VEAM: Năm 2020, tỷ lệ chia cổ tức đạt 49,9%

Ngày 25/6, Tổng Công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam (VEAM) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 theo hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử. Đại hội đã thông qua mục tiêu sản xuất - kinh doanh của năm 2021 là doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.116,1 tỷ đồng.

Năm 2021, doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 1.116,1 tỷ đồng

ông Phan Phạm Hà - Tổng giám đốc VEAM
Ông Phan Phạm Hà - Tổng giám đốc VEAM báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021 do ông Phan Phạm Hà - Tổng giám đốc VEAM trình bày tại đại hội cho thấy, năm 2020, tình hình kinh tế xã hội có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen. Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, các doanh nghiệp có vốn góp của VEAM cũng bị tác động mạnh.

Hầu hết phải tính toán lại kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020 theo hướng giảm so với mục tiêu xây dựng cuối năm 2019 để phù hợp với tình hình thực tế. Việc phải thực hiện cách ly xã hội sau khi bước qua kỳ nghỉ Tết dài đã khiến các công ty gần như không thể sản xuất kinh doanh trong khoảng hơn 1 tháng đầu quý II/2020. Các công ty liên doanh cũng có doanh số giảm 30 - 50% so với cùng kỳ năm trước mặc dù đã có các chính sách hỗ trợ bán hàng, giảm giá bán.

Do đó, ảnh hưởng trực tiếp đến các công ty của VEAM tham gia trong chuỗi cung ứng các dịch vụ và sản phẩm phụ trợ. Các sản phẩm ô tô VEAM và Changan (do VEAM đặt hàng MKA sản xuất) năm 2020 mới chỉ tiêu thụ được dưới 25% kế hoạch cả năm.

Trong năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt 443,7 tỷ đồng, chỉ bằng 38% so với kế hoạch và 64% so với cùng kỳ năm 2019. Bên cạnh đó, doanh thu tài chính là 7.921 tỷ đồng, tăng 4% so với kế hoạch và 1% so với cùng kỳ năm 2019; lợi nhuận sau thuế là 7.302 tỷ đồng, lần lượt tăng tăng 8% so với kế hoạch và 4% so với cùng kỳ năm 2019.

Nhìn chung, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty trong năm 2020 đạt thấp do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Đơn vị có tác động lớn nhất đến kết quả sản xuất kinh doanh của công tty mẹ là Nhà máy ô tô VEAM vẫn tiếp tục khó khăn trong việc giải quyết hàng tồn kho và định hướng sản phẩm mới do thị trường tiêu thụ sụt giảm mạnh...

Tuy nhiên, doanh thu tài chính và lợi nhuận đã vượt so với cùng kỳ năm 2019 và kế hoạch đề ra do trong việc xây dựng kế hoạch lợi nhuận sau thuế năm 2020 đã tính đến trích lập dự phòng các khoản phải thu là các khoản VEAM đã hỗ trợ tài chính (cho vay) đối với các đơn vị có vốn góp của VEAM (khoảng 546 tỷ đồng) nhưng trong năm 2020 chưa đủ điều kiện trích lập. Đặc biệt, công ty mẹ đã làm tốt công tác tiết giảm chi phí và tối ưu hóa dòng tiền trong đầu tư tài chính ngắn hạn.

VEAM dự kiến chi 6.631 tỷ đồng để chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông đạt 4.990 đồng/cổ phiếu bằng tiền mặt và với vốn điều lệ 13.288 tỷ đồng như vậy tỷ lệ chia cổ tức của VEAM đạt 49,9%. Dự kiến cổ tức sẽ được chia trong quý 3/2021. Trước đó VEAM đã thanh toán khoảng 6.980 tỷ đồng cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 52,529%.

Mục tiêu lớn cho năm 2021

Ông Phan Phạm Hà cũng cho biết, năm 2021, VEAM đặt kế hoạch kinh với doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty mẹ là 1.116,1 tỷ đồng, tăng 151% so với mức thực hiện năm 2020. Trong đó, doanh thu từ sản xuất công nghiệp dự kiến đạt 573,2 tỷ đồng, doanh thu từ hoạt động thương mại và dịch vụ dự kiến đạt 532,9 tỷ đồng.

Lợi nhuận sau thuế công ty mẹ kỳ vọng thu về 5.930 tỷ đồng, giảm 19% so với mức thực hiện năm 2020 bất chấp doanh thu dự kiến tăng mạnh. Khoản lợi nhuận mục tiêu này của VEAM chưa tính trích lập dự phòng khoản phải thu là các khoản VEAM đã hỗ trợ tài chính (cho vay) đối với các đơn vị có vốn góp của công ty.

Đối với các công ty con, các đơn vị có tỷ trọng lớn về doanh thu như DISOCO, SVEAM, FUTU1, FOMECO dự kiến tiếp tục tăng trưởng và đóng góp chính cho mục tiêu chung, trong khi đó các đơn vị thương mại như Matexim, Vetranco dù đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu và đảm bảo không lỗ nhưng dự kiến gặp nhiều khó khăn do thiếu vốn hoạt động.

Theo kế hoạch tái cơ cấu doanh nghiệp, VEAM dự kiến thoái vốn ở một số đơn vị hoạt động không hiệu quả và không đóng góp nhiều vào định hướng phát triển của VEAM trong tương lai như Matexim HN, Nakyco, Cơ khí Vinh, Vetranco,… Ngoài ra, VEAM cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Công Thương và Ban Chỉ đạo cổ phần hóa để hoàn chỉnh hồ sơ thực hiện bàn giao cổ phần hóa, có kế hoạch triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021.

ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT VEAM
Ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT VEAM báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị, ông Nguyễn Khắc Hải - Chủ tịch HĐQT VEAM - cho biết: Năm 2020, VEAM chưa thực hiện niêm yết cổ phiếu Sở Giao dịch chứng khoán do Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2020 của VEAM còn tồn tại ý kiến kiểm toán ngoại trừ. Do vậy, chưa đủ điều kiện niêm yết theo quy định mục b khoản 3, Điều 3, Thông tư 202/2015/TT-BCT ngày 18/12/2015 của Bộ Tài chính.

Do vậy, tại đại hội lần này, VEAM tiếp tục trình đại hội phương án niêm yết cổ phiếu trên sàn HNX hoặc HoSE và đề xuất Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục liên quan khi đủ điều kiện niêm yết theo quy định của pháp luật.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải
Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải phát biểu tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của VEAM

Phát biểu tại đại hội, Thứ trưởng Bộ Công Thương Đỗ Thắng Hải đánh giá cao VEAM là đơn vị có vai trò, đóng góp lớn cho Nhà nước và cổ đông, mặc dù gặp nhiều khó khăn trong sản xuất kinh doanh do đại dịch Covid-19. Thời gian tới, Thứ trưởng lưu ý, VEAM cần giải quyết dứt điểm những tồn tại tại Nhà máy ô tô VEAM và Changan. Đồng thời, nhấn mạnh việc tái cơ cấu, thoái vốn, tăng vốn cần minh bạch, công khai, đúng quy định .

Ghi nhận những chuyển biến tích cực về kết quả sản xuất kinh doanh một số công ty con của VEAM trong năm 2020, Thứ trưởng Đỗ Thắng Hải cũng mong các cổ đông của VEAM sẽ chia sẻ, góp ý, giám sát, đồng hành cùng VEAM trong quá trình sản xuất kinh doanh.

Đại hội đã thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 202; Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị tại cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021; Báo cáo tài chính năm 2020 đã dược kiểm toán; Phân phối lợi nhuận năm 2020, trích lập và sử dụng các quỹ, mức cổ tức… Kết thúc đại hội, Biên bản và Nghị quyết Đại hội đã được thông qua với tỷ lệ tán thành lên đến hơn 99,84%.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội:

ại hội đồng cổ đông thường niên VEAM năm 2021

ại hội đồng cổ đông thường niên VEAM năm 2021

ại hội đồng cổ đông thường niên VEAM năm 2021

 

Phạm Ân