Truyền tải điện Tây Bắc 2 thực hiện phòng chống cháy hành lang an toàn lưới điện: Đảm bảo vận hành an toàn mùa nắng nóng

Để đảm bảo vận hành an toàn mùa nắng nóng, Truyền tải điện Tây Bắc 2 đã sớm triển khai kiểm tra, khảo sát và lập duyệt Phương án chặt cây, phát tuyến đảm bảo vận hành an toàn trong mùa nắng nóng.

Truyền tải điện Tây Bắc 2 là đơn vị quản lý các đường dây 500 kV - 220 kV trên 3 tỉnh Sơn La, Điện Biên, Lai Châu và 1 phần tỉnh Phú Thọ với hầu hết các vị trí cột đều nằm trên đồi núi cao nhiều cây xanh hỗn tạp, đất đai màu mỡ nên cây phát triển tương đối nhanh. Trước những diễn biến phức tạp, khắc nghiệt của thời tiết và sự phát triển của rất nhiều các loại cây rừng dưới hành lang, nguy cơ gây cháy rừng gây sự cố lưới truyền tải điện là rất cao.

Nhận thức được tầm quan trọng của việc phòng chống cháy hành lang an toàn lưới điện, đảm bảo vận hành an toàn mùa nắng nóng, Truyền tải điện Tây Bắc 2 đã sớm triển khai kiểm tra, khảo sát và lập duyệt Phương án chặt cây, phát tuyến đảm bảo vận hành an toàn trong mùa nắng nóng.

Chặt cây chống cháy khoảng cột 241-242 đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa
Chặt cây chống cháy khoảng cột 241-242 đường dây 500kV Sơn La - Hiệp Hòa

Phần lớn các cây dễ cháy là các thảm thực vật, tre, lau, sậy và một số cây rừng tạp. Tổng các đường dây có 203 khoảng hành lang có cây dễ cháy với 171.426 m2. Đến cuối tháng 2/2022, Đơn vị đã hoàn thành triển khai phát chặt cây và dọn, di chuyển các cây đã chặt ra khỏi hành lang tuyến công trình, đạt 100% khối lượng, đảm bảo không để cháy xảy ra trong hành lang an toàn lưới truyền tải điện.

Vì sự phát triển trở lại của cây dưới hành lang lưới điện nên định kỳ 1 tháng hoặc 2 tháng tùy vào loại cây dễ cháy, lãnh đạo Đơn vị và các phòng chức năng tổ chức kiểm tra đột xuất, định kỳ cũng như chỉ đạo các Đội Truyền tải điện phát, dọn mở rộng làm đường băng cản lửa nhằm ngăn chặn không cho lửa cháy từ ngoài lan vào hành lang đường dây.

Chặt cây, phát dọn tuyến tại khoảng cột 214 - 215 đường dây 220 kV Việt Trì - Suối Sập 2A
Chặt cây, phát dọn tuyến tại khoảng cột 214 - 215 đường dây 220 kV Việt Trì - Suối Sập 2A
Phát dọn cây chống cháy tại khoảng cột 65 - 66 đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan
Phát dọn cây chống cháy tại khoảng cột 65 - 66 đường dây 500 kV Sơn La - Hòa Bình - Nho Quan

Ngoài ra Đơn vị cũng đã phối hợp với cơ quan Kiểm lâm, chính quyền địa phương tuyên truyền với bà con nhân dân có nương rẫy gần hành lang lưới điện ký cam kết không đốt nương, rẫy trong và gần hành lang lưới điện. Đối với những khoảng có nguy cơ cháy lan gần hành lang lưới điện, các Đội TTĐ vẫn thường xuyên cử công nhân quản lý vận hành đến hỗ trợ, hướng dẫn bà con sao cho không ảnh hưởng đến hành lang lưới điện.

Dưới sự chỉ đạo của cấp Công ty và sự sát sao của lãnh đạo Đơn vị; Truyền tải điện Tây Bắc 2 đã, đang và sẽ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ trong công tác bảo vệ hành lang an toàn lưới truyền tải điện Quốc gia, đảm bảo vận hành an toàn và liên tục nhất là trong mùa nắng nóng đang diễn ra.

Anh Vân