Tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022

Thông báo tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ biện pháp phòng vệ thương mại tháng 9 năm 2022 (các vụ việc áp dụng: biện pháp tự vệ đối với phôi thép, thép dài; biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với thép cuộn, thép dây)
phong ve thuong mai
Thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại là trước 17h ngày 07 tháng 10 năm 2022.

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 20/32020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 918/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp tự vệ đối với sản phẩm phôi thép và thép dài nhập khẩu có mã HS: 7207.11.00; 7207.19.00; 7207.20.29; 7207.20.99; 7224.90.00; 7213.10.10; 7213.10.90; 7213.91.20; 7214.20.31; 7214.20.41; 7227.90.00; 7228.30.10; 9811.00.00.

Ngày 20/3/2020, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 920/QĐ-BCT về việc gia hạn áp dụng biện pháp chống lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại đối với sản phẩm thép cuộn, thép dây nhập khẩu có mã HS: 7213.91.90; 7217.10.10; 7217.10.29; 7229.90.99; 9839.10.00.

Căn cứ điểm c khoản 1 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số nội dung về các biện pháp phòng vệ thương mại (Thông tư 37/2019/TT-BCT), Cục Phòng vệ thương mại đề nghị các doanh nghiệp đáp ứng các điều kiện được miễn trừ nộp hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại thuộc 02 vụ việc nêu trên (chi tiết Thông báo đính kèm).

Căn cứ điều 15 và khoản 3 Điều 16 Thông tư 37/2019/TT-BCT, thời hạn tiếp nhận Hồ sơ đề nghị miễn trừ áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại là trước 17h ngày 07 tháng 10 năm 2022.

Mọi thông tin liên quan đề nghị liên hệ: Phòng Điều tra thiệt hại và tự vệ, Cục PVTM, tầng 8, số 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Cán bộ phụ trách: Nguyễn Đức Trọng - Điện thoại: (024)7303.7898 (máy lẻ 116); Email: [email protected].

 

Thanh Xuân