Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng công bố phương án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng tuyển sinh đại học theo 05 phương thức.

Chương trình cử nhân chính quy

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển theo các phương thức sau:
- Phương thức 1 (PT1): Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế.
- Phương thức 2 (PT2): Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ.
- Phương thức 3 (PT3): Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của ba môn trong tổ hợp môn xét tuyển.
- Phương thức 4 (PT4): Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.
- Phương thức 5 (PT5): Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng thí sinh đoạt giải trong các kỳ thi học sinh giỏi quốc gia, quốc tế bậc THPT và những thí sinh đủ điều kiện khác theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phương thức 2: Xét tuyển dựa trên thành tích học tập và năng lực ngoại ngữ

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển.

Điểm xét tuyển = Điểm quy đổi + Điểm ưu tiên quy đổi (nếu có)

Đối tượng xét tuyển:

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam, đã tham gia cuộc thi “Đường lên đỉnh Olympia” trên Đài truyền hình Việt Nam.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam đoạt giải Khuyến khích kỳ thi học sinh giỏi cấp Quốc gia, giải Nhất, Nhì, Ba kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông cấp tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (chương trình dành cho học sinh lớp 12).

Trường hợp các tỉnh có tổ chức kỳ thi học sinh giỏi riêng cho các khối lớp trung học phổ thông khác nhau, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng chỉ sử dụng kết quả của kỳ thi học sinh giỏi trung học phổ thông tổ chức cho khối lớp cao nhất.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chú ý: Điểm quy đổi chỉ được áp dụng cho thí sinh đăng kí vào đúng ngành quy định.
+ Thí sinh đoạt giải một trong các môn Toán, Vật lý, Hoá học, Ngữ Văn, Ngoại ngữ, Tin, Sinh học được đăng kí tất cả các ngành của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng.
+ Thí sinh đoạt giải một trong các môn Lịch sử, Địa lý, Giáo dục công dân chỉ được đăng kí các ngành (1) Luật, (2) Luật kinh tế, (3) Quản lý nhà nước.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng


- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam đạt IELTS 5,5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT) và có tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn đạt từ 12 điểm trở lên.

Tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn được tính như sau:

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Điểm của từng môn (được tính theo thang điểm 10) lấy từ kết quả học tập trong chương trình THPT các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12 (điểm học bạ).

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam có kết quả xếp loại học lực GIỎI các năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I của năm lớp 12.
Điểm quy đổi được tính dựa trên Tổng điểm trung bình.

Tổng điểm trung bình = (Điểm trung bình các môn cả năm lớp 10 + Điểm trung bình các môn cả năm lớp 11 + Điểm trung bình các môn của học kỳ I của năm lớp 12).
Tổng điểm trung bình từ 24 đến 30 điểm, được quy đổi như sau:

+ Tổng điểm trung bình Nhóm 5 tối thiểu là 24 điểm tương ứng với điểm quy đổi là 225 điểm.
+ Tổng điểm trung bình Nhóm 5 tối đa là 30 điểm tương ứng với tổng điểm quy đổi là 286 điểm.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Phương thức 3: Xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp môn xét tuyển
- Thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam và có điểm xét tuyển dựa trên kết quả học tập THPT (học bạ) của 3 môn trong tổ hợp xét tuyển cộng với điểm ưu tiên (nếu có) từ 18 điểm trở lên.

- Trong trường hợp có nhiều thí sinh đạt cùng Điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ưu tiên theo mức từ cao xuống thấp theo điểm môn Toán.

Phương thức 4: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
- Thí sinh tốt nghiệp THPT và có kết quả kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh năm 2024 cộng với điểm ưu tiên quy đổi (nếu có) từ 720 điểm trở lên.

- Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm xét tuyển.

Điểm xét tuyển = Điểm bài thi ĐGNL của ĐHQG TP. HCM năm 2024 + Điểm ưu tiên quy đổi (nếu có)

Phương thức 5: Xét tuyển dựa trên kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2024

- Thí sinh tốt nghiệp THPT và sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 để dự tuyển.

Ghi chú:
+ Trong trường hợp không tuyển sinh hết chỉ tiêu dành cho phương thức ưu tiên trước, chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển xuống các phương thức ưu tiên tiếp theo của ngành tương ứng.
+ Đối với mỗi ngành/chuyên ngành, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng chỉ tổ chức đào tạo nếu số lượng trúng tuyển theo tất cả các đối tượng lớn hơn hoặc bằng 15. Trong trường hợp sinh viên trúng tuyển vào ngành có số lượng trúng tuyển dưới 15, sẽ được phép đăng ký chuyển sang ngành đào tạo khác trong cùng phương thức xét tuyển có điểm trúng tuyển thấp hơn hoặc bằng điểm trúng tuyển ngành đã đăng ký.

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chương trình cử nhân chính quy quốc tế

Chương trình cử nhân chính quy quốc tế là chương trình đào tạo chính quy chuyển tiếp học 2 năm cuối (hình thức 2+2) hoặc 1 năm cuối (hình thức 3+1) tại các trường đại học đối tác ở nước ngoài (Đại học Coventry, Đại học Hull, Đại học Nottingham Trent (Anh quốc); Đại học Lincoln (New Zealand); Đại học Công nghệ Swinburne, Đại học Monash (Úc); Đại học Ball State, Đại học George Mason, Đại học CityU Seattle (Mỹ),…).

Chương trình được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh. Sinh viên tốt nghiệp sẽ được các trường đối tác cấp bằng với các ngành đào tạo gồm Quản trị kinh doanh, Quản trị Marketing, Quản trị Tài chính, Kinh doanh quốc tế, Kế toán...
Sinh viên trúng tuyển chương trình cử nhân chính quy quốc tế tốt nghiệp THPT của Việt Nam năm 2024 vì những lý do bất khả kháng không thể chuyển tiếp sang trường đối tác thì sẽ được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xem xét cho phép chuyển sang học tập cùng các chương trình cử nhân chính quy tại Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng nếu sinh viên đáp ứng được các yêu cầu về kết quả học tập và rèn luyện theo quy định hiện hành.

Trong trường hợp đó, sinh viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo và có đủ điều kiện tốt nghiệp sẽ được Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét công nhận tốt nghiệp; cấp văn bằng và phụ lục văn bằng theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhóm Quốc tế: Xét tuyển thí sinh tốt nghiệp THPT năm 2024 của Việt Nam đạt IELTS 5,5 trở lên hoặc TOEFL iBT 46 điểm trở lên trong thời hạn 2 năm (đến ngày kết thúc nộp hồ sơ ĐKXT) và có tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn đạt từ 12 điểm trở lên.

Tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn được xác định:

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Nguyên tắc xét tuyển: Xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo Điểm xét tuyển Nhóm quốc tế.
Điểm xét tuyển Nhóm QT = Điểm quy đổi Nhóm QT + Điểm ưu tiên quy đổi Nhóm QT (nếu có)

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Điểm ưu tiên quy đổi Nhóm QT được tính như sau:

Điểm ưu tiên quy đổi Nhóm QT = [(300 - Điểm quy đổi Nhóm QT)/7,5] x mức điểm ưu tiên quy định trong quy chế tuyển sinh của Bộ GDĐT

Trong trường hợp có nhiều thí sinh cùng điểm xét tuyển nhưng vượt chỉ tiêu tuyển sinh đã công bố, Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng xét tuyển ưu tiên lần lượt từ cao xuống thấp theo điểm tiêu chí phụ là tổng điểm 02 môn gồm môn Toán và một môn khác (trong các môn Vật lý, Hóa học, Ngữ văn).

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Chỉ tiêu tuyển sinh của Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng

Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Trường Đại học Kinh tế - Đại học Đà Nẵng
Ngọc Châm