Con số ấn tượng

Một trong những kết quả nổi bật về công tác VSTBPN của EVN HCMC là trình độ, chất lượng lao động đội ngũ nữ CBCNVC ngày càng được nâng cao. Hiện, EVN HCM có 7.245 cán bộ công nhân viên lao động, trong đó lao động nữ là 1.210 người, chiếm 16,70%. Đến nay, số chị em phụ nữ có trình độ thạc sĩ tăng lên 37/1.210 người, trình độ đại học và cao đẳng là 679 người. Năm 2015, Tổng công ty đã đào tạo bồi dưỡng nâng cao chuyên môn nghiệp vụ được 86.511 lượt lao động trong đó có 1.210 chị em tham gia với 13.702 lượt.

Nhằm phát huy vai trò của phụ nữ trong công tác lãnh đạo quản lý, Ban VSTBPN đã triển khai ưu tiên phụ nữ vào các vị trí quản lý và ra quyết định. Trong năm 2015, Tổng công ty quan tâm và bố trí được cán bộ nữ vào các vị trí quản lý đơn vị cấp 3 quản lý trở lên là 75 cán bộ nữ; đơn vị cấp 2 quản lý là 39 cán bộ nữ. Bên cạnh đó, Đảng ủy rất chú trọng phát triển đảng viên nữ, năm 2010 số đảng viên nữ là 138 đảng viên, đến năm 2015 tăng lên 231 đảng viên. Trong đó, đảng viên nữ tham gia cấp ủy Chi bộ trực thuộc là 44 đảng viên; đảng viên nữ tham gia cấp ủy cơ sở là 24 đảng viên, nữ cán bộ BCH Công đoàn cơ sở trở lên là 97 người; nữ cán bộ BCH Đoàn Thanh niên cơ sở trở lên là 48 người.

Đây là những con số ấn tượng về đội ngũ nữ cán bộ EVN HCMC đang tham gia nắm giữ vai trò lãnh đạo quản lý trong Tổng công ty. Điều này thể hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động, việc làm, trong bố trí công việc, điều kiện làm việc hợp lý, đảm bảo phù hợp với năng lực, sức khỏe của lao động nữ trong các vị trí công tác của EVN HCMC. Qua đó, khuyến khích tinh thần lao động, sáng tạo, hăng say của các chị em, riêng trong năm 2015 đã có 10/36 ý tưởng cải cách thủ tục hàng chính của chị em phụ nữ áp dụng hiệu quả trong sản xuất kinh doanh, đạt tỷ lệ là 27,78%, cả giai đoạn (2011-2015) có 60/210 ý tưởng cải cách thủ tục hành chính, đạt tỉ lệ 28,6%. Việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo đã làm giảm dần khoảng cách giới, phát huy được năng lực của chị em, tạo nên hiệu quả sản xuất kinh doanh cho đơn vị.

Ông Phạm Quốc Bảo, Phó Tổng giám đốc - Trưởng Ban VSTBPN EVN HCMC

“Làm việc tại EVN HCMC, các chị em được chia sẻ và có sự vào cuộc của các anh nam giới và cả hệ thống Ban Lãnh đạo, Đảng ủy, Chính quyền, Công đoàn, Nữ công, Đoàn Thanh niên... Từ đó tinh thần lao động nhiệt tình, hăng say, sáng tạo của chị em phụ nữ như được “truyền lửa”, khuyến khích họ ngày càng cống hiến nhiều hơn cho cơ quan, gia đình và xã hội. Có được kết quả trên là do các chương trình hoạt động của Ban VSTBPN - EVN HCMC được thực hiện sâu rộng, có hệ thống từ khâu lập kế hoạch đến triển khai thực hiện và kiểm tra đánh giá định kỳ...”.



Hoạt động ý nghĩa

Hiện nay, 100% các đơn vị trực thuộc EVN HCMC đều có vị trí Trưởng Ban VSTBPN do Thủ trưởng đơn vị đứng đầu, hàng năm công tác này được chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, kịp thời, các chương trình lồng ghép giới nhẹ nhàng, sáng tạo và hấp dẫn mang lại ý nghĩa thiết thực cho chị em phụ nữ. Đơn vị đã đề ra 5 mục tiêu hành động cụ thể đó là: Thực hiện quyền bình đẳng của phụ nữ trong lao động việc làm; Thực hiện quyền bình đẳng lao động nữ trong giáo dục và đào tạo, nâng cao trình độ về mọi mặt; Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý và ra quyết định; Hỗ trợ cân bằng giữa công việc và đời sống; Kiện toàn bộ máy và hoạt động VSTBPN, đào tạo về giới và kỹ năng lồng ghép giới vào công việc.

Trên cơ sở đó, EVN HCMC đã tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa như: Hàng năm thường xuyên tổ chức Hội thi Ẩm thực ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10; Ngày quốc tế phụ nữ 8/3; Hội thi Áo dài truyền thống và trang phục công sở; Hội thao văn hóa nghệ thuật,… tạo mọi điều kiện cho CNVC-LĐ nữ được sinh hoạt, tham dự đầy đủ các hoạt động văn thể mỹ; triển khai các hoạt động chăm sóc con em của CNVC-LĐ nữ thông qua các chương trình mừng ngày Quốc tế thiếu nhi, Tết Trung thu; vận động, tuyên truyền và tạo điều kiện cho CNVC-LĐ nữ tham gia tổ chức các hoạt động phong trào sinh hoạt vui chơi. Bên cạnh đó, chuyên môn cùng Công đoàn phối hợp tổ chức phổ biến các buổi chuyên đề như: Luật hôn nhân gia đình, chương trình bình đẳng giới cho toàn thể CNVC-LĐ nữ; tiêu chí phẩm chất, đạo đức của Phụ nữ Việt Nam thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, qua đó nâng cao nhận thức về bình đẳng giới, phụ nữ được tôn trọng, vai trò vị trí của nữ CNVC-LĐ trong đơn vị được khẳng định và phát huy.

Tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý và ra quyết định, đó là mục tiêu xuyên suốt trong quá trình hoạt động của Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) ở Tổng công ty Điện lực Thành phố Hồ Chí Minh (EVN HCMC). Chính vì thế, chị em phụ nữ luôn là đối tượng được ưu tiên, quan tâm, tạo điều kiện phát huy hết khả năng, chuyên môn nghiệp vụ, khẳng định vai trò vị trí của mình trong mọi lĩnh vực công tác của đơn vị.