Tiêu chuẩn của Kiểm tra viên điện lực

Thông tư 42/2022/TT-BCT do Bộ trưởng Bộ Công Thương mới ban hành quy định về kiểm tra hoạt động điện lực và sử dụng điện, giải quyết tranh chấp hợp đồng mua bán điện.

Theo đó, Kiểm tra viên điện lực phải có đủ các tiêu chuẩn sau:

- Có trình độ trung cấp trở lên chuyên ngành điện hoặc công nhân kỹ thuật điện từ bậc 5/7 trở lên.

- Có thời gian công tác trong lĩnh vực quản lý lưới điện truyền tải, lưới điện phân phối từ 03 năm trở lên với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải, phân phối điện; có thời gian công tác trong lĩnh vực kinh doanh điện từ 03 năm trở lên đối với Kiểm tra viên điện lực của đơn vị bán buôn, bán lẻ điện.

- Đã được tập huấn kiến thức pháp luật về hoạt động điện lực, sử dụng điện và bảo vệ an toàn công trình điện lực và lưới điện, các tiêu chuẩn, quy trình, quy chuẩn kỹ thuật điện, an toàn điện và có kết quả sát hạch khi kết thúc tập huấn đạt yêu cầu.

- Có khả năng nghiên cứu, phát hiện, phân tích, tổng hợp, đề xuất biện pháp giải quyết theo chức năng của công tác kiểm tra.

- Đủ sức khoẻ, phẩm chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm, trung thực, công minh, khách quan.

- Chưa bị xử lý hình sự hoặc đã bị xử lý hình sự nhưng đã được xóa án tích; chưa bị xử lý VPHC hoặc đã được coi là chưa bị xử lý VPHC trong lĩnh vực điện lực theo Điều 7 Luật Xử lý vi phạm hành chính.

(Hiện hành, tiêu chuẩn Kiểm tra viên điện lực chia thành: Kiểm tra viên điện lực Bộ Công Thương; Kiểm tra viên điện lực Sở Công Thương và Kiểm tra viên điện lực cấp huyện; Kiểm tra viên điện lực của đơn vị truyền tải điện, đơn vị phân phối điện, đơn vị bán buôn điện, đơn vị bán lẻ điện).

Thông tư 42/2022/TT-BCT có hiệu lực từ ngày 16/02/2023 thay thế Thông tư 27/2013/TT-BCTThông tư 31/2018/TT-BCT.

Mẫu thẻ và thời hạn sử dụng thẻ Kiểm tra viên điện lực

1. Thẻ Kiểm tra viên điện lực có kích thước 58 mm x 90 mm, mẫu thẻ được quy định tại Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

2. Thẻ Kiểm tra viên điện lực có màu vàng cam.

3. Thẻ Kiểm tra viên điện lực có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp thẻ. Trường hợp cấp lại thẻ theo quy định tại điểm b, điểm c khoản 4 Điều 6 Thông tư này, thời hạn thẻ cấp lại theo thời hạn ghi trong thẻ cũ đã cấp.

Theo đó, mẫu thẻ của Kiểm tra viên điện lực được quy định như sau:

- Mẫu thẻ của Kiểm tra viên điện lực có kích thước 58 mm x 90 mm

- Thẻ Kiểm tra viên điện lực có màu vàng cam

Đồng thời, Thẻ Kiểm tra viên điện lực có thời hạn 05 năm kể từ ngày cấp thẻ.

Trường hợp cấp lại thẻ thì thời hạn thẻ cấp lại theo thời hạn ghi trong thẻ cũ đã cấp.

Nguyễn My