trung Sơn
Các giá trị quan trắc đo được nhỏ hơn giới hạn cho phép, Công trình được đánh giá ở trạng thái làm việc bình thường, tin cậy và an toàn.

Thực hiện tốt các quy định của pháp luật, đảm bảo an toàn

Để bảo đảm xả lũ an toàn trong mùa mưa lũ năm 2020, cuối tháng 6/2020, TSHPCo đã phối hợp với Ban Chỉ huy PCTT&TKCN huyện Quan Hóa và UBND các xã Trung Sơn, Thành Sơn, Trung Thành, kiểm tra thực địa hiện trạng dòng chảy thoát lũ từ hạ lưu đập Thủy điện Trung Sơn đến thượng lưu Nhà máy Thủy điện Thành Sơn để có biện pháp kịp thời xử lý các vi phạm, lấn chiếm nhằm bảo đảm xả lũ an toàn; Đồng thời, ngăn ngừa và hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra cho vùng hạ lưu.

Ngày 31/7/2020, Sở Công Thương tỉnh Thanh Hóa chủ trì phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và UBND huyện Quan Hóa tiến hành kiểm tra và đánh giá Công trình Thủy điện Trung Sơn thực hiện tốt các quy định của pháp luật về vận hành khai thác công trình và công tác chuẩn bị ứng phó thiên tai năm 2020.

PVi