Tổn thất điện năng của EVNNPC giảm 0,1% so với cùng kỳ

Theo Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), tổn thất diện năng tháng 2/2019 của toàn Tổng công ty ước thực hiện là 5,28%.

Trong tháng 2/2019, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đảm bảo cấp điện an toàn, ổn định, đáp ứng nhu cầu điện cho sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân trên địa bàn 27 tỉnh miền Bắc, đặc biệt đã cung ứng điện ổn định, liên tục phục vụ người dân vui Tết Nguyên đán Kỷ Hợi và phục vụ các trạm bơm lấy nước gieo cấy lúa đợt 2 từ ngày 31/1/2019 đến ngày 3/2/2019 và đợt 3 từ ngày 15/2/2019 đến ngày 22/2/2019.

Sản lượng điện thương phẩm tháng 2/2019 ước thực hiện 4.639,55 triệu kWh, tăng 5,4% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm, thương phẩm Tổng công ty đạt 9.995,12 triệu kWh, tăng 7,14% so với cùng kỳ năm 2018. Tổn thất điện năng tháng 2/2019 toàn Tổng công ty ước thực hiện 5,28%, giảm 0,01% so với cùng kỳ 2018.

Trong tháng đã thực hiện khởi công 01 dự án nâng cao khả năng truyền tải ĐZ 110kV từ TBA 220kV Ba Chè – Thiệu Yên, đồng thời đóng điện đưa vào vận hành nhiều công trình lưới điện trung, hạ thế góp phần nâng cao năng lực lưới điện và nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Tổng công ty đã tổ chức Lễ đóng điện và gắn biển TBA 110kV Đồng Văn IV. Đây là dự án này có ý nghĩa, tầm quan trọng rất lớn, không những giúp giảm tổn thất điện năng, chống quá tải lưới điện khu vực, đảm bảo cung cấp điện an toàn tin cậy với chất lượng cao cho các phụ tải, mà còn là một trong những dự án chào mừng thi đua đặc biệt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Tổng công ty Điện lực miền Bắc (06/10/1969 - 06/10/2019.

Trong tháng vừa qua, tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt theo quy định, trong đó đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 77 khách hàng trung áp với thời gian bình quân là 6,22/7 ngày, giảm 0,78 ngày so với quy định.

Tháng 03/2019, Tổng công ty tập trung đảm bảo cung ứng điện an toàn, ổn định cho khách hàng, giảm tổn thất điện năng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình đầu tư, cải tạo, nâng cấp lưới điện để đáp ứng yêu cầu cấp điện an toàn mùa nắng nóng, triển khai các hoạt động tuyên truyền sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, hưởng ứng chiến dịch Giờ trái đất năm 2019, đặc biệt tập trung truyền thông về chương trình điều chỉnh phụ tải đến các khách hàng công nghiệp và thương mại, khách hàng sử dụng công tơ 3 biểu giá; thực hiện chương trình DR phi thương mại…