VINAPACO “ngoạn mục” cán đích năm 2018, vượt nhiều chỉ tiêu được giao

Ngày 22/1/2019 tại Phú Thọ, Tổng Công ty Giấy Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết hoạt động SXKD năm 2018 đồng thời thảo luận các giải pháp triển khai các nhiệm vụ năm 2019.

Số liệu cho thấy với sự nỗ lực, đoàn kết VINAPACO “ngoạn mục” vượt qua năm 2018 hoàn thành vượt nhiều chỉ tiêu, kế hoạch được giao, tạo tiền đề cho đơn vị trong những năm tiếp Theo.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng vui mừng và đánh giá cao những kết quả mà VINAPACO đạt được năm 2018.


Cụ thể, năm 2018, tại Công ty mẹ, khối sản xuất công nghiệp có doanh thu đạt gần 2.600 tỷ đồng (vượt gần 20 % KH năm); sản xuất được hơn 120 nghìn tấn giấy các loại; đồng thời tiêu thụ được hơn 113 nghìn tấn (giấy các loại); nộp ngân sách hơn 130 tỷ đồng, lợi nhuận là 70 tỷ đồng.
Cũng trong năm VINAPACO đã trồng mới được hơn 2.300 ha (rừng nguyên liệu)và khai thác hơn 160 nghìn m3 gỗ nguyên liệu giấy…Các công ty con và công ty liên kết của VINAPACO cũng có một năm SXKD hiệu quả, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH được giao (Công ty CP Giấy Việt trì, Công ty CP In Phúc Yên doanh thu đều vượt mức KH được giao tương ứng là 7 và 13% )…
Tham dự và chỉ đạo Hội nghị Thứ trưởng Bộ Công Thương Cao Quốc Hưng vui mừng trước những kết quả, thành công của VINAPACO trong năm 2018. Theo Thứ trưởng kết quả này đến từ những nỗ lực không ngừng nghỉ của của tập thể lãnh đạo, CBCNV đơn vị tích cực lao động, sáng tạo, kiên trì vượt qua nhiều khó khăn áp dụng nhiều giải pháp để nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm đẩy mạnh công tác thị trường, tái cơ cấu, tăng cường công tác quản trị các nguồn lực …

Với những nỗ lực đóng góp vào thành công của hoạt động SXKD của VINAPACO năm 2018, nhiều tập thể, cá nhân đã được trao tặng nhiều danh hiệu, phần thưởng cao quý.


Nhận định về năm 2018, đại diện lãnh đạo VINAPACO cho rằng năm 2018, Tổng Công ty đã nhận diện được thời cơ thuận lợi từ thị trường có những điều chỉnh hợp lý (tăng cường sản xuất để đáp ứng nhu cầu) nên tận dụng hiệu quả những cơ hội thị trường mang lại. Ngoài ra, trong năm 2018 đơn vị đã tích cực triển khai hiệu quả nhiều công tác: Quản trị nguồn nhân lực; quản lý kỹ thuật, nghiên cứu phát triển; đầu tư; tái cơ cấu, tinh gọn bộ máy… Đặc biệt đã thoái vốn thành công tại các Công ty: CP Giấy Việt Trì, CP Tân Mai Miền Đông và Tân Mai Lâm Đồng…
Nghiêm túc thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương trong công tác CPH, tái cơ cấu, cũng như triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác điều hành và quản lý SXKD, VINAPACO cho biết trong năm đã tổ chức thực hiện một cách kiên quyết, hiệu quả việc sắp xếp, kiện toàn cơ cấu lại đội ngũ cán bộ (theo tiêu chí tăng cường chất lượng, giảm về số lượng) đồng thời đổi mới công tác cán bộ gắn với cải cách chính sách cán bộ nhất là chế độ tiền lương, cán bộ trong đơn vị yên tâm cống hiến, gắn bó lâu dài với đơn vị. Việc mạnh dạn thí điểm luân chuyển cán bộ (ở những môi trường điều kiện khác nhau) đổi mới công tác quản trị nguồn nhân lực của VINAPACo đã giúp cán bộ đổi mới trong suy nghĩ trưởng thành phát huy được năng lực, sức sáng tạo, tạo môi trường làm việc an toàn, đoàn kết thân thiện… Trong sản xuất lâm nghiệp, ngay từ đầu năm Tổng Công ty đã áp dụng nhiều giải pháp trong công tác quản trị công tác tổ chức quản lý đất đai, giống, quản lý rừng trồng theo dự án…

Với mục tiêu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu KH SXKD năm 2019 VINAPCO cho biết sẽ tiếp tục tập trung chỉ đạo nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả SXKD khối công nghiệp (Giấy Bãi Bằng và Giấy Tissue Sông Đuống); tập trung cải tiến thiết bị công nghệ (giảm mức tiêu vật tư nguyên liệu ổn định chạy máy nâng cao tính hiệu quả…); tiếp tục nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đẩy mạnh thực hiện các dự án đầu tư… tích cực chủ động tái cơ cấu và công tác CPH. Trong công tác quản lý tiếp tục đổi mới tại tất cả các khối: tài chính, sản xuất kinh doanh công nghiệp, đột phá quản lý trong khối lâm nghiệp…

Bước vào những ngày đầu năm 2019, VINAPACO đã phát động các phong trào thi đua lao động, sáng tạo đến toàn thể CBCNV phấn đấu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ năm.


Biểu dương những nỗ lực của toàn Tổng Công ty, Thứ trưởng Hưng cho rằng năm 2019 có nhiều cơ hội cũng như không ít thách thức vì vậy để tiếp tục đà phát triển VINAPACO cần chủ động xác định rõ những thách thức cũng như cụ thể định hướng trong giai đoạn tiếp theo.

Chia sẻ với thực trạng dây chuyền thiết bị của Tổng Công ty cũng đã có tuổi đời hơn 30 ( đồng nghĩa đã lỗi thời, lạc hậu),Thứ trưởng nhấn mạnh VINAPACO vẫn phải duy trì đà phát triển ổn định, nhất là năng suất, chất lượng sản phẩm, có phương án rõ ràng để duy trì nhà máy giấy phát triển bài bản, từng bước nâng cao hiệu quả máy móc ( nghiên cứu đầu tư máy móc thiết bị , dây chuyền…) bên cạnh đó cũng cần trú trọng các công tác quản trị các nguồn lực( sản xuất, kinh doanh, nguồn nhân lực) tiếp tục đẩy mạnh công tác tái cơ cấu và CPH (tin gọn giảm những khâu không cần thiết…) đổi mới công nghệ, tập trung theo dõi các diễn biến từ thị trường, điều chỉnh sản xuất kinh doanh phù hợp phòng ngừa rủi ro…