Uy hiếp an ninh hàng không: Từ ý thức hành khách và năng lực nhân viên hàng không

Năm 2019, còn để xảy ra một số vụ việc uy hiếp an ninh hàng không. Nguyên nhân của các vụ việc này xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về an ninh, an toàn hàng không của người tham gia giao thông hàng không chưa cao.
Kiểm tra an ninh hàng không
Kiểm tra an ninh hàng không

Có lỗ hổng pháp lý

Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình, Chủ tịch Uỷ ban An ninh hàng không dân dụng quốc gia cho rằng, các cơ quan, đơn vị thành viên Ủy ban An ninh hàng không và UBND các địa phương có cảng hàng không, sân bay đã nỗ lực phối hợp đạt hiệu quả cao trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, an toàn hàng không dân dụng, giữ vững uy tín của ngành hàng không nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Tuy nhiên, trong năm 2019, còn để xảy ra một số vụ việc uy hiếp an ninh hàng không. Nguyên nhân của các vụ việc này xuất phát từ ý thức chấp hành pháp luật về an ninh, an toàn hàng không của người tham gia giao thông hàng không chưa cao. 
Bên cạnh đó, có lỗ hổng về pháp lý, việc thiếu sự tuân thủ quy trình xử lý, năng lực chuyên môn và tính chủ động của đội ngũ nhân viên hàng không. Các sự cố an toàn do yếu tố con người vẫn xảy ra, trong đó, các sự cố nghiêm trọng và sự cố có nguy cơ uy hiếp an toàn cao đều do nguyên nhân là yếu tố con người.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tài chính, Tư pháp rà soát, hoàn thiện hệ thống pháp luật và chính sách về bảo đảm an ninh, an toàn hàng không; cập nhật các văn bản pháp luật, các quy định về an ninh hàng không phù hợp quy định của Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO).

Bộ Giao thông vận tải chỉ  đạo Cục Hàng không Việt Nam tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung, cập nhật Chương trình An toàn hàng không quốc gia lĩnh vực hàng không dân dụng đáp ứng yêu cầu của ICAO.

Huấn luyện nội bộ kiểm tra an ninh hàng không
Huấn luyện nội bộ kiểm tra an ninh hàng không

Đồng thời đáp ứng thực tiễn hoạt động hàng không tại Việt Nam, cũng như đẩy nhanh các giải pháp áp dụng quy trình, công nghệ mới trong lĩnh vực quản lý an toàn.

Ứng phó kịp thời

Cho biết Chính phủ đang xem xét, phê duyệt Đề án giao, quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng hàng không, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị, trong thời gian chờ quyết định phê duyệt Đề án của Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp phối hợp với Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam khẩn trương cải tạo, nâng cấp đường cất/hạ cánh hai cảng hàng không quốc tế trọng điểm Nội Bài, Tân Sơn Nhất nhằm đảm bảo đủ điều kiện khai thác.

Các Bộ Giao thông vận tải, Công an, Quốc phòng, căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình, nghiêm túc thực hiện công tác đánh giá nguy cơ rủi ro uy hiếp an ninh, an toàn hàng không theo quy định của pháp luật, hướng dẫn của ICAO và quy định của các văn bản phối hợp liên ngành khác.

Tích cực chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp, trao đổi, xử lý thông tin liên quan để nâng cao hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, an toàn hàng không, chủ động phòng ngừa, ngăn chặn và ứng phó kịp thời các tình huống khẩn nguy có thể xảy ra.

“Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật; tiếp tục xây dựng văn hóa giao thông hàng không cho toàn xã hội cho mọi tầng lớp nhân dân; lấy xây dựng văn hóa an toàn trong cơ quan quản lý nhà nước, lực lượng thực thi công vụ và doanh nghiệp hàng không làm động lực”, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh.

hẩn trương cải tạo, nâng cấp đường cất/hạ cánh hai cảng hàng không quốc tế trọng điểm Nội Bài, Tân Sơn Nhất
Khẩn trương cải tạo, nâng cấp hai cảng hàng không quốc tế trọng điểm Nội Bài, Tân Sơn Nhất

Phó Thủ tướng Thường trực cũng đề nghị Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp các bộ, ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật để ngăn chặn hiệu quả vi phạm về tàu bay không nguời lái, phương tiện bay siêu nhẹ. Nghiên cứu để đưa vào xử lý ở mức cao (xử lý hình sự) đối với các vi phạm của loại hình này.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng và các bộ, ngành liên quan sớm triển khai nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp quốc gia về làm chủ công nghệ thiết kế, chế tạo hệ thống kiểm soát tàu bay không người lái, phương tiện bay siêu nhẹ để bảo đảm an toàn cho hoạt động hàng không dân dụng.

Gia Lộc