Vinataba: Khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp Thuốc lá

37 năm phát triển, trải qua nhiều thăng trầm, vượt qua những khó khăn thách thức, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) vẫn nỗ lực duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh, chăm lo cho người lao động và tham gia tích cực vào hoạt động an sinh xã hội, khẳng định vị thế trong ngành công nghiệp Thuốc lá Việt Nam.

Dấu ấn 37 năm 

Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) là doanh nghiệp Nhà nước, được thành lập từ năm 1985. Là doanh nghiệp kinh doanh đa ngành, song sản xuất và buôn bán thuốc lá là ngành kinh doanh chủ yếu.

Ngày 23/06/2010, theo Quyết định số 932/QĐ-TTg, Tổng công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Với mô hình Công ty mẹ, công ty con, giai đoạn này đã ghi dấu những bước phát triển vượt bậc của Tổng công ty.

vùng nguyên liệu thuoopcs lá
Vùng nguyên liệu Thuốc lá

Trong giai đoạn 37 năm hoạt động kinh doanh và phát triển, trải qua nhiều lần thay đổi mô hình kinh doanh, Tổng công ty luôn nỗ lực duy trì hiệu quả sản xuất kinh doanh. Tổng công ty thực hiện Hoàn thành cơ bản đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 và sau 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức sắp xếp lại các công ty thuốc lá điếu, thoái vốn 10/18 khoản đầu tư, thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp.

Hai nhóm Công ty mẹ Công ty Thuốc lá Sài Gòn, Công ty Thuốc lá Thăng Long đã từng bước tái lập lại cấu trúc hệ thống thị trường, hỗ trợ tích cực các công ty con, tích hợp năng lực sản xuất, tận dụng tối đa ưu điểm, thế mạnh của nhau để khắc phục các hạn chế đã tồn tại nhiều năm trước tạo ra sự cân đối trong tăng trưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Có thể nói, kết quả của tái cơ cấu đã thể hiện rất rõ ở cả 3 khía cạnh: mô hình tổ chức - quản trị - nhân sự, phát huy tính sáng tạo của người lao động; và sự lành mạnh hóa về tài chính ở cả cấp Tổng công ty lẫn nhóm các công ty con.

Có lẽ năm 2021 là một năm không thể nào quên cho hoạt động của bất cứ một doanh nghiệp nào khi cả nước chịu ảnh hưởng rất mạnh của dịch bệnh. Tuy nhiên, “lửa thử vàng, gian nan thử sức”, đây cũng là một năm khẳng định những nỗ lực vượt khó của toàn thể cán bộ, đảng viên, người lao động trong Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam. Đồng thời đây cũng là thời điểm thể hiện bản lĩnh của một tập thể mạnh, đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm vượt khó.

Tổng công ty đã có nhiều giải pháp thực hiện sản xuất kinh doanh tốt nhất trong điều kiện vừa sản xuất, vừa phòng, chống và ứng phó với dịch bệnh. Với những nỗ lực của toàn bộ hệ thống, Tổng công ty và các đơn vị thành viên đã cơ bản đảm bảo ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, đảm bảo đời sống và việc làm người lao động trong năm 2021.

Theo đó, Tổng công ty vẫn đảm bảo ổn định sản xuất, bảo toàn vốn, đa số các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh đều vượt kế hoạch do Ủy Ban quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp giao. Sản lượng tiêu thụ thuốc điếu tăng so với kế hoạch, dẫn đến các chỉ tiêu như nộp ngân sách, tổng doanh thu, lợi nhuận trước thuế và sau thuế đều tăng cao so với kế hoạch.

Không chỉ riêng năm 2021 mà nhìn lại hoạt động sản xuất kinh doanh trong 5 năm qua (2015 - 2020), Vinataba ghi nhận những thành tựu quan trọng: Nộp ngân sách tăng trưởng 7,1% so với mức đề ra 2,3%; Lợi nhuận tăng trưởng 6,3% (nghị quyết đề ra là 1%/năm). 

Cùng với hoạt động sản xuất kinh doanh, Vinataba còn tích cực tham gia đóng góp Quỹ vắc - xin phòng chống Covid -19 trong năm 2021 của Chính phủ với số tiền trên 100 tỷ đồng. Đồng thời ủng hộ 300 triệu đồng hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt ủng hộ công tác phòng, chống dịch Covid -19 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát động. Đặc biệt, Vinataba còn tiếp tục phát huy tốt vai trò chủ đạo trong Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam, trong công tác truyền thông phòng chống buôn lậu thuốc lá. Tham gia kiến nghị xây dựng chính sách, văn bản quy phạm pháp luật về quản lý ngành. 

Đối với công tác an sinh xã hội, Tổng công ty và các đơn vị đã phụng dưỡng 20 Mẹ Việt Nam anh hùng, 5 thương binh nặng, xây tặng 26 nhà tình nghĩa, 10 nhà tình thương; thăm hỏi, tặng quà gia đình chính sách, chăm lo Tết cho người nghèo và các hoạt động từ thiện khác với tổng số tiền trên 12 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, dù gặp vô vàn khó khăn song Tổng công ty luôn đảm bảo việc làm, ổn định đời sống cho gần 8.000 CBCNV với thu nhập bình quân cho người lao động. Năm 2021, thu nhập của người lao động ước đạt khoảng 18,5 triệu đồng/người/tháng ngay trong giai đoạn khó khăn do dịch bệnh.

Hệ thống xử lý mùi Phân xưởng Sợi – Công ty Thuốc lá Thăng Long

Hệ thống xử lý mùi Phân xưởng Sợi - Công ty Thuốc lá Thăng Long 

Phát triển theo chiều sâu 

Phát huy những kết quả đạt được trong 37 năm qua, giai đoạn tới, Vinataba xác định đẩy mạnh phát triển Tổng công ty theo chiều sâu, giá trị gia tăng cao, đa sở hữu, tăng cường xuất khẩu… để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của Ngành Thuốc lá Việt Nam.

Riêng năm 2022, Vinataba xác định tiếp tục thực hiện nhiệm vụ kép vừa phòng chống dịch bệnh Covid-19, vừa đẩy mạnh phát triển sản xuất kinh doanh, đảm bảo ổn định đời sống việc làm người lao động. Bên cạnh đó, tiếp tục làm tốt công tác quản lý, sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn; nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị.

Chú trọng thực hiện định hướng phát triển Ngành Thuốc lá của Nhà nước, đi đầu trong xây dựng cơ chế, chính sách, tạo điều kiện để ngành hoạt động ổn định; Hợp tác nghiên cứu, đầu tư sản xuất sản phẩm thay thế thuốc lá nhập lậu và thuốc lá thế hệ mới.

Tiếp tục củng cố và duy trì vùng trồng nguyên liệu thuốc lá trong nước, kết hợp nghiên cứu sử dụng nguyên liệu nội địa từng bước thay thế nguyên liệu nhập khẩu trong bối cảnh nhập khẩu còn nhiều khó khăn do dịch bệnh Covid-19.

Xác định thị trường là mặt trận hàng đầu, cần duy trì và phát triển có chiều sâu có hiệu quả, Vinataba sẽ tiếp tục đầu tư căn bản hơn cho chiến lược xuất khẩu thuốc lá điếu; tổ chức hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu theo định hướng có lộ trình tập trung đầu mối nhằm nâng cao lợi thế đàm phán, giao dịch thương mại, phát huy sử dụng máy móc thiết bị, công nghệ.

Song song với đó, Tổng công ty nâng cao năng lực kinh doanh và quản trị của doanh nghiệp, để một mặt củng cố thị trường xuất khẩu truyền thống thông qua các đối tác gia công lớn, mặt khác tận dụng các cơ hội của hợp tác và hội nhập kinh tế quốc tế để tổ chức lại hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu sang thị trường các nước có nhu cầu tiêu dùng thuốc lá cao, tiến tới phát triển bền vững hoạt động xuất khẩu thuốc lá điếu.

Thanh Tú