Xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước tăng cao

6 tháng đầu năm, trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước đạt gần 115,5 tỷ USD, tăng 17,3% so với cùng kỳ năm trước.

Số liệu thống kê sơ bộ mới nhất của Tổng cục Hải quan cho thấy, tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2022 (nửa cuối tháng tính từ ngày 16/6 đến ngày 30/6/2022) đạt 33,36 tỷ USD, tăng 5,4% (tương ứng tăng 1,72 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2022.

Kết quả này đưa tổng trị giá xuất nhập khẩu của cả nước trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt 371,32 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 52,33 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trong đó, tổng trị giá xuất nhập khẩu của doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 255,82 tỷ USD, tăng 16% (tương ứng tăng 35,26 tỷ USD); trị giá xuất nhập khẩu của khối doanh nghiệp trong nước là gần 115,5 tỷ USD, tăng 17,3% (tương ứng tăng 17,07 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước.   

Trong kỳ 2 tháng 6/2022, cán cân thương mại hàng hóa thặng dư 2,15 tỷ USD. Tính chung trong 6 tháng đầu năm, cán cân thương mại thặng dư 743 triệu USD.

Về xuất khẩu, tổng trị giá hàng hoá xuất khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2022 đạt gần 17,76 tỷ USD, tăng 17,5% (tương ứng tăng 2,65 tỷ USD về số tuyệt đối) so với kỳ 1 tháng 6/2022.

Trị giá xuất khẩu kỳ 2 tháng 6/2022 biến động tăng so với kỳ 1 tháng 6/2022 ở một số nhóm hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 941 triệu USD, tương ứng tăng 44,2%; điện thoại các loại & linh kiện tăng 699 triệu USD, tương ứng tăng 37,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 216 triệu USD, tương ứng tăng 11,4%; hàng dệt may tăng 196 triệu USD, tương ứng tăng 11,6%; giày dép các loại tăng 156 triệu USD, tương ứng tăng 14,1%...

xk
Trị giá xuất khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 6/2022 so với kỳ 1 tháng 6/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá xuất khẩu của Việt Nam đạt 186,03 tỷ USD, tăng 17,3%, tương ứng tăng 27,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2021.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan cũng cho thấy, trị giá xuất khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trong kỳ 2 tháng 6/2022 đạt gần 13,29 tỷ USD, tăng 23,5% tương ứng tăng 2,53 tỷ USD so với kỳ 1 của tháng, qua đó nâng tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa từ đầu năm đến hết tháng 6/2022 của nhóm các doanh nghiệp này lên gần 135,9 tỷ USD, tăng 16,4% (tương ứng tăng 19,15 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 73,1% tổng trị giá xuất khẩu của cả nước.

Về nhập khẩu, tổng trị giá hàng hoá nhập khẩu của Việt Nam trong kỳ 2 tháng 6/2022 đạt 15,6 tỷ USD, giảm 5,6% (tương ứng giảm 927 triệu USD về số tuyệt đối) so với kết quả thực hiện trong nửa đầu tháng 6/2022.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa trong kỳ 2 tháng 6/2022 giảm so với kỳ 1 trước đó chủ yếu ở một số nhóm hàng: Dầu thô giảm 232 triệu USD, tương ứng giảm 49,6%; than các loại giảm 121 triệu USD, tương ứng giảm 19,1%; chất dẻo nguyên liệu giảm 81 triệu USD, tương ứng giảm 13,8%... Bên cạnh đó, một số nhóm hàng tăng như: Xăng dầu các loại tăng 215 triệu USD, tương ứng tăng 72,2%; bông tăng 41 triệu USD, tương ứng tăng 35,5%...

nk
Trị giá nhập khẩu của một số nhóm hàng lớn kỳ 2 tháng 6/2022 so với kỳ 1 tháng 6/2022. Nguồn: Tổng cục Hải quan

 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2022, tổng trị giá nhập khẩu của cả nước đạt 185,29 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 24,86 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2021.

Trị giá nhập khẩu hàng hóa của các doanh nghiệp FDI trong kỳ này đạt 9,84 tỷ USD, giảm 6,3% (tương ứng giảm 665 triệu USD) so với kỳ 1 tháng 6/2022Tính trong 6 tháng/2022, tổng trị giá nhập khẩu của nhóm các doanh nghiệp này đạt 119,93 tỷ USD, tăng 15,5% (tương ứng tăng 16,1 tỷ USD) so với cùng kỳ năm trước, chiếm 64,7% tổng trị giá nhập khẩu của cả nước.

Việt Hằng