Truyền tải điện 3: Bảo đảm an toàn sửa chữa, bảo dưỡng điện ban đêm

4 tháng đầu năm 2022, Công ty Truyền tải điện 3 (PTC 3) đã thực hiện cắt điện ban đêm 117 lần để sửa chữa, bảo dưỡng đảm bảo lưới điện truyền tải an toàn, ổn định.

Đây là một trong những khó khăn đặc thù trong công tác quản lý vận hành lưới điện truyền tải của Công ty Truyền tải điện 3 (PTC3) được báo cáo với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) tại cuộc họp đánh giá thực hiện kế hoạch SXKD – ĐTXD 4 tháng đầu năm 2022 do ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT chủ trì.

Theo đó, Công ty Truyền tải điện 3 triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả đã gặp không ít khó khăn trong quản lý vận hành lưới điện truyền tải khu vực Nam miền Trung – Duyên hải – Tây Nguyên, đặc biệt là áp lực giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo trên địa bàn.

Trong 4 tháng đầu năm 2022, trên lưới điện PTC3 có nhiều đường dây và máy biến áp vận hành thường xuyên đầy tải, trong đó có một số đường dây có lúc vận hành chế độ khẩn cấp. PTC3 đã thực hiện 346 lần cắt điện để để sửa chữa bảo dưỡng thiết bị, vệ sinh cách điện, xử lý phát nhiệt, xử lý tiếp xúc, lắp đặt và thí nghiệm định kỳ thiết bị, đảm bảo lưới điện truyền tải vận hành an toàn, ổn định, liên tục, trong đó có 117 lần cắt điện đêm.

Công nhân PTC3 sửa chữa điện vào ban đêm
Công nhân PTC3 sửa chữa điện vào ban đêm

Việc cắt điện để sửa chữa, bảo dưỡng, thí nghiệm vào ban đêm có nhiều tiềm ẩn rủi ro gây tai nạn, ảnh hưởng đến sức khỏe của công nhân, kéo dài thời gian thi công, hiệu quả công việc thấp, tăng chi phí.

Nhiều công trình sửa chữa lớn, dự án đầu tư xây dựng năm 2022 của PTC3 liên quan đến cắt điện để thi công, trong khi lưới điện đang vận hành đầy tải, dự kiến sẽ khó khăn trong việc đăng ký cắt điện để thi công, nhất là các tháng cuối năm.

Bên cạnh đó, nhu cầu lao động ngành Điện tại địa bàn có lưới điện PTC3 quản lý khá lớn, với sự cạnh tranh lao động gắt gao từ các nhà máy điện năng lượng tái tạo tại địa phương, kỹ sư mới ra trường được nhiều đơn vị  tuyển dụng, có nhiều chính sách thu hút lao động nên ít có lao động dự tuyển vào Công ty. Do đó PTC3 gặp nhiều khó khăn trong công tác tuyển dụng lao động mới.

Trong tình hình đó, PTC3 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp đảm bảo công tác quản lý vận hành, từng bước khắc phục khó khăn, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch Tổng công ty giao về các chỉ tiêu tổn thất điện năng, suất sự cố. Đến hết tháng 4/2022 trên lưới điện PTC3 quản lý đã xảy ra 1 vụ sự cố đường dây, 1 sự cố trạm biến áp đều do những yếu tố khách quan như sét đánh vào đường dây và chất lượng thiết bị; Chỉ tiêu suất sự cố lũy kế đến hết tháng 4 năm 2022 tốt hơn so với cùng kỳ năm 2021 và thấp hơn kế hoạch giao;

Ông Phạm Lê Phú - Tổng Giám đốc EVNNPT đánh giá cao công tác quản lý vận hành trong điều kiện khó khăn và áp lực giải tỏa công suất các nguồn năng lượng tái tạo; cũng như công tác quan tâm chế độ chính sách, tạo môi trường làm việc khang trang – chuyên nghiệp – thân thiện cho người lao động của PTC3.

Tổng Giám đốc EVNNPT yêu cầu PTC3 tiếp tục phát huy truyền thống vận hành lưới điện truyền tải an toàn, ổn định, liên tục, không có sự cố chủ quan và giảm thiểu sự cố khách quan; tiếp tục tích cực ứng dụng KHCN vào QLVH và hoàn thành các nhiệm vụ được giao về chuyển đổi số năm 2022. Đặc biệt là đề tài nghiên cứu xây dựng hệ thống quản lý trạm biến áp bằng thiết bị thông minh; đồng thời duy trì đẩy mạnh phong trào phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật – hợp lý hóa sản xuất, nâng cao năng suất lao động, hướng tới hoàn thành nhiệm vụ kế hoạch năm 2022 với mục tiêu QLVH an toàn tuyệt đối về con người.

Đối với những khó khăn của PTC3 về vấn đề cắt điện đêm, sắp xếp và tuyển dụng lao động..., Tổng Giám đốc EVNNPT yêu cầu PTC3 phối hợp với các Ban chuyên môn của Tổng công ty để tổng hợp tham mưu Lãnh đạo EVNNPT hoặc trình Tập đoàn Điện lực Việt Nam để có giải pháp phù hợp, đảm bảo công tác quản lý vận hành và đảm bảo sức khỏe, an toàn cho người lao động.

Tổng Giám đốc EVNNPT cũng nhấn mạnh yêu cầu PTC3 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban quản lý dự án các công trình điện miền Trung nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng và yêu cầu kỹ thuật đối với các công trình thuộc cụm dự án trọng điểm giải tỏa công suất NMNĐ BOT Vân Phong 1.

PV