Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tại Cơ sở sản xuất Minh Tuyến”

Sáng ngày 17/08/2021, Trung tâm phát triển Công thương phối hợp với Cơ sở sản xuất Minh Tuyến xã Tam Hợp, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc, đã tiến hành nghiệm thu đề án: “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí” từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2021.

Căn cứ Quyết định số 80/QĐ-SCT ngày 15/6/2021 của Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc về việc phê duyệt nội dung, kinh phí thực hiện Chương trình khuyến công tỉnh Vĩnh Phúc năm 2021 (đợt 1) và thực hiện hợp đồng số 35/HĐKC ngày 29 tháng 6 năm 2021 giữa Trung tâm Phát triển Công Thương Vĩnh Phúc và Cơ sở sản xuất Minh Tuyến về việc thực hiện đề án “Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất gia công cơ khí”. Cơ sở sản xuất Minh Tuyến đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị: 01 Máy cắt Plasma CNC, máy được thiết kế bằng sắt dày đảm bảo độ cứng vững, với khả năng chống rung tốt nhất và hệ số dãn nở thấp nhất nên cho độ chính xác cao, vượt trội về sự chắc chắn và ổn định so với các model khác đáp ứng nhu cầu của các khách hàng gia công cơ khí hạng nặng, tần suất cắt lớn, liên tục…

Cơ sở sản xuất Minh Tuyến đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị: 01 Máy cắt Plasma CNC
Cơ sở sản xuất Minh Tuyến đã đầu tư mới 100%,  01 Máy cắt Plasma CNC

Đề án thực hiện có hiệu quả góp phần giải quyết việc làm ổn định cho 06 lao động địa phương, có thu nhập ổn định với mức thu nhập bình quân 08- 12 triệu đồng/tháng. Góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, ổn định an ninh xã hội và tăng nguồn thu cho ngân sách địa phương.

Hoàng Dương