Thủy văn ngày 8/6: Nước về nhiều hơn nhưng chưa thể “cứu sống” các hồ thủy điện miền Bắc

Báo cáo ngày 9/6 cho thấy, lưu lượng nước về các hồ thủy điện đã tăng nhẹ trong ngày 8/6 nhưng vẫn thấp và mực nước chưa vượt lên khỏi mực nước chết, dù vậy sản lượng thủy điện miền Bắc ngày 8/6 đã cao hơn 1,9 triệu kWh so với ngày 7/6.

Theo báo cáo của Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp (Bộ Công Thương), trên cả nước, lưu lượng nước về hồ ngày 8/6/2023 tăng nhẹ so với ngày 7/6 nhưng vẫn thấp. Mực nước các hồ khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, Đông Nam Bộ thấp, một số hồ xấp xỉ, dưới mực nước chết; trong khi khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên mực nước các hồ ở mực nước tối thiểu theo quy định của Quy trình vận hành.

Lượng nước về hồ chủ yếu để điều tiết nước đảm bảo dòng chảy tối thiểu, các nhà máy thủy điện vận hành phát điện bằng lưu lượng nước về, số nhà máy phải dừng chủ yếu tập trung khu vực Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ để đảm bảo an toàn cho tổ máy khi vận hành với lưu lượng và cột nước thấp dưới thiết kế, khó có thể đáp ứng được việc phát điện theo quy trình vận hành hồ chứa tại thời kỳ này.

Cụ thể, một số hồ thủy điện vẫn ở mực nước chết bao gồm Lai Châu, Sơn La, Thác Bà, Tuyên Quang, Bản Vẽ, Hủa Na, Thác Mơ, Trị An. Lưu lượng và mực nước hồ không đảm bảo khiến các thủy điện phải dừng phát điện như Sơn La, Lai Châu, Huội Quảng, Thác Bà, Tuyên Quang, Hủa Na, Trung Sơn, Trị An.

Từ ngày 1/6, hồ thủy điện Thác Bà đã ở dưới mực nước chết khiến 2 trong 3 tổ máy của Thủy điện Thác Bà phải dừng phát điện và chỉ duy trì 1 tổ máy ở mức tối thiểu là 15 MW
Từ ngày 1/6, hồ thủy điện Thác Bà đã ở dưới mực nước chết khiến 2 trong 3 tổ máy của Thủy điện Thác Bà phải dừng phát điện và chỉ duy trì 1 tổ máy ở mức tối thiểu là 15 MW

Hồ thủy điện khu vực Bắc Bộ

Các hồ thủy điện tại khu vực Bắc Bộ lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày 7/6 gồm: Hồ Lai Châu: 52 m3/s; Hồ Sơn La: 205 m3/s; Hồ Hòa Bình: 356 m3/s; Hồ Thác Bà: 97 m3/s; Hồ Tuyên Quang: 110 m3/s; Hồ Bản Chát: 97 m3/s. 

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 8/6 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 Mực nước hồ ngày 8/6 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu
Hồ Lai Châu 266,65 m 270 m +0,15 m -3,35 m  
Hồ Sơn La 175,25 m 175 m +0,2 m +0,25 m  
Hồ Hòa Bình 103,44 m 80 m -0,14 m +23,44 m 81,9 m
Hồ Thác Bà 45,65 m 46 m -0,01 m +0,05 m 46,5 m
Hồ Tuyên Quang 91,1 m 90 m +0,35 m +1,1 m 90,7 m
Hồ Bản Chát 432,14 m 431 m +0,34 m +1,14 m  

Ghi nhận sơ bộ từ Cục Điều tiết điện lực (Bộ Công Thương) và Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quôc gia (A0), với lưu lượng nước này, sản lượng thủy điện miền Bắc ngày 8/6 đạt 47,2 triệu kWh, cao hơn 1,9 triệu kWh so với ngày 7/6. Công suất khả dụng của thủy điện miền Bắc ngày 8/6 đạt 4147 MW, cao hơn 15MW so với ngày 7/6. 

Nhà máy điện Công suất khả dụng ngày 8/6 Công suất khả dụng ngày 7/6 Công suất khả dụng ngày 8/6 so với ngày 7/6
Lai Châu 0 0 0
Sơn La 0 0 0
Bản Chát - Huội Quảng 0 0 0
Tuyên Quang 0 0 0
Hòa Bình 1.413 MW 1.413 MW 0
Thủy điện lớn còn lại 504 MW 504 MW 0
Thủy điện dưới 2 ngày 461 MW 446 MW +15 MW
Tổng Nguồn thủy điện theo chi phí tránh được 1.770 MW 1.770 MW 0

Hồ thủy điện khu vực Bắc Trung Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Trung Sơn: 81m3/s; Hồ Bản Vẽ: 39 m3/s; Hồ Hủa Na: 40m3/s; Hồ Bình Điền: 9 m3/s; Hồ Hương Điền: 17m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 8/6 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 Mực nước hồ ngày 8/6 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu
Hồ Trung Sơn 148,1 m 150 m +0,32 m -1,9 m 150,7 m
Hồ Bản Vẽ 156,61 m 155 m -0,31 m +1,61 m 173,0 đến 176,5 m
Hồ Hủa Na 215,57 m 215 m -0,35 m +0,57 m 220,7 m
Hồ Bình Điền 67,24 m 53 m -0,33 m +14,24 m 66,8 đến 68,9 m
Hồ Hương Điền 50,49 m 46 m +0,01 m +4,49 m 49,1 đến 50,4 m

Hồ thủy điện khu vực Đông Nam Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng so với ngày hôm qua: Hồ Thác Mơ: 104 m3/s; Hồ Trị An: 460 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 8/6 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 Mực nước hồ ngày 8/6 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu
Hồ Thác Mơ 199,57 m 198 m +0,05 m +1,57 m 201 m
Hồ Trị An 53,15 m 50 m +0,12 m +3,15 m 50,3 m

Hồ thủy điện khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, dao động nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ A Vương: 56 m3/s; Hồ Đăkđrink: 21 m3/s; Hồ Sông Bung 4: 40m3/s; Hồ Sông Tranh 2: 49 m3/s; Hồ Sông Ba Hạ: 155m3/s; Hồ Sông Hinh: 15m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 8/6 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 Mực nước hồ ngày 8/6 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu
Hồ A Vương 363,91 m 340 m +0,28 m +24,91 m 361,5 đến 363,7 m
Hồ Đăkđrink 401,63 m 375 m +0,14 m +26,63 m 319,9 đến 393,5 m
Hồ Sông Bung 218,29 m 205 m +0,22 m +13,29 m 213,5 đến 215,2 m
Hồ Sông Tranh 159,88 m 140 m +0,09 m +19,88 m 159,6 đến 161,2 m
Hồ Sông Ba Hạ 103,44 m 101 m -0,14 m +2,44 m 102,4 đến 103,2 m
Hồ Sông Hinh 205,02 m 196 m +0,1 m +9,02 m 204,3 đến 205,0 m

Hồ thủy điện khu vực Tây Nguyên

Các hồ thủy điện lưu lượng về hồ thấp, tăng nhẹ so với ngày hôm qua: Hồ Buôn Kuốp: 129 m3/s; Hồ Buôn Tua Srah: 59 m3/s; Hồ Đại Ninh: 22m3/s; Hồ Hàm Thuận: 40 m3/s; Hồ Đồng Nai 3: 14 m3/s; Hồ Ialy: 187 m3/s; Hồ Pleikrông: 149 m3/s; Hồ Sê San 4: 106 m3/s; Hồ Thượng Kon Tum: 20 m3/s.

Hồ thủy điện Mực nước hồ ngày 8/6 Mực nước chết Mực nước hồ ngày 8/6 so với ngày 7/6 Mực nước hồ ngày 8/6 so với mực nước chết Quy định mực nước tối thiểu
Hồ Buôn Kuốp 401,06 m 409 m -8,95 m -7,94 m 468,4 m
Hồ Buôn Tua Srah 469,86 m 465 m +0,04 m +4,86 m 862,4 m
Hồ Đại Ninh 865,19 m 860 m +0,05 m +5,19 m 580,3 m
Hồ Hàm Thuận 582,59 m 575 m +0,17 m +7,59 m 159,6 đến 161,2 m
Hồ Đồng Nai 3 571,71 m 570 m -0,04 m +1,71 m 571,8 m
Hồ Ialy 502,24 m 490 m +0,32 m +12,24 m 492,4 m
Hồ Pleikrông 548,25 m 537 m +0,13 m +11,25 m 547,6 m
Hồ Sê San 4 211,20 m 210 m +0,26 m +1,2 m 210,3 m
Hồ Thượng Kon Tum 1.147,89 m 1.138 m -0,22 m +9,89 m 1.141,6 m

 

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp cho biết, dự báo tình hình thủy văn, lưu lượng nước về hồ 24h tới tăng; mực nước hồ tăng nhẹ, các hồ khu vực Bắc Bộ, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ ở mức thấp.

Thy Thảo