TKV: Tập trung đẩy mạnh cơ giới hóa trong công tác đào lò, chuẩn bị tốt diện sản xuất cho các năm tiếp theo

Đó là chỉ đạo của Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) Nguyễn Ngọc Cơ - tại buổi làm việc với Công ty than Mạo Khê vừa qua.

tkv

Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Nguyễn Ngọc Cơ cũng đã đi kiểm tra một số vị trí sản xuất như: kho than, tuyến đường vận chuyển nội bộ, bãi thải của Công ty và nghe báo cáo về tình hình sản xuất 7 tháng đầu năm 2020.

Theo đó, đến hết tháng 7/2020: Than Mạo Khê đã khai thác trên 1,22 triệu tấn than nguyên khai, tiêu thụ trên 1,19 triệu tấn than các loại, mét lò đào 11.078m, bóc xúc đất đá 827.000m3 và doanh thu gần 1600 tỷ đồng. Tình hình sản xuất của Công ty cơ bản ổn định, công tác chăm lo đời sống người lao động được chú trọng.

Tuy nhiên chỉ tiêu mét lò XDCB và mét lò chống neo của Công ty còn đạt thấp so với kế hoạch. Nguyên nhân là do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nên các chuyên gia nước ngoài làm việc tại dự án chưa thực hiện được một số hạng mục công trình. Bên cạnh đó là do điều kiện địa chất nhiều biến động, vỉa than áp lực lớn, vách trực tiếp mềm yếu… không thuận lợi cho công tác chống neo.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn TKV Nguyễn Ngọc Cơ ghi nhận những kết quả đạt được của tập thể CBCN Than Mạo Khê, đồng thời chỉ đạo Công ty cần tập trung cho công tác đào lò năm 2020 cũng như chuẩn bị tốt diện sản xuất cho những năm tiếp theo. Sớm xây dựng chương trình cơ giới hóa đào lò của Công ty, phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ CGH trong đào lò đạt 30% theo chỉ tiêu của Tập đoàn.

Song song đó, Công ty cần đẩy mạnh nghiên cứu, áp dụng khoa học kỹ thuật phù hợp với điều kiện sản xuất của đơn vị; coi đây là một trong những biện pháp tích cực để nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân, góp phần thu hút và giữ chân người lao động gắn bó lâu dài với đơn vị.

[Quảng cáo]

 

Ngọc Thủy - Mạnh Hùng