Tổng Công ty Điện lực – TKV: Sản xuất luôn đi đôi với bảo vệ môi trường

Năm 2020 là năm có nhiều khó khăn gây ảnh hưởng đến hoạt động SXKD của Tổng công ty Điện lực - TKV. Thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn triển khai nhiệm vụ kép vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa đảm bảo ổn định SXKD hiệu quả, với tinh thần “Kỷ luật và Đồng tâm”, CBCNV Tổng công ty đã đoàn kết, sáng tạo, quyết tâm hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch Tập đoàn giao.

Hiện nay, Tổng công ty đang quản lý và vận hành 6 nhà máy nhiệt điện dùng công nghệ lò hơi tầng sôi tuần hoàn (CFB), 01 nhà máy thủy điện với tổng công suất là 1.730 MW và quản lý một mỏ than khai thác lộ thiên với công suất 125.000 tấn/năm.

Kết quả thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 Tổng công ty đã vượt mức kế hoạch đặt ra, đảm bảo các tiêu chí về sản lượng, doanh thu, lợi nhuận, an toàn đặc biệt là các vấn đề về môi trường.

Cụ thể như sau: Sản lượng điện sản xuất đạt 10,64 tỷ kWh bằng 108,6% kế hoạch; Doanh thu đạt 14.887,2 tỷ đồng, bằng 110,2% kế hoạch; Lợi nhuận đạt 668 tỷ đồng, bằng 115,1% kế hoạch; Các nhà máy vận hành ổn định, đảm bảo an toàn, không để xảy ra tai nạn lao động, sự cố cháy nổ, môi trường và thiên tai.

Trong việc đảm bảo các mục tiêu, nhiệm vụ được giao, công tác bảo vệ môi trường của Tổng công ty luôn được quan tâm thực hiện tốt, Tổng công ty và các đơn vị luôn chấp hành đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đảm bảo không để xảy ra các vi phạm về môi trường.

Tổng công ty đã phát động phong trào thi đua xây dựng các nhà máy theo tiêu chí "Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp", đến nay cảnh quan môi trường của các nhà máy đã có những chuyển biến tích cực.

Hàng năm, Tổng công ty và các đơn vị thành viên tổ chức các hoạt động hưởng ứng các ngày lễ môi trường như: Tổ chức hưởng ứng Giờ trái đất; tuần lễ Quốc gia về Biển và Hải đảo; tuần lễ Quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường;... thông qua đó góp phần nâng cao ý thức và hiểu biết về môi trường cho người lao động.

Trong năm 2020, Tổng công ty đã phối hợp thực hiện tốt chương trình quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường với Sở TNMT 04 tỉnh: Quảng Ninh, Bắc Giang, Thái Nguyên, Lạng Sơn và Tổng công ty. Thông qua chương trình giúp chủ động phòng ngừa không để xảy ra các lỗi vi phạm cũng như sự cố về môi trường tại các đơn vị.

Theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ về việc triển khai đầu tư hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn TCVN ISO 14001, với mục tiêu sản xuất phải đảm an toàn và môi trường, thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước cũng như tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ không đánh đổi môi trường lấy kinh tế. đến nay các đơn vị đã được cấp giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường.

Với những kết quả đáng khích lệ trong năm 2020 là nhờ có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của Tập đoàn Than Khoáng sản việt Nam, Tổng công ty, công tác kiểm tra hướng dẫn thực hiện có hiệu quả về môi trường của các phòng chuyên môn.

Bên cạnh đó là việc ban hành Quy chế quản lý về môi trường của Tổng công ty nhằm thống nhất công tác quản lý và bảo vệ môi trường trong Tổng công ty làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

Lãnh đạo các đơn vị trong Tổng công ty đã nghiêm triển khai thực hiện công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị, người lao động có ý thức, chấp hành đầy đủ các nội quy, quy định về môi trường do đơn vị ban hành.

Bên cạnh đó, Tổng công ty cũng đã nghiên cứu ứng dụng tự động hóa hay điều khiển từ xa, ứng dụng phần mềm "Phiếu công tác", "Phiếu thao tác" điện tử nhằm lưu trữ, kịp thời in ấn xuất bản trong trường hợp cần thiết.

 

Xuân Hiệp