Vinataba: Xác lập các trụ cột phát triển giai đoạn mới

Năm 2021 Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba) kỷ niệm 36 năm thành lập. Nhìn lại kết quả 5 năm qua (2015 - 2020) Vinataba đã đạt được nhiều bước tiến lớn, tạo đòn bẩy phát triển cho giai đoạn mới.
Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV
Ông Hồ Lê Nghĩa - Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐTV phát biểu trong một Hội nghị của Tổng công ty

Xác lập các trụ cột phát triển giai đoạn mới

Trong giai đoạn  2021- 2025, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam xác định đẩy mạnh phát triển Tổng công ty theo chiều sâu, giá trị gia tăng cao, đa sở hữu, tăng cường xuất khẩu, để nâng cao hơn nữa sức cạnh tranh của ngành Thuốc lá Việt Nam. Cụ thể, Tổng công ty sẽ tập trung vào các trụ cột phát triển quan trọng như:

Tái cơ cấu hệ thống quản trị toàn Vinataba theo hướng tăng cường sự tập trung, chi phối của Công ty mẹ trong các lĩnh vực tài chính, nhân sự, chiến lược, thương hiệu và nghiên cứu phát triển. Việc này nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp trên cơ sở phân công chuyên môn hóa và nâng cao quyền chủ động kinh doanh của các công ty con.

Đổi mới mạnh mẽ hệ thống công cụ quản trị đối với các công ty thành viên để vận hành bộ máy với hiệu quả cao, đây là những yêu cầu tất yếu và quan trọng đối với quá trình sau cổ phần hóa.

Bước phát triển vượt bậc

Ngày 23/06/2010, theo Quyết định số 932/QĐ-TTg, Tổng công ty được chuyển đổi thành Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu. Với mô hình Công ty mẹ, công ty con, Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước làm chủ sở hữu, giai đoạn này đã ghi dấu những bước phát triển vượt bậc của Tổng công ty.

Đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu
Đầu tư phát triển nguồn nguyên liệu

Bên cạnh đó, Tổng công ty thực hiện hoàn thành cơ bản đề án tái cơ cấu giai đoạn 2012-2015 và sau 2015 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tổ chức sắp xếp lại các công ty thuốc lá, thoái vốn 10/18 khoản đầu tư, thực hiện tái cấu trúc quản trị doanh nghiệp.

Tổng công ty đã từng bước tái lập lại cấu trúc hệ thống thị trường, hỗ trợ tích cực các công ty con, tích hợp năng lực sản xuất, tận dụng tối đa ưu điểm, thế mạnh của nhau để khắc phục các hạn chế đã tồn tại nhiều năm trước, tạo ra sự cân đối trong tăng trưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh. Có thể nói, kết quả của tái cơ cấu đã thể hiện rất rõ ở cả 3 khía cạnh: mô hình tổ chức - quản trị - nhân sự, phát huy tính sáng tạo của người lao động; sự lành mạnh hóa về tài chính ở cả cấp Tổng công ty lẫn nhóm các công ty con.

Chất lượng phát triển của Vinataba còn thể hiện thông qua một hệ thống công nghiệp hỗ trợ lớn mạnh được xây dựng với hơn 50% giá trị sản xuất công nghiệp được nội địa hóa, góp phần giảm nhập siêu và tăng kim ngạch xuất khẩu. 

Bên cạnh đó Tổng công ty còn luôn quan tâm chú trọng đến công tác an sinh xã hội. Giai đoạn 2015 - 2020, Tổng công ty đã nhận phụng dưỡng nhiều mẹ Việt Nam anh hùng; xây dựng hơn 500 căn nhà tình nghĩa, tình thương; thực hiện các chương trình hỗ trợ xây bệnh viện cho trẻ em khuyết tật, ủng hộ đồng bào bị lũ lụt, hỗ trợ chương trình “Nghĩa tình biên giới, biển đảo quê hương”…

Trong suốt hành trình 36 năm phát triển, Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam đã vinh dự đón nhận nhiều phần thưởng cao quý như: Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập hạng Nhất; Thương hiệu Vinataba được lựa chọn và vinh danh là 1 trong 43 Thương hiệu quốc gia - Vietnam Value…

Những thành quả đã gặt hái được là sự khẳng định đáng tự hào của Tổng công ty ghi thêm những mốc son mới trên mỗi hành trình phát triển, đồng thời xây dựng Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam ngày càng lớn mạnh.

Thanh Tú