Việt Nam xuất siêu kỉ lục trong 10 tháng năm 2020

Tháng 10/2020, ước tính Việt Nam xuất siêu 2,2 tỉ USD. Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu kỉ lục 18,7 tỉ USD.

Tổng cục Thống kê vừa có báo cáo tình hình kinh tế xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2020. Theo đó, ước tính tháng 10, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 26,7 tỉ USD, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 9,9% so với cùng kì năm trước. 

Tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước tính đạt 229,3 tỉ USD, tăng 4,7% so với cùng kì năm trước. 

Trong 10 tháng có 31 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm gần 92% tổng kim ngạch xuất khẩu (trong đó có 5 mặt hàng xuất khẩu trên 10 tỉ USD, chiếm 59,9%).

xuất siêu
Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu lập kỉ lục mới, đạt 18,7 tỉ USD trong 10 tháng

Về cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu 10 tháng, nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản ước tính đạt gần 124 tỉ USD, tăng 8,4% so với cùng kì năm trước. Nhóm hàng công nghiệp nhẹ và tiểu thủ công nghiệp ước tính đạt 81,8 tỉ USD, tăng 1,5%. 

Nhóm hàng nông, lâm sản đạt 16,8 tỉ USD, giảm 1,5%. Nhóm hàng thủy sản đạt 6,9 tỉ USD, giảm 2,5%.

Về thị trường hàng hóa xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam trong 10 tháng với kim ngạch đạt 62,3 tỉ USD, tăng 24% so với cùng kì năm trước. Tiếp đến là Trung Quốc đạt 37,6 tỉ USD, tăng 14%. Thị trường EU đạt 28,9 tỉ USD, giảm 3%. Thị trường ASEAN đạt 19 tỉ USD, giảm 11,6%. Hàn Quốc đạt 16,3 tỉ USD, giảm 2,6%. Nhật Bản đạt 15,6 tỉ USD, giảm 7%.

Ở chiều ngược lại, ước tính tháng 10, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 24,5 tỉ USD, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 10% so với cùng kì năm trước. 

Tính chung 10 tháng năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước tính đạt 210,55 tỉ USD, tăng 0,4% so với cùng kì năm trước. Trong 10 tháng năm 2020 có 34 mặt hàng đạt kim ngạch nhập khẩu trên 1 tỉ USD, chiếm 89,4% tổng kim ngạch nhập khẩu..

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu trong 10 tháng, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước tính đạt 65,8 tỉ USD, tăng 6,2% so với cùng kì năm trước.

Tháng 10, ước tính xuất siêu 2,2 tỉ USD. Tính chung 10 tháng năm 2020, cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu lập kỉ lục mới, đạt 18,7 tỉ USD trong 10 tháng.

Hạ An