Thủy điện Trung Sơn: Kiện toàn nhân sự Ban chấp hành Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2022-2027

Ngày 07/9/2022, Tại văn phòng Công trường xã Trung Sơn, tỉnh Thanh Hóa Công Đoàn công ty TNHH MTV thủy điện Trung Sơn (Thủy điện Trung Sơn) đã tổ chức thành công Đại hội Công đoàn lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027.
hình ảnh tại Đại hội
Ông Nguyễn Duy Lăng, Phó Tổng Giám đốc - Chủ tịch Công đoàn và ông Nguyễn Văn Ngộ - Phó Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) tham dự, chỉ đạo Đại hội.

Ông Vũ Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn cùng toàn thể đoàn viên Công đoàn Thủy điện Trung Sơn có mặt đông đủ tham dự sự kiện.

Ông Lê Tấn Duy – Trường phòng KTAT – Chủ tịch Công đoàn, ông Hồ Tuấn Nam – Chánh văn phòng – Phó chủ tịch Công Đoàn, và Ông Lê Thanh Hải, ông Hoàng Ngọc Hiển, bà Nguyễn Thị Lệ Thủy – Ủy viên BCH Công đoàn Thủy điện Trung Sơn chủ trì Đại hội

Tại Đại hội, Ban Chấp hành Công đoàn Thủy điện Trung Sơn đã báo cáo tổng kết hoạt động và kiểm điểm công tác Công đoàn, nhiệm kỳ 2017-2022. Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua BCH Công đoàn đơn vị luôn kịp thời động viên, chăm lo đến việc làm, đời sống vật chất và tinh thần cho cán bộ, người lao động như tổ chức khám sức khỏe định kỳ, nghỉ dưỡng phục hồi sức khỏe, quan tâm thăm hỏi, động viên và chia sẻ kịp thời đối với các đoàn viên và gia đình khi ốm đau cũng như việc hiếu, hỷ, nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho NLĐ thông qua các hoạt động văn nghệ, thể thao…

hình ảnh tại đại Hội
Lãnh đạo EVNGENCO2 và lãnh đạo Công ty cùng Ban chấp hành Công đoàn Thủy điện Trung Sơn nhiệm kỳ 2022 – 2027 ra mắt trước Đại hội.

Đồng thời tổ chức phát động và tham gia các hoạt động do Công đoàn EVN tổ chức. Trong công tác an sinh xã hội Công đoàn Công ty tích cực triển khai và vận động CBNLĐ tham gia như: ủng hộ các quỹ do công đoàn cấp trên phát động, quỹ đền ơn đáp nghĩa, quỹ tương trợ xã hội, ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh…

ông Lăng phát biểu tại Đại hội
Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, ông Nguyễn Duy Lăng – Chủ tịch Công đoàn EVNGENCO2 biểu dương những nỗ lực của BCH Công đoàn cùng toàn thể đoàn viên, người lao động Thủy điện Trung Sơn.

Ông Lăng đồng thời đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục nghiên cứu đưa những điều khoản có lợi cho người lao động (NLĐ) vào Thỏa ước lao động tập thể; thường xuyên quan tâm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ; chú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch đội ngũ cán bộ làm công tác Công đoàn; nâng cao hơn nữa đời sống tinh thần cho NLĐ…

ông Phúc phát biểu tại Đại hội
Tại Đại hội, Ông Vũ Hữu Phúc – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch kiêm Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy điện Trung Sơn đề nghị Công đoàn Công ty đa dạng hóa các hình thức hoạt động; cụ thể hóa các tiêu chí thi đua với mục tiêu hiệu quả, thiết thực gắn với bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đoàn viên, người lao động.

Theo đó Công đoàn Công ty cần phát huy hơn nữa vị trí, vai trò, trách nhiệm của trong tham gia quản lý; làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền trong tình hình mới; thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và định hướng tư tưởng cho công nhân, người lao động, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ…

Đại hội đã tiến hành bầu ra BCH Công đoàn khóa IV, nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 5 cán bộ có đủ tiêu chuẩn, năng lực, đáp ứng được những yêu cầu, nhiệm vụ mới và nhiệt huyết cho sự nghiệp xây dựng tổ chức Công đoàn, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty.

Đồng thời, bầu 4 đồng chí chính thức và 1 đồng chí dự khuyết tham dự Đại hội Công đoàn EVNGENCO2. Theo đó, ông Lê Tấn Duy – Trưởng phòng KTAT tái đắc cử vị trí Chủ tịch; ông Hồ Tuấn Nam – Chánh văn phòng giữ chức vụ Phó Chủ tịch, nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Cũng tại Đại hội Công đoàn Thủy điện Trung Sơn kêu gọi toàn thể cán bộ đoàn viên phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thử thách, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2022-2027 hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào sự phát triển lớn mạnh và vững chắc của Công ty.

Trung Sinh