TKV đẩy mạnh "3 hóa" lĩnh vực Cơ điện - Vận tải

Để thực hiện tốt công tác Cơ điện - Vận tải, thời gian qua TKV đã đầu tư các trang thiết bị mới và áp dụng triển khai tại các đơn vị để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc...
nam mau
Lãnh đạo Tập đoàn kiểm tra thiết bị xe khoan 2 cần của Công ty Than Nam Mẫu nghiên cứu cải hoán, chế tạo đáp ứng cho sản xuất than hầm lò

6 tháng đầu năm 2022, công tác Cơ điện - Vận tải của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có nhiều cố gắng, hoàn thành nhiệm vụ, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD chung của Tập đoàn. Nhiều giải pháp quản lý kỹ thuật cũng như sáng kiến cải tiến, đầu tư các trang thiết bị mới được áp dụng triển khai tại các đơn vị trong Tập đoàn để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm sức lao động, giảm nhân công, nâng cao mức độ an toàn.

Để thực hiện tốt công tác Cơ điện - Vận tải, trong thời vừa qua TKV đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện quản lý công tác cơ điện vận tải hầm lò; quản lý vận hành đường sắt bằng tàu điện ắc quy; chuẩn hóa rào chắn băng tải và an toàn tại các lò thượng trục tải. Ban CV đã tổ chức 01 đợt kiểm tra chuyên đề Cơ điện - Vận tải và phối hợp với Ban AT kiểm tra công tác ATLĐ các đơn vị, thông qua kiểm tra phát hiện kịp thời các tồn tại, đưa ra giải pháp và tiến độ khắc phục, vì mục tiêu đảm bảo an toàn, đáp ứng kịp thời thiết bị cho sản xuất.

Các đơn vị đã chủ động rà soát hiệu chỉnh lại các quy trình, quy định, biểu mẫu hồ sơ quản lý, định biên sắp xếp lao động, phân cấp quản lý Cơ điện - Vận tải từ cấp Công ty tới phân xưởng… phù hợp với các quy định và điều kiện thực tế sản xuất. Một số đơn vị đã thực hiện việc giao ca nhật lệch bằng phần mềm quản lý, đã rút ngắn thời gian giao ca và tăng thời gian lao động hữu ích (Than Đèo Nai, Uông Bí, Nam Mẫu, Vàng Danh...).

Căn cứ kế hoạch kỹ thuật năm 2022, các đơn vị sản xuất than đã xây dựng các hồ sơ quản lý kỹ thuật lĩnh vực Cơ điện - Vận tải. Chú trọng thực hiện tốt công tác quản lý vận hành hệ thống vận tải đường sắt, tầu điện. Quan tâm cải tạo, nâng cao chất lượng hệ thống đường sắt: Thay thế các ghi rẽ đường sắt điều khiển bằng tay sang điều khiển từ xa bằng điện - khí nén; thay thế hệ thống tà vẹt gỗ bằng tà vẹt bê tông; thay thế các lắc líp nối ray bằng loại lắc líp ôm đế ray cũng như cải tạo hệ thống rãnh thoát nước để nâng cao tốc độ chạy tầu.

Các đơn vị sản xuất than hầm lò đã tích cực đầu tư lắp đặt các hệ thống vận tải bằng băng tải thay thế các hình thức vận tải bằng máng cào, tời trục. Công tác quản lý tời trục mỏ đã tổ chức thực hiện kiểm định, kiểm tra các hệ thống tời trục mỏ; trang bị thông tin, tín hiệu, hệ thống cam hãm vượt tốc, barie mềm… đúng với quy định.

Đối với các hệ thống tời trục vận tải người - hàng giếng nghiêng đã được lắp đặt hệ thống camera giám sát dọc tuyến trục, nghiên cứu bổ sung các trang bị về an toàn cho trục tải. Tất cả các đơn vị sản xuất than hầm lò đều thực hiện công tác kiểm tra, kiểm định định kỳ các thiết bị điện phòng nổ dùng trong các mỏ than hầm lò theo quy định.

Trưởng Ban CV Đinh Hữu Quyết cho biết: “Trong 6 tháng đầu năm 2022, một số đơn vị đã áp dụng tin học hóa, tự động hóa giám sát điều khiển vào trong các dây chuyền sản xuất nhằm nâng cao mức độ tin cậy về an toàn, kỹ thuật cho các dây chuyền thiết bị và giảm được nhân lực vận hành.

Đồng thời, các đơn vị đã đẩy mạnh các giải pháp để đầu tư thiết bị, nghiên cứu cải tiến thiết bị, cũng như tiếp tục sử dụng tối đa và hiệu quả các dây chuyền cơ giới hóa khai thác than, cơ giới hóa/bán cơ giới hóa đào lò hiện có nhằm hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch SXKD năm 2022. Các đơn vị khai thác lộ thiên đồng bộ thiết bị khai thác, công tác vận tải mỏ chủ yếu sử dụng xe ô tô vận chuyển và kết hợp giữa ô tô vận chuyển và băng tải…”.

Nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022, tiếp tục phát huy các mặt tích cực trong công tác quản lý, vận hành thiết bị cơ điện vận tải. Thực hiện tốt công tác quản lý, vận hành thiết bị, kiểm tra rà soát thực hiện nghiêm túc công tác quản lý Cơ điện - Vận tải, các thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về ATLĐ, thiết bị tời trục...,

Tăng cường kiểm tra giám sát, tuyên truyền giáo dục tới người lao động để thực hiện nghiêm túc các quy trình, quy định trong công tác quản lý vận hành hệ thống vận tải đường sắt bằng tầu điện ắc quy. Tăng cường công tác quản lý để kiện toàn hồ sơ, sổ sách kỹ thuật đối với các thiết bị cơ điện vận tải. Đẩy mạnh công tác tin học hóa, tự động hóa, cơ giới hóa vào trong sản xuất và trong quản lý công tác cơ điện vận tải nhằm nâng cao năng suất lao động và cải thiện điều kiện lao động cho người công nhân, đảm bảo an toàn trong sản xuất.

Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Phan Xuân Thuỷ cho biết, các đơn vị sản xuất hầm lò ngoài việc đẩy mạnh cơ giới hoá đào lò, khai thác cần tiếp tục thực hiện tự động hoá hầm bơm, trạm điện, trạm quạt, trạm khí nén; rà soát, chuẩn hoá, đồng bộ các thiết bị Cơ điện - Vận tải; đặc biệt quan tâm đầu tư các thiết bị tời trục vận chuyển vật tư, thiết bị, vận chuyển công nhân trong lò.

Đối với các đơn vị sản xuất lộ thiên, quan tâm cải tạo, nâng cao chất lượng đường vận chuyển, duy tu bảo dưỡng thiết bị, xe máy đảm bảo hoạt động hiệu quả, an toàn. Cùng với đó, nghiên cứu áp dụng các phầm mềm quản lý kỹ thuật, tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức mới cho cán bộ quản lý, công nhân; tăng cường công tác đào tạo, kèm cặp tay nghề cho công nhân cơ điện vận tải, phối hợp với các trường đại học, trường nghề để đào tạo, tuyển dụng kỹ sư, công nhân cơ điện vận tải đáp ứng cho sản xuất trong thời gian tới.

 

Hà Anh