Vĩnh Phúc: Nghiệm thu đề án Hỗ trợ kinh phí đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến trong sản xuất đá

Tham dự buổi nghiệm thu cơ sở có đại diện Sở Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc, phòng Quản lý công nghiệp thuộc Sở Công Thương; Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc; phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Bình Xuyên; UBND Thi trấn Gia Khánh và Cơ sở sản xuất Đỗ Thị Thu Thủy.

Thực hiện Hợp đồng số 56/HĐKC ngày 13 tháng 08 năm 2020 giữa Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc với Cơ sở sản xuất Đỗ Thị Thu Thủy. Sau thời gian triển khai thực hiện hoàn thành các nội dung theo yêu cầu, ngày 23 tháng 12 năm 2020, Trung tâm Phát triển Công Thương tỉnh Vĩnh Phúc cùng với cơ sở sản xuất  tổ chức nghiệm thu cơ sở đề án.

Cơ sở đã đầu tư mới 100% máy móc thiết bị: máy xẻ đá 1,2m và máy xẻ đá 1.4m. Tổng kinh phí thực hiện đề án: 550.000.000 đồng. Kinh phí khuyến công hỗ trợ 131.000.000 đồng. Qua quá trình sản xuất vận hành thiết bị cơ sở thấy có ưu điểm như: máy xẻ đá tiên tiến giúp người lao động chuyển  những khối đá kích thước lớn thành sản phẩm có kích thước theo ý muốn, rút ngắn thời gian thi công, tiết kiệm nguyên liệu, giảm sức lao động, sản phẩm làm ra có tính thẩm mỹ, độ đồng đều cao. Sản phẩm có tính cạnh tranh, đáp ứng được thị yếu khác hàng, từ đó giúp cơ sở mở rộng được thị trường khách hàng, tăng doanh thu.

Cơ sở sản xuất Đỗ Thị Thu Thủy đã đầu tư mới 100% máy xẻ đá 1,2m và máy xẻ đá 1.4m giúp người lao động chuyển  những khối đá kích thước lớn thành sản phẩm có kích thước theo ý muốn
Cơ sở sản xuất Đỗ Thị Thu Thủy đã đầu tư mới 100% máy xẻ đá 1,2m và máy xẻ đá 1.4m giúp người lao động chuyển  những khối đá kích thước lớn thành sản phẩm có kích thước theo ý muốn

Hoạt động khuyến công có ý nghĩa thiết thực, đã giúp cho cơ sở mạnh dạn mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng sản phẩm. Sau khi đơn vị hoàn tất đầu tư tạo thêm việc làm và thu nhập ổn định cho người dân tại địa phương. Giúp đơn vị làm chủ công nghệ máy móc thiết bị tiên tiến, mở rộng thị trường khách hàng, tăng doanh thu giúp cơ sở phát triển, góp phần không nhỏ vào phát triển kinh tế xã hội chung của địa phương và tăng thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước.

PV