VITE: Nâng cao chất lượng và hiệu quả quản trị doanh nghiệp

Những năm qua Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ khoa học có giá trị, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển.
vite
Thực hiện sản xuất đi đôi với an toàn lao động và phòng chống dịch Covid.

Bên cạnh các lĩnh vực chủ lực như Tin học, Công nghệ mỏ, Địa chất, Khoan thi công thăm dò và môi trường trong và ngoài Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV), những năm qua Công ty cổ phần Tin học, Công nghệ, Môi trường - Vinacomin (VITE) đã phát triển mở rộng thị trường sang các lĩnh vực khoáng sản khác, tạo ra nhiều sản phẩm, dịch vụ khoa học có giá trị, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn phát triển.

Thích ứng linh hoạt, ổn định sản xuất

Ngay từ đầu năm 2022, Đảng bộ Công ty đã ban hành Nghị quyết số 145-NQ/ĐU ngày 10/01/2022 về tập trung thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2022, trong đó chú trọng và tăng cường lãnh đạo, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới của Trung ương, Chính phủ, của các địa phương có liên quan.

Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 Công ty chủ động, linh hoạt có các biện pháp cụ thể ở từng thời điểm, đảm bảo sự thích ứng linh hoạt, phù hợp thực tế, đồng thời nâng cao năng lực trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành sản xuất và quản trị nội bộ để đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ sản xuất - kinh doanh năm 2022 trong toàn Công ty.

Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn ra phức tạp, nhiều CBCNV của Công ty mắc Covid-19 ảnh hưởng đến việc tổ chức thực hiện công việc. Giữa những khó khăn đó, vừa nỗ lực đảm bảo tuân thủ quy định phòng chống dịch, vừa  cố gắng duy trì sản xuất, VITE đã đảm bảo công ăn việc làm cho người lao động và cân đối nguồn tài chính cho hoạt động sản xuất của Công ty, ổn định thu nhập cho CBCNV, hỗ trợ kịp thời người lao động không may bị mắc Covid-19 và đảm bảo thu nộp ngân sách đúng quy định.

Trong công tác đầu tư, VITE đã thực hiện dự án đầu tư thiết bị phục vụ sản xuất năm 2022 theo kế hoạch chung của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đảm bảo tiến độ và tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành về đầu tư và quản lý công trình.

vite
Phân tích mẫu trong phòng thí nghiệm môi trường

Đẩy mạnh quản trị chi phí, xây dựng nguồn tài chính ổn định

Nhằm đẩy mạnh công tác quản trị chi phí và xây dựng nguồn tài chính ổn định phục vụ cho điều hành sản xuất và phát triển, Công ty đã xây dựng một số giải pháp trọng tâm.

Bên cạnh việc tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19, thời gian tới Ban lãnh đạo Công ty VITE tiếp tục bám sát mục tiêu, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2022 để chỉ đạo, điều hành hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty với quyết tâm phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất.

Nâng cao chất lượng dịch vụ, tích cực tham mưu cho Tập đoàn và các đơn vị trong lĩnh vực công nghệ thông tin, địa chất, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, quy hoạch và thiết kế mỏ; đẩy mạnh hơn nữa việc tư vấn, đề xuất và triển khai các chương trình, kế hoạch, dự án ứng dụng –tự động hóa vào quản lý, điều hành trên tất cả các lĩnh vực hoạt động của Tập đoàn và các đơn vị là định hướng phấn đấu của Công ty trong tình hình mới.

Công ty đẩy mạnh quản trị chi phí, tiết kiệm trong triển khai thực hiện các hoạt động, tăng cường quản trị rủi ro, thường xuyên kiểm soát nội bộ và xây dựng nguồn tài chính ổn định; thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu tiết kiệm chi phí Tập đoàn giao. Đồng thời, Công ty tăng cường tuyên truyền, vận động và yêu cầu CBCNV nâng cao tinh thần trách nhiệm, chấp hành và thực hiện đầy đủ nội quy, quy chế của Công ty và Tập đoàn.

Đẩy mạnh Chương trình hành động và các giải pháp cụ thể đối với công tác AT - VSLĐ, đảm bảo an toàn trong sản xuất, đặc biệt an toàn trong công tác khoan thăm dò, quan trắc môi trường, địa vật lý.

thien nguyen
CBCNV VITE tham gia các phong trào thiện nguyện.

Đồng thời, thực hiện nghiêm túc việc kiểm soát tiến độ, chất lượng công trình đảm bảo tuân thủ theo đúng các hợp đồng đã ký; ưu tiên công tác tìm kiếm, triển khai các công việc như: thi công đảm bảo an toàn, chất lượng, tiến độ các đề án/phương án thăm dò đã đủ điều kiện; cung cấp vật tư, thiết bị; thi công, xây lắp những công trình có quy mô, tính chất phù hợp và chuẩn bị xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2023.

Công ty ưu tiên bố trí đủ việc làm, ổn định đời sống và nâng cao thu nhập cho CBCNV. Tiếp tục thực hiện đầy đủ các chế độ chính sách liên quan đến quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người lao động. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm; tiếp tục cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao đời sống tinh thần cho người lao động. Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động sản xuất, tạo sức lan tỏa thúc đẩy phong trào thi đua yêu nước trong CBCNV Công ty, góp phần phát huy văn hóa doanh nghiệp VITE nói riêng, văn hóa doanh nghiệp TKV nói chung.

 

Thúy Hà