Trường Đại học Cần Thơ công bố điểm chuẩn trúng tuyển năm 2023

Trường Đại học Cần Thơ vừa công bố điểm chuẩn cho 14 ngành Chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao và 89 ngành thuộc Chương trình đào tạo đại trà.

Điểm chuẩn của Trường Đại học Cần Thơ dao động từ 15 đến 26,86 điểm. Trong đó, ngành có điểm trúng tuyển cao nhất là Giáo dục Công dân với 26,86 điểm.

Điểm chuẩn cụ thể của từng ngành dưới đây:

Điểm chuẩn của các ngành thuộc Chương trình tiên tiến, chương trình chất lượng cao

điểm chuẩn

Điểm chuẩn của các ngành thuộc Chương trình đào tạo đại trà

điểm chuẩn
điểm chuẩn
điểm chuẩn
điểm chuẩn
điểm chuẩn
điểm chuẩn

 

Thanh Tâm