TKV: Phấn đấu đạt lợi nhuận 3.000 tỷ đồng năm 2021

Năm 2021, TKV phấn đấu tổng doanh thu đạt 123.880 tỷ đồng, lợi nhuận 3.000 tỷ đồng, than tiêu thụ 42 triệu tấn, than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn, đất đá bóc 167,26 triệu m3, mét lò đào tổng số 259,93 km…

Ngày 23/12/2020, tại Quảng Ninh, Tâp đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đa tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phối hợp kinh doanh và ký hợp đồng khai thác, chế biến than - khoáng sản năm 2021.

Theo đó, để thực hiện kế hoạch phương án kinh doanh năm 2021, Tập đoàn TKV đặt mục tiêu chung: “An toàn - Phát triển - Hiệu quả”; không ngừng đổi mới, sáng tạo, áp dụng công nghệ mới tiên tiến, hiện đại; đẩy mạnh chế biến sâu tạo ra các chuỗi sản phẩm và chuỗi giá trị gia tăng trên nền sản xuất than, khoáng sản; nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh.

Năm 2020 là một năm Tập đoàn TKV phải đối mặt với nhiều khó khăn nhưng cũng là một năm thành công của TKV. Tuy nhiên, Tập đoàn TKV đã thực hiện thành công “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch bệnh vừa ổn định SXKD, là một trong số ít các Tập đoàn, Tổng Công ty Nhà nước có các chỉ tiêu SXKD đứng đầu, đạt lợi nhuận kế hoạch. Đồng thời, Tập đoàn TKV đã quản trị được chi phí giá thành than, Alumina; xây dựng các quy chế quản lý phù hợp với quy định của Nhà nước và chăm lo tốt đời sống CNVCLĐ.

dang thanh hai
Tổng Giám đốc Tập đoàn Đặng Thanh Hải phát biểu tại Hội nghị

Dự kiến năm 2020, Tập đoàn TKV đạt doanh thu 121.000 tỷ đồng; lợi nhuận ước đạt trên 2.500 tỷ đồng; nộp ngân sách đạt 18.000 tỷ đồng. Đặc biệt, sản xuất đạt 700.000 tấn Alumin quy đổi, vượt công suất thiết kế và sản xuất trên 10 tỷ kWh điện… Tập đoàn TKV và các đơn vị đã đảm bảo được việc làm, cùng chia sẻ khó khăn, đảm bảo tiền lương, thu nhập của người lao động.

Theo đó, Tập đoàn TKV tiếp tục hoàn thiện mô hình Sản xuất và Thương mại than, thực hiện pha trộn giữa than sản xuất trong nước và than nhập khẩu với tỷ lệ phù hợp; phát huy tối đa tiềm năng lợi thế và sức mạnh của toàn Tập đoàn, kiên trì mục tiêu phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu trong ngành công nghiệp luyện kim màu tại Việt Nam. Tiếp tục quản lý, vận hành các nhà máy điện hiện có đảm bảo an toàn, phát huy công suất; tập trung nghiên cứu phát triển các sản phẩm mới trên cơ sở phát huy giá trị cốt lõi, thế mạnh của Tổng Công ty Công nghiệp Hóa chất mỏ. Đối với lĩnh vực cơ khí và sản xuất kinh doanh khác sẽ phát triển phù hợp với quy mô của Tập đoàn.

Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV Đặng Thanh Hải nhấn mạnh, năm 2021, Tập đoàn sẽ tiếp tục đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới, cơ giới hóa, tự động hóa trong khai thác hầm lò để tăng năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc, giảm nguy cơ mất an toàn cho người lao động; tăng tỷ trọng khai thác than hầm lò bằng lò chợ cơ giới hóa đồng bộ, năm 2021 phải đạt tối thiểu 15,8 % sản lượng than CGH/tổng sản lượng than hầm lò.

le minh chuan
Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Lê Minh Chuẩn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Triển khai nhiệm vụ năm 2021, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn TKV Lê Minh Chuẩn nhấn mạnh, thực hiện chỉ đạo điều hành theo tiến độ kế hoạch, đảm bảo hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; điều hành sản xuất, tiêu thụ than theo thị trường, công khai, minh bạch, bình đẳng, đảm bảo hiệu quả SXKD của doanh nghiệp; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp. Đặc biệt, chú trọng thực hiện tốt công tác ATVSLĐ, nâng cao trách nhiệm, ý thức chấp hành ATVSLĐ của người quản lý và người lao động.

Cũng tại hội nghị, đã diễn ra Lễ ký hợp đồng thực hiện kế hoạch phương án kinh doanh năm 2021. Đại diện các đơn vị đã ký Hợp đồng khai thác, hợp đồng trách nhiệm với Tổng Giám đốc Tập đoàn TKV; đại diện các đơn vị ký sử dụng sản phẩm của nhau và ký thỏa thuận chung toàn Tập đoàn TKV.

Các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu năm 2021:

- Tổng doanh thu toàn Tập đoàn 123.880 tỷ đồng.

- Lợi nhuận 3.000 tỷ đồng.

- Than tiêu thụ 42 triệu tấn.

- Than nguyên khai sản xuất 38,5 triệu tấn.

- Đất đá bóc 167,26 triệu m3.

- Mét lò đào tổng số 259,93 km…

Hà Anh